AKP'nin sağlığa saldırılarına karşı İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi kuruldu

AKP’nin sağlıkta dönüşüm politikalarına karşı sağlıkçılar ve halk buluşuyor. Bugün Mimarlar Odası’nda birçok kurumun katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi kuruluşunu ilan ederken, 11 Mart tarihinde ise Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi kurulacak.

AKP’nin sağlığı özelleştirmesi ve KHK’lar ile yeniden şekillendirmesine karşı sağlıkçılar ve halk bir araya geliyor. Bugün aralarında İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası gibi sağlık kuruluşlarının yanında DİSK, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Türk İş 1. Bölge Temsilciliği, ÖDP ve Halkevleri katılırken toplantıda TKP adına MK üyesi Kurtuluş Kılçer ve Parti Konseyi üyesi Kamil Tekerek yer aldı.

“Sağlığın tüm basamakları ticarileştirildi”
Toplantının açılışında söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, sağlığın AKP eliyle tam anlamıyla sermayeye açıldığını söyledi. Sağlığın birinci basamağının Aile Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimlikleri aracılığıyla tamamen ticarileştirildiğini söyledi. Bu yeni uygulamada nitelik açısından da düşme olduğunu belirten Gören, “İki kişinin çalıştığı Aile Hekimliklerinden adeta süperman gibi her işi yapması bekleniyor” dedi.

“Genel Sağlık Sigortasının durdurmak için bir araya geldik”
Gören’in ardından toplantıya destek veren kurumlar adına hazırlanan İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi kuruluş deklarasyonunu okuyan KESK İstanbul Şubeler Platformu yöneticisi Ersoy Adıgüzel, işçi sendikaları, memur sendikaları, meslek odaları, siyasi partiler, tüketici dernekleri, köy dernekleri, işsizler, kadınlar ve gençlerin katılımıyla Genel Sağlık Sigortasını durdurmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Herkes GSS’li, milletvekilleri hariç
“Sağlık meslek odaları ve sağlık sendikalarının bugüne kadar yürüttüğü mücadelenin yanı sıra, sağlık ve sosyal güvenlik hizmeti alan milyonların temsilcileri olarak sağlık hakkımıza sahip çıkmaya kararlıyız” diyen Adıgüzel, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren herkesin zorunlu GSS kapsamına alındığını ancak milletvekilleri ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin bu kapsama alınmadığını ifade etti.

Muayne katılım payının, ilaç katkı payının sürekli arttığını belirten Adıgüzel, artık herkesten en az 35 lira daha sağlık primi alınacağını söyledi. Bu düzenlemeyle ülkede yaşayan herkesin prim borçlusu yapılacağını vurgulayan Adıgüzel, yoksulluğun değil, sefaletin bile geliri sayılamayacak şekilde 295 liranın sınır olarak seçildiğini hatırlattı.

11 Mart günü Ankara’da toplanacak olan Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi’ne katılmak için bugünden itibaren çalışmaların başlatılacağına değinen Adıgüzel, kuracakları meclisle, sağlık hakkını pazara çıkaranlarla, sağlığına ve emeğine sahip çıkanların karşı karşıya geleceğini söyledi.

Birçok kurumun desteği var
Kuruluşunu ilan eden İstanbul Sağlık Hakkı Meclisi’nin bünyesinde bulunan kurumlardan bazıları şöyle, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, DİSK, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Türk İş 1. Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İKK, SES, ÖDP, Halkevleri, TKP, EMEP, ESP ve Pirsultan Abdal Kültür Derneği.

(soL - İstanbul)