#Direnİşçi sloganıyla sokağa çıktılar

AKP’nin kıdem tazminatlarının fona devredilmesi adı altına gerçekleştirdiği gaspa karşı, DİSK Kocaeli Bölge Temsilciliği #Direnİşçi sloganıyla sokağa çıktı.

(Caner Aktan - soL) Merkez Bankası Kocaeli Şubesi önünden başlayan yürüyüş İnsan Hakları Parkı’nda son buldu. #Direnİşçi eylemine DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Celal Ovat ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük katıldı.

Yürüyüşün ardından bir konuşma gerçekleştiren DİSK Genel Başkanı Kani Beko, kıdem tazminatlarının fona devredilmesi adı altında yapılan gaspa karşı 24 Ekim’den bu yana sokaklarda olduklarını belirtti. Beko, “Kıdem tazminatlarının gaspına karşı artık her DİSK’li işçi direniştir. Biz DİSK olarak kıdem tazminatlarına ilişkin sokakta, fabrikada, alanda ne diyorsak aynısını masada da söylemeye devam edeceğiz. Kıdem tazminatlarının fona devri, kıdem tazminatı hakkının yok edilmesinden başka bir şey değildir. Kıdem tazminatı, geleceği belirsiz zorunlu bir tasarruf hesabına dönüştürülerek işçilerin hakları yok edilecektir” dedi.

Konfederasyon önerilerini sundu
1475 sayılı kanunun halen yürürlükte olan 14. maddesinde ufak bir değişiklikle işçinin 1 gün bile çalışması halinde bile kıdem tazminatına hak kazanmasının yolu açılmalıdır.

Hak kayıplarına neden olan kıdem tazminatı üst sınırı kaldırılmalıdır.

Ücret Garanti Fonu’nun kapsamı genişletilerek, kıdem tazminatının da kapsama alınması sağlanmalıdır. Bu alacaklar daha sonra işverenden tahsil edilmelidir.

Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda daha ağır yaptırımlar getirilmelidir. İflas gibi durumlarda işçinin alacağı bankaların ve kamunun alacağından öncelikli olmalıdır.

Sendikalı işyerlerinde, kıdem tazminatı sorunu hemen hemen hiç yaşanmamaktadır. İşkolu barajı başta olmak üzere sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikal hakların güvenceye alınması gerekmektedir.

İşçiler köleleştirilmek isteniyor
Kani Beko, “Ulusal İstahdam Stratejisi’nde, 2014 programında, Orta Vadeli Program’da açık açık yazdığınızı neden televizyonlardan işçilere, emekçilere söylemiyorsunuz. Bu belgelerde açıkça yazıyor. Kıdem tazminatı fona devredilmelidir çünkü istihdam maliyeti düşürülmelidir diyor. Kıdem tazminatı fona devredilmelidir çünkü iş gücü piyasası daha esnek olmalıdır diyor. Amaçlarının kölelik düzeni yaratmak olduğunu bu belgelerde açıkça söyleyenler toplantılarda karşımıza başka önerilerle de geliyorlar. Diyorlar ki Özel İstihdam Büroları’na işçi kiralama yetkisi verelim. Diyorlar ki Taşeron çalıştırmayı asıl işi de kapsayacak şekilde genelleştirelim. Bu ne anlama geliyor: Gözümüzün içine baka baka “Biz işçileri köleleştirmek istiyoruz, siz de onay verin” deniyor. Hayır, bin kere hayır” dedi.

Taşeronlaşmaya karşı mücadele devam edecek
Kani Beko, “DİSK, taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaşmasına yol açacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyecektir. Çözüm taşeronlaştırmanın önüne geçilmesidir. Çözüm taşeron işçilerin sendikal haklardan yararlanmalarının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Taşeronlaşmadan kaynaklı olarak bugüne kadar binlerce işçi yaşamını kaybetmiştir. Tek çözüm taşeronlaşmanın bu ülkede yasaklanmasıdır. Konfederasyonumuz, kiralık işçi uygulamasına ve işçilere gündelikçi usulü çalışmayı dayatan tüm düzenlemelere karşıdır. İşsizlik sorunu kölelikle çözülemez. Biz, işçilerin haklarının kapalı kapılar ardında pazarlık edilmesine izin vermeyeceğiz. Kıdem tazminatı hakkımızın fona devredilmesine direneceğiz. Taşeronlaştırmanın, esnekliğin ve güvencesizliğin yaygınlaştırılmasına ve kiralık işçiliğe karşı mücadelelimizi sürdüreceğiz” dedi.

“Köleliğe Karşı #Direnİşçi” kampanyasını kararlılıkla yürütüleceğini vurgulayan Kani Beko, işçi sınıfına yönelik her saldırıya karşı mücadelesini kararlılıkla direnileceğini ve Kent kent, iş yeri iş yeri, sokak sokak bu davayı işçilere, emekçilere anlatmaya devam edeceklerini açıkladı.