Devrimci Eğitim Şurası Pazar günü toplanıyor

Uzun bir zamandan bu yana hazırlıkları süren Devrimci Eğitim Şurası Pazar günü Kadıköy’de toplanıyor.
Salı, 10 Nisan 2012 11:36

Bir süredir Türkiye’nin birçok ilinde yapılan yerel toplantılar ve panellerle hazırlıkları sürdürülen Devrimci Eğitim Şurası Pazar günü Kadıköy’de yapılacak toplantılarla gerçekleştiriliyor.

Devrimci Eğitim Şurası Hazırlıkları Kasım ayında başlamış ve bu tarihten bu yana “ Eğitimin Örgütlenmesindeki Değişim: Piyasalaşma, Özelleştirme ve Eşitsizlik”, “Eğitimin İçeriğindeki Dönüşüm”, “Eğitim Emekçilerinin Durumu: Güvencesizlik ve Geleceksizlik” ve “Devrimci Eğitim için Öneriler” başlıklarında Türkiye’nin farklı illerinde yerel toplantılar yapılmıştı. Bu yerel toplantılarda eğitim emekçileri, akademisyenler, ataması yapılmayan öğretmenler, öğretmen adayları, veliler ve öğrenciler biraraya gelmiş, her başlıkta sunulan çerçeve metinler üzerinden tartışmalar yürütülmüştü. Hazırlıkları artık sona yaklaşan Devrimci Eğitim Şurası kapsamında ayrıca birçok farklı ilde paneller düzenlenmeşti.

Eğitimciler, veliler ve öğrenciler İstanbul’da buluşuyor
Bu toplantıların ardından Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelecek Şura bileşenleri Pazar günü Devrimci Eğitim Şurası’nın Türkiye buluşmasını gerçekleştirecekler. İki ana oturum halinde gerçekleşecek toplantılarda sabah oturumlarında belirlenen başlıklarda çalışma grupları oluşturacaklar. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ve Nâzım Hikmet Akademisi’nde gerçekleşecek bu toplantılarda güncellenmiş çerçeve sunuşlar yapılacak, tebliğler sunulacak ve tartışmalar sonucunda karar önerileri oluşturulacak.

Sabah oturumunda toplanacak çalışma gruplarının ardından Türkiye’nin farklı illerinden ve İstanbul’dan eğitim emekçileri, akademisyenler, ataması yapılmayan öğretmenler, öğretmen adayları, veliler ve öğrenciler Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde biraraya gelerek Türkiye toplantısını gerçekleştirecekler. Türkiye toplantısı Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Rıfat Okçabol’un yapacağı açılış konuşması ile başlayacak. Daha sonra sabah oturumlarında şekillenen karar önerileri ve gerekçeler bütün katılımcılarla tartışılarak kararlara dönüştürülecek. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yasanın TBMM’den geçirilmesiyle daha da önemli hale gelen Devrimci Eğitim Şurası’nda alınacak kararlar önümüzdeki dönemde Şura bileşenlerin eğitim alanında mücadele hattını da belirleyecek.
Devrimci Eğitim Şurası Yürütme Kurulu AKP iktidarını eğitim alanının piyasacılık ve gericilik ekseninde kuşatma altına aldığı bu dönemde tüm eğitimcileri, veli ve öğrencileri toplantıya davet ediyor.

Şura Programı
Pazar günü Kadıköy’de gerçekleşecek Devrimci Eğitim Şurası’nın programı şu şekilde olacak:
Çalışma Grubu Toplantıları
Saat: 10:00-12:00
Çerçeve Sunuş, Tebliğler ve Tartışma
Çalışma Grubu 1: Eğitimin Örgütlenmesindeki Değişim: Piyasalaşma, Özelleştirme ve Eşitsizlik
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Mahmut Dikerdem Salonu
Çalışma Grubu 2: Eğitimin İçeriğindeki Dönüşüm
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Kemal Özer Salonu
Çalışma Grubu 3: Eğitim Emekçilerinin Durumu: Güvencesizlik ve Geleceksizlik
Nâzım Hikmet Akademisi 208 No’lu Derslik
Çalışma Grubu 4: Devrimci Eğitim için Öneriler
Nâzım Hikmet Akademisi 201 No’lu Derslik
Adres: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Nâzım Hikmet Akademisi -Ali Suavi Sokağı (Sanatçılar Sokağı), No: 7 Bahariye – İstanbul Tel: (0216) 414 22 39-(0216) 418 53 51
Türkiye Toplantısı-Program
12:30- Kayıt
13:00- Açılış Konuşması
13:30- Çalışma Gruplarının Oluşturduğu Kararlar ve Gerekçelerinin Sunulması
14:30- Karaların Genel Görüşmeye Açılması
17:00-17:20- Ara
17:20-Sonuç Bildirgesinin ve Kararların Okunması
17:45- Kapanış

Adres: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Bahariye Cad. No:39 Adliye Yanı Kadıköy/İstanbul

(soL-Haber Merkezi)