Asgari ücret için yürüyenler İzmit'e ulaştı

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın ‘’asgari ücret insanca yaşanacak bir ücret olmalı’’ sloganıyla başlattığı Ankara yürüyüşüne katılanlar İzmit’e ulaştı.
Çarşamba, 22 Aralık 2010 11:38

Asgari ücretin belirlenmesi için 3. toplantının gerçekleştirileceği bugün, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) üyeleri, başlattıkları Ankara yürüyüşünün ilk durağı olan İzmit’e ulaştı. Burada yapılan açıklamada, asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye çıkması eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel hizmetlerin de parasız olması istendi.

Karşılama ve yürüyüş
Yürüyüş kolu, Merkez Bankası kavşağında Dev Sağlık-İş üyelerinin yanı sıra çeşitli sendikalara üye işçiler, kamu çalışanları, siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin üyelerince karşılandı. Sabri Yalım Parkı’na kadar yürüyen topluluk, “Tayip sen yaşa 590 liraya”, “İnsanlar aç insanlar işsiz, işte kapitalist sisteminiz” ve “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız” sloganları attı. Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, açlık sınırının altında bir asgari ücretin bu ülkenin emekçilerine dayatılacağını öne sürerek, “Asgari ücret insanca yaşayacak bir ücret olmalıdır. Hayatlarında hiç asgari ücretle geçinmemiş olan milletvekillerine, bu ülkenin bütün emekçilerinin tepkilerini iletmek üzere yola çıktık” dedi.

Açlık sınırının altında
Çerkezoğlu, asgari ücretin, sadece asgari ücretle çalışanlar için değil emeğiyle geçinen herkes açısından son derece yaşamsal bir öneme sahip olduğuna da değinerek, şunları kaydetti: ‘’Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji gibi temel yaşamsal alanların tümüyle piyasaya açıldığı ve paralı hale geldiği günümüzde asgari ücret tartışması bunlardan ayrı olarak yapılamaz. Emeğimizin karşılığı olarak bize reva görülen ücret açıklanan açlık sınırının bile çok altındadır. Bununla birlikte en son ulaşıma yapılan zamlarda görüldüğü üzere, elektrikten doğalgaza, akaryakıttan ekmeğe kadar her şeyin fiyatı artıyor. Çocuklarımızı okula gönderirken katkı payı, hastalandığımızda katılım payı adı altında para ödemek istemiyoruz.’’

Pranga olmaktan çıkartılmalıdır
Asgari ücretin belirlenmesinde işçiler ve ailelerinin gereksinimlerinin gözetilmesi gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti: ‘’Çalışanların ücretleri açısından temel kriter oluşturan asgari ücret, insanca yaşayabilecek bir ücret olmalıdır. Taşeron çalıştırma yasaklanmalı ve güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmelidir. Asgari ücretli çalışanlar için elektrik, su, doğalgaz kullanımı asgari ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalıdır. Ulaşım zamları derhal geri çekilmelidir. Eğitimde hiçbir ad altında para alınmamalı, eğitimin okul dışı giderleri de devlet tarafından karşılanmalı, sağlık tümüyle parasız olmalıdır. Asgari ücret net olarak belirlenmeli, üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır. Bölgesel asgari ücret uygulanması yolundaki girişimler terk edilmelidir. Başta hastanelerde çalışan taşeron sağlık emekçileri olmak üzere gelirleri asgari ücrete odaklanmış tüm emekçiler için asgari ücret bir pranga olmaktan çıkarılmalıdır.’’

(soL-Kocaeli)