Asistanlardan ülke çapında eylem çağrısı

Asistanların doktora sonrasında işlerine son vermeyi düzenleyen “50/d maddesi” karşıtı araştırma görevlileri, tüm üniversitelerdeki araştırma görevlilerine seslenerek, iş güvencesi taleplerini dile getiren basın açıklaması yapılması çağrısında bulundu.
Perşembe, 16 Nisan 2009 18:19

soL (HABER MERKEZİ) Araştırma görevlileri "doktoralı işsiz olmayacağız" sloganıyla tüm üniversitelerde basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve
Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Görevlileri yaptıkları duyuruyla Türkiye'deki araştırma çağrıda bulundu.

Araştırma görevlileri, tüm yurttaki araştırma görevlilerine seslenerek, 17 Nisan 2009 Cuma günü, bulundukları üniversitede YÖK yönetiminin üniversite özerkliğini hiçe sayarak başlattığı "akademide iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri" protesto etmeye çağırdı. "Doktoralı İşsiz Olmayacağız" ve "Asistan Kıyımına Son" sloganıyla yayımlanan duyuruda, araştırma görevlilerinden sürece ilişkin basın açıklaması yapmaları istendi.