TKP cepheleşme ziyaretlerini sürdürüyor

Cuma, 12 Kasım 2010 12:27

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilericilerine, devrimcilerine cepheleşme çağrısı yapan TKP, konuyla ilgili düşünceleri paylaşmak için dün TMMOB ve Alevi Bektaşi Federasyonu ile başlattığı ziyaretlere, bugün KESK ve Türk Tabipler Birliği ile devam etti.

İlk olarak KESK Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Emirali Şimşek tarafıından kabul edilen TKP heyeti, yapılan görüşmede AKP iktidarının 8 yıl içinde giderek saldırganlaşan bir tutumla ülkeyi yönettiğinin, emperyalist politikalara hizmette sınır tanımaz bir davranış sergilediğinin altını çizdi. 1923' te kurulan cumhuriyetin emperyalist çıkarlar doğrultusunda tasfiye edildiğini belirten TKP heyeti, referandumun hemen ardından AKP'nin Türkiye'nin emekçi halkına daha pervasız bir şekilde saldırmaya hazırlandığını vurguladı. AKP'yi ancak emekten, aydınlamadan yana tavır alan kişi ve kurumların, ilerici, devrimci yapıların durdurabileceği, bu sebeple de cepheleşmenin önemli bir ihtiyaç haline geldiği vurgulandı.

KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek ise genel olarak sendikal hareketin, özel olaraksa KESK' in oluşacak böylesi birlikteliklerden güç alacağına, yaşanan sendikal sıkıntıları aşmada siyasi öznelerin bu şekilde yan yana gelişlerinin önemli olanaklar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Daha sonra gerçekleştirilen TTB ziyaretinde ise TTB Merkez Konsey Başkanı Eriş Bilaloğlu ile görüşüldü. Bilaloğlu, bu tip birlikteliklerin ülkenin geleceği açısından kazandığı önemi vurgularken, EMEP, ÖDP, TKP ve Halkevleri'yle TTB olarak sağlık politikaları konusunda görüşmek ve bu konuda bir
mücadele hattını hep birlikte örmek istediklerini ifade etti. TTB ziyaretiyle günü noktalayan TKP heyeti önümüzdeki günlerde cepheleşmeyi anlatmak üzere yeni ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.

(soL - Ankara)