TKP'den açıklama: 'Acılarımız ortaktır'

TKP Merkez Komitesi Van'da dün yaşanan depremle ilgili bir açıklama yayımlayarak, yardım çalışmalarına katıldığını duyurdu. TKP açıklamasında, bu tür felaketlere “mukadderat” deyip geçen mantığın felaketleri nasıl büyüttüğüne dikkat çekildi.
Pazartesi, 24 Ekim 2011 16:49

TKP Merkez Komitesi'nin "Deprem bölgesine yardım için herkes elinden geleni yapmalıdır, acılarımız ortaktır" başlıklı açıklaması şu şekilde:

Ülkemizde ve dünyada insanlığın karmaşık sorunlarla yüzyüze olduğu, emperyalist kötülüğün, milliyetçi körlüğün ve gerici akılsızlığın hakimiyet kurmuş olduğu bir dönemde Van ve Erciş çevresinde yaşanan felaket ülkemiz halklarına yeni acılar getirmiştir.
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi olarak parti üye ve dostlarımızı felaketin yaralarının sarılması ve felaket sonrasında yaşamı güçleşen halkın yardımına koşulması için örgütlü gücümüzle seferber olmaya çağırıyoruz.

Kurtarma çalışmaları, meselenin hızla çözülmesi gereken ve zaman kaybına tahammülü olmayan boyutudur. Devlet kaynaklarının bu konuda hiçbir vakit kaybına neden olunmadan seferber edilmesi gerekmektedir.

Afet bölgesine ulaşabilecek durumda olan parti üyelerimiz kurtarma çalışmalarına katılmaktadır. Bölgedeki sağlık çalışanı yoldaşlarımızdan aldığımız haberleri de değerlendirerek hekim ve sağlık personeli yoldaşlarımızı afet bölgesine yönlediriyoruz.

Geçmiş deneyimler, bu gibi felaketler sonrasında asıl büyük sorunların haftalar hatta aylar sonra belirginleşen kalıcı barınma sorunları ile ilgili olduğunu göstermektedir. Depremin ağır etkilerini yaşayan insanlar, sonrasında evsiz ve çoğu durumda işsiz bir halde sokakta bırakılmaktadır.
Bu konuda hükümetin ve devlet kurumlarının sorumlu davranmayacağını öngörmek zor değil. TKP bu yüzden sonrasında da kararlı ve tutarlı bir biçimde sorunların takipçisi olacaktır.

Türkiye Komünist Partisi, deprem sonrasında üzerine düşenleri yapmak üzere şu kararları almıştır:
Ankara, Adana, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde, kurtarma ve sonrasında yapılacak çalışmalara katılmak üzere ekipler oluşturmaktayız.

Bunlardan aralarında parti merkez yöneticilerimizin de bulunduğu bir ekip deprem bölgesine hemen ulaşacaktır.

Parti üye ve dostlarımızı başta Tabip Odaları, Eğitimci sendikaları ve Mühendis Odaları olmak üzere kitle örgütlerinin yardım çalışmalarında yer almaya çağırıyoruz. Aynı şekilde okullarda yapılan yardım toplama çalışmalarında da öğrenci yoldaş ve arkadaşlarımız yer almalı, toplanan yardımların yerine ulaşması için de üzerlerine düşeni yapmalıdır. Yardım çalışmalarının örgütlenmesi, yardım toplanması gibi konularda komünistler üzerlerine düşeni yapacaklardır.

TKP Genel Merkezi bünyesinde partinin ve başka kurumların yürüttüğü çalışmaları koordine etmek amacıyla bir merkez komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon yardım çalışmalarına katılan farklı kurum ve gruplar hakkında bilgi toplayacak ve yardım çalışmalarının verimli bir biçimde yürütülmesi için gerekli etkileşimlerde bulunacaktır.

Bölgeden aldığımız haberler, acil ihtiyaçların özellikle barınma ve soğuktan korunma sorunu ile ilgili olduğunu göstermektedir. Battaniye, kışlık giyecek, kışlık bebek giysileri gibi malzemelerin ulaştırılması şu anda hayati önemde görünmektedir. Koordinasyon Komisyonumuz gün içinde bu gibi malzemelerin toplanması ve ulaştırılması için gerekli çağrıları yapacak ve uygun adresleri bildirecektir.

Türkiye Komünist Partisi örgütleri şimdiden ortaya çıkacak barınma sorunlarının kısa ve orta vadeli çözümleri için harekete geçecek, çadır, barınma yerleri, bunların yan tesisleri gibi konularda çözüm üretecektir.

Doğal felaketlerin çoğu durumda doğal olmayan, insana ve toplumsal yapıya bağlı sorunlar nedeniyle katlanan ağır sonuçları olduğu bilinen bir gerçektir. “Afet” deyip geçildikçe, depremler, sel felaketleri, su taşkınları hatta ağır yağmurlar bile ülkemizde ölçüsüz acılara yol açabilmektedir. “Mukadderat” deyip geçen mantığın felaketleri nasıl büyüttüğüne bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.

Milliyetçi ve inanç istismarcısı kesimlerin bu tür felaketler sonrasında aldıkları ibretlik tavırlar da hiç şaşırtmayan bir biçimde depremin hemen ardından
gözlenmiştir. Halkımızı bunlara karşı da uyanık olmaya çağırıyoruz.

Irkçı düşmanlıklar ve bilim dışı metafizik hezeyanlara karşı durmak, deprem gibi felaketlerden kendine pay çıkartmayı iyi bilen tarikat ve cemaatlerin etkinliğini kıracak bir canlılık içinde olmak görevimizdir.

(soL - Haber Merkezi)