Antalya Radyosu'nun kapatılmasına protesto

Antalya Radyosuna Sahip Çıkıyoruz Platformu, radyonun kapatılmasını protesto ederek basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, yerellikten öte büyük bir bölgeye kamusal hizmet veren ve halkların ortak kültürünü paylaştıran radyonun kapatılmasının engelleneceği vurgulandı.
Salı, 23 Eylül 2008 18:31

soL (HABER MERKEZİ) TRT Antalya Bölge Radyosu'nun kapatılmaması için oluşturulan "Antalya Radyosu'na Sahip Çıkıyoruz Platformu", saat 12.30'da TRT Antalya Radyosu önünde basın açıklaması yaparak, TRT yönetiminin tutumunu protesto etti.

Basın açıklaması platform adına Haber-Sen Genel Başkanı Ali Yılbaşı tarafından okundu. Açıklamada, 2954 sayılı TRT yasasının değiştirildiği ve değişikliğe bağlı olarak TRT'de yeniden yapılanma çalışmalarının başlatıldığına dikkat çekildi.

TRT'nin "yeni" tutumu kamuculuğu tasfiye ediyor
TRT Yönetim Kurulunca oluşturulan "Yeni" teşkilat şemasında Antalya Radyosunun olmadığı ifade edilirken, ilk olarak 2 Eylül 2008 tarihinde Türk Halk Müziği Gençlik ve Çocuk Korosu'nun çalışmalarının durdurulduğu, ardından da Antalya Radyosu'nun bütün personelinin Çukurova Radyosuna nakledildiği belirtildi.

Yaşanan durumun radyonun kapatılması anlamına geldiği vurgulanırken, açıklamada "Antalya'nın 46 yıldır kentsel kimliğine, dokusuna, gelişimine, günlük yaşamına, özgün bir renk katan, onu zenginleştiren Antalya Radyosu yok ediliyor. Bölgenin diğer illeriyle birlikte, kentler, köyler, kasabalar arasında ortak bir dil ve iletişim köprüsü oluşturan Antalya Radyosu tarih oluyor" ifadeleri yer aldı.

Gazipaşa'dan Libya, Mısır, İtalya ve Kıbrıs'a kadar büyük bir bölge üzerinde yayın ayapan Antalya Radyosu "tarihe gömülmek istendiğinin" belirtildiği açıklamada, "Bu radyonun tarihi, onu tarihe gömmeye çalışanların tarihinden çok daha eski" ifadesi dikkat çekti.

TRT bölge radyolarının fantezi olsun diye kurulmadığını belirtilirken, TRT'nin Türkiye'de tek kamusal yayın kurumu olduğu ve TRT Antalya Radyosunu kapanın TRT INT yayınlarından vazgeçmekten farksız olduğu ifade edildi.

Platform basın açıklamasında, Antalya Radyo'suna sahip çıkmaya kararlı olduklarını belirtirken, TRT yönetimini kararından vazgeçirene kadar eylem ve etkinliklerin devam edeceği ifade edildi. Platformun üyelerinin protestosu basın açıklamasının ardından sona erdi.