Üniversite Konseyleri, üniversiteyi savunmak için örgütlenmeye çağırdı

Hafta sonu İstanbul'da toplanan Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD) Yönetim Kurulu, idari soruşturmalar ve açılan davalarla yıpratılan baskı altındaki öğretim üyelerinin durumu da dahil pek çok başlığı görüştü. ÜKD, akademisyenleri üniversiteyi savunmak üzere örgütlenmeye çağırdı.

Üniversite Konseyleri Derneği Yönetim Kurulu 22 Eylül 2012’de İstanbul’da toplanarak idari soruşturmalar ve açılan davalarla yıpratılan baskı altındaki öğretim üyelerinin durumunu, kadrolaşma amacıyla yapılan liyakat dışı hukuksuz atamaları ve işsiz bırakılan araştırma görevlilerinin durumunu, bu yıl ileri sürüleceği anlaşılan YÖK Yasa Tasarısını ve ÜKD’nin çok sayıdaki etkinliğini görüştü, aşağıdaki bildiriyi basınla, tüm akademisyenlerle ve toplumla paylaşmayı kararlaştırdı.

Toplantının ardından bir basın açıklaması yapan ÜKD, bütün üniversite bileşenlerini baskılara karşı koymak ve üniversiteyi savunmak üzere Üniversite Konseyleri'nde örgütlenmeye çağırdı. "Baskı altındaki üniversiteyi ve akademisyenleri savunmak için Üniversite Konseylerine" başlığını taşıyan ÜKD bildirisinde şunlar söylendi:

Geçen akademik yıldan bu yana ilerici, yurtsever, bilimden yana öğretim üyelerine uygulanan baskıların, soruşturmaların ve verilen cezaların olağanlaştığını görüyoruz. Bir yandan üniversiteler yüzlerce yılın ürünü olan aydınlanma geleneğinden uzaklaşıyor, dini kuralların cenderesi altına
alınıyor, gerici kadrolaşma yaygınlaşıyor, bir yandan da ilkel birikimi aratmayacak bir piyasalaşmaya tabi tutuluyor. Bu yıl ise bütün gerici ve piyasacı uygulamaları bir sistem, bir kural haline getirecek YÖK Yasa Tasarısı ile karşı karşıyayız. AKP iktidarı altında üniversiteler, tüccar
ve gerici zihniyetleri ile uyum içinde, belediye başkanlarına, esnaf odalarına, yerel patronlara yönettirilmek isteniyor. Mütevelli heyetli, idarecilerin tüccarlar tarafından seçildiği bir model AKP’ye çok yaraşabilir ama artık bu kurumun üniversite olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu
her şeyden önce kamu üniversitesinin, akademisyenlerin kazanılmış haklarının ve bilim üretiminin tasfiyesi anlamına gelmektedir
.

Üniversite Konseyleri Derneği, asistanından öğretim üyesine tüm akademisyenleri ÜKD Üniversite Konseylerinde bir araya gelmeye davet ediyor. Baskılara karşı direnmek, onurlu, aydınlıktan ve toplumsal yarardan yana kamucu bir üniversitenin savunulması, YÖK Yasa tasarısının geriletilebilmesi için her üniversitede tüm fakültelerden öğretim üye ve elemanları bir araya geleceğiz, sorunları tartışacağız, üniversitemizde olanları bir gölge senato gibi yakından izleyeceğiz ve gerekiyorsa müdahale edeceğiz.

Ayrıca Üniversite Konseyleri bir akademisyen dayanışmasını da örgütleyecek. Üniversitelerde yıldırma teknikleriyle yalnızlaştırılan ve YÖK/ rektörlükler, basın ve yargı çemberinde ezilmeye çalışılan akademisyenlere sahip çıkacağız.

Tüm üniversitelerde Türkiye çapında örgütlü ve bugüne kadar verdiği aydınlanmacı, piyasa ve emperyalizm karşıtı mücadele ile öne çıkan ÜKD, akademisyenleri Konseylerde örgütlenmeye çağırıyor. Bir yönetme krizi yaşayan AKP’nin direnince geriletilebildiği günlerde yaşıyoruz, bunun
sonucunu alacağız.

Tüm akademisyenler, Üniversite Konseylerine!

(soL-Haber Merkezi)