Türkiye Komünist Partisi'nden "Cepheleşme" açıklaması

Türkiye Komünist Partisi, Ekim ayında gündeme getirdiği "Cepheleşme" çağrısıyla ilgili bir açıklama yaptı. TKP, hafta sonu Ankara, İstanbul ve İzmir'de aydınlarla buluşarak "cepheleşme"yi konuştu.
Pazartesi, 20 Aralık 2010 11:00

Türkiye Komünist Partisi, 29 Ekim 2010 tarihinde kamuoyuna “Cepheleşme ihtiyacı” saptamasında bulunan bir açıklama ve çağrı yapmıştı. TKP, o tarihten bu yana çeşitli parti ve örgütlerle görüştü.

TKP Merkez Komitesi, konuyla ilgili olarak, bugüne kadar yapılan çalışmaları ve geçen süreci de değerlendiren ve cepheleşmenin çerçevesini belirleyen bir metni kamuoyuna sundu. Açıklamada, “Türkiye'de piyasacı güçlere, gericiliğe, emperyalizme ve onların işbirlikçilerine karşı gerçek bir sol seçeneğin oluşması için toplumun farklı kesimlerindeki hoşnutsuzluğu tutarlı hale getirecek ve değişik alanlarda birbirinden kopuk bir biçimde açığa çıkan tepkileri ortak bir siyasal çerçevenin içine çekecek yaygın örgütlenmelere gereksinilmektedir” denildi.

“Sol küçük hesaplarla hareket etmeye mahkûm değil”

Aynı kaygılarla hareket eden sol parti ve örgütlerin en büyük katkısının, toplumsal plandaki bu gereksinime siyasal açıdan yardım ve öncülük etmek, solda ilkeli bir işbirliğine özlem duyanları harekete geçirmek ve solun dükkancılığa, küçük hesaplarla hareket etmeye mahkum olmadığını kanıtlamak olacağı belirtilen açıklamada, “TKP bu nedenle şu anda siyasi parti ve örgütler arasında sürmekte olan görüşmelere büyük değer vermektedir” denildi.

Açıklamada, Türkiye Komünist Partisi’nin başka siyasi parti ve örgütleri bir “TKP Projesi”ne çağırmadığının altı çizilirken, “Bu nedenle ‘cephe’ye değil, ‘cepheleşme’ye çağrı yapılmış, ortaya çıkacak platformun biçimine ilişkin her tür ayrıntı sonrasına bırakılmıştır. Öte yandan, Türkiye'de sol içi işbirliği, güçbirliği ya da ittifakların asli olarak toplumsal kesimlerin örgütlülüğüne yaslanması gerektiğine ilişkin düşünce hemen herkes tarafından olduğu gibi Türkiye Komünist Partisi tarafından da savunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

TKP, seçimlere odaklanan işbirliklerinin Türkiye'de sol seçeneğin güçlenmesi için asla yeterli olmayacağına ilişkin yaklaşımını koruduğunu ifade ettiği açıklamada, emekçi sınıflarda heyecan yaratacak bir sürecin seçim pazarlıklarına kurban edilmemesinin, büyük önem taşıyan 2011 Genel Seçimleri'nden sol adına başarıyla çıkılması için bir önkoşul haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada “TKP, bir yandan partiyi siyasal ve örgütsel açıdan hızla güçlendirmek için yetkili kurulları tarafından belirlenen plan doğrultusunda hareket ederken, öte yandan kendi siyasal ve örgütsel kimliğine daraltılamayacak geniş bir sol toplumsal hareketin yaratılmasına her alan ve yerellikte katkı koymak için kolları sıvamaktadır” denildi.

Meclis’ler kurulacak
Türkiye Komünist Partisi’nin, cepheleşme sürecinin toplumsal bacaklarının oluşması için tüm alan ve yerelliklerde cepheleşme çalışmalarına güç verecek "Meclis"lerin kurulmasına yardımcı olmaya karar verdiğinin belirtildiği açıklamada, “’Cepheleşme Çağrısı’na birçok yerellikten ve sosyalist aydınlarımızdan gelen destek, bir an önce harekete geçilmesine dönük ısrarlı bir talebi de içermekteydi. TKP bu talebi değerlendirirken, siyasi ve örgütsel kimliklerinden bağımsız olarak "cepheleşme çağrısı"nın çerçevesini onaylayan herkesle,’meclis’lerde buluşmaya hazırlanmaktadır.

“Meclislerin her birinin alacağı biçimin, gündem ve önceliklerinin, taşıyacağı ismin diğer meclislerle ortaklaşma zemini yaratma iradesini ortadan kaldırmadan, o alan ya da yerelliğin dinamiklerince belirleneceği açıktır” denilen açıklamada, zaman yitirmeden sağın, emekçi halkı hareketsizliğe mahkûm eden kuşatmasının yarılması gerektiği tespiti yapıldı.

Açıklama, “Türkiye Komünist Partisi bu bağlamda üzerine düşeni yerine getirecektir. Hiçbir güç, Türkiye'yi daha fazla karartamayacak, aydınlığa kavuşmamızı engelleyemeyecektir” sözleriyle sona erdi.

TKP dost aydınlarla cepheleşmeyi konuştu
Haftasonu Türkiye Komünist Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlediği birer toplantıda solcu liderler, aydınlar ve akademisyenlerle bir araya gelerek cepheleşme konusunda görüş alışverişinde bulundu. Üç ilde de çok sayıda kişinin katıldığı toplantılarda cepheleşme konusunda birçok somut öneri ve eleştirinin geldiği, bunların TKP Merkez Komitesi’nce değerlendirileceği belirtildi.

(soL - Haber Merkezi)