Bank-Sen'den işçi mitinglerine katılım çağrısı

Pazar, 13 Haziran 2010 12:24

DİSK'e bağlı Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (Bank-Sen), bir basın açıklaması yaparak, tüm emekçileri 15-16 Haziran’ın yıldönümünde hesap sormak için alanlara çıkmaya çağırdı. Bank-Sen, bugün TKP’nin çağrısıyla gerçekleştirilen “Hesap Sorma Zamanı” Mitingine ve 16 Haziran’da DİSK’in çağrısıyla gerçekleştirilen “İşçi Forum”una katılacağını açıkladı.

DİSK'e bağlı Bank-Sen Genel Yönetim Kurulu dün bir basın açıklaması yayınlayarak, 15-16 Haziran'ın yıldönümünde gerçekleştirilecek işçi miting ve etkinliklerine katılım çağrısı yaptı. Bank-Sen tüm emekçileri, TKP'nin Kartal'da düzenleyeceği "Hesap Sorma Zamanı" mitingi ve DİSK'in 16 Haziran Çarşamba günü yine Kartal'da organize edeceği "İşçi Forumu"na katılmaya çağırdı.

Bank-Sen sendika olarak iki etkinliğe de katılacağını açıklarken, yayınladığı çağrıda, 16 Haziran 1980’de Halk-Koop çalışmasında hayatını kaybeden üyeleri Ahmet Nurican Doksanbir ve Fihal Çıldır Erünsal'ı da unutmadı.

Bank-Sen'in çağrı metni şöyle:

"Sermaye iktidarlarının uzun yıllardır işçi sınıfına, emekçi halkımıza ve bir avuç sermaye sahibi dışında bütün yurttaşlarımıza sağladığı işsizlik, açlık ve ölüm olmuştur. AKP hükümetinin politikalarıyla ülkemiz bağımlılığa ve insanlarımız sefalete sürüklenmektedir.

"Yıllara yayılan özelleştirme politikalarıyla bir çok sektörde kamu kuruluşları sermayeye peşkeş çekilmiş, çalışanlar ise ya işsizliğe yada kölece çalışmaya mahkum edilmiştir.

"Karlılığın iki kat arttığı metal sektöründe işletmeler yerli ve yabancı sermayeye devredilirken işçilerden ise kazanılmış haklarını devretmeleri isteniyor.

"Tütün sektörünü yabancı sermaye ele geçirirken, TEKEL İşçisi kardeşlerimizden 4-c’ye mahkum olmaları isteniyor.

"Maden işçilerine reva görülen ise taşeron işletmelere bağlı olarak yeraltına indikten sonra bir daha çıkamamaları.

"Sektörümüzde ise 2002’deki “kriz” ve sonrası süreç, siyasi iktidarların kamu bankalarını özelleştirmeye hazırlamak, sektördeki yabancı sermayenin egemenliğinin arttırmak ve çalışanların haklarını gaspetmekle geçti. Bu süre içinde binlerce işsiz kalan insanımız olduğu gibi, çalışma saatleri, sağlık hizmetleri ve emeklilik haklarında da önemli kayıplar oluştu. Sürgün, istifa baskısı vb uygulamalara maruz kalan kamu bankaları çalışanları aynı zamanda emeklilik kazanımlarını koruyabilmek adına uzun hukuksal süreçlere mahkum oldular.

"Ülkemiz ve insanlarımız buna layık değildir. AKP Hükümetine, sermaye iktidarlarına karşı çıkmadıkça bu tablonun düzelme şansı yoktur. Sınıf kardeşlerimizle birlik olmadıkça kazanamayız. Birleşerek, mücadele ederek hesap sorabilir, eşit, özgür ve aydınlık bir geleceğe ulaşabiliriz.

"Bu doğrultuda Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası (DİSK/BANK-SEN) olarak ülkemiz işçi sınıfının ayağa kalkış tarihi 15-16 Haziran’ın yıldönümünde hesap sormak için alanlara çıkıyoruz. Sendikamızın İstanbul Şubesi ile 13 Haziran’da TKP’nin çağrısıyla gerçekleştirilen “Hesap Sorma Zamanı” Mitingine ve 16 Haziran’da konfederasyonumuz DİSK’in çağrısıyla gerçekleştirilen “İşçi Forum”una katılacağız.

"Banka, sigorta, finans sektörü çalışanları başta olmak üzere ve bütün emekçi sınıfımızı birleşmeye, mücadele etmeye, hesap sormaya ve böylece eşit ve özgür bir ülkede yaşamaya çağırıyoruz."

DİSK/BANK-SEN Genel Yönetim Kurulu

Toplanma yer ve saatleri

13 Haziran 2010- Pazar Saat 16:00 Cevizli Tekel Fabrikası Önü yürüyüş

13 Haziran 2010- Pazar Saat 17:00 Kartal Meydanı miting

16 Haziran 2010-Çarşamba Saat 20:00 Kartal Meydanı İşçi Kürsüsü