TMMOB 3. Kent Sempozyumu'nda Gezi değerlendirmeleri

TMMOB'un, üçüncüsünü düzenlediği Kent Sempozyumu'nda Korkut Boratav, Mücella Yapıcı gibi isimler konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, Gezi direnişinin kentle olan ilişkisini değerlendirdi.

(soL-Haber Merkezi) İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi'’nde yapılan oturuma Prof. Dr. Korkut Boratav, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan ve Stutgart Üniversitesi Uluslararası Şehircilik Enstitüsü Doktora öğrencisi Yaşar Adanalı konuşmacı olarak katıldı. İstanbul dönüşümünün büyük projelerinin ele alındığı ilk bölümde üç panelist daha çok Gezi direnişi üzerinde durdu.

'Gezi'de insanlar sosyalist değerlerle buluştu'
Korkut Boratav, sempozyumda yaptığı konuşmasında "Gezi direnişi bir orta sınıf hareketi olarak görenler ve tartışanlar işçi sınıfını dışlamak ve yok saymaktadırlar” dedi. Boratav, Yunanistan ve İspanya’daki kemer sıkma politikalarına karşı yapılan eylem ve ABD’deki işgal hareketlerine bakarak Gezi için orta sınıf hareketi benzetmesi yapanların içeriğe ilişkin ciddi eksikliklerle hareket ettiğini belirtti. İşçi sınıfını tanımını daraltarak, her şeyi orta sınıf tanımına sokarak yapılan tartışmanın asıl olarak işçi sınıfını dışlamak olduğunu dile getiren Boratav, “İşçi sınıfı bu tartışmada yok sayılmaktadır. Asıl niyetin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.
Boratav, "Gezi'ye katılanlar sosyalist ve komünist değerlerle buluşmuştur” şeklinde konuştu.

Mücella Yapıcı ise konuşmasında, Gezi direnişine giden süreci ve Taksim Dayanışması’nı nasıl kurduklarını anlattı. Gezi aslında insanların kent meydanı olan Taksim Meydanı’nın kendilerine kapanacağını anladıkları anda yarattıkları bir olaydı diyen Yapıcı, “Gezi çok güçlü bir örgütlülüktü” tanımlaması yaptı.

Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, İstanbul’da dönüşüm ve mega projeleriyle inşaat sektörünün büyüdüğünü ve bunun bir politika olarak 1980’den sonra benimsendiğini belirtti. Metro hatları AVM ve rezidansların birbirlerine yakın kurulduğuna ve inşa edildiğine dikkat çeken Yalçıntan, rantı yüksek noktalara önce konut projesi daha sonra ise metro hattının yapıldığını belirtti.

Yaşar Adanalı ise Gezi’de oluşturdukları mülksüzleştirme ağları projesini anlattı ve hangi büyük projelerde kimin kiminle siyasi ekonomik ilişki içinde olduğuna örnek verdi. Program verilen aranın ardından kent forumuyla devam etti.