TKP 11. Kongresi Türkiye Konferansı tamamlandı: Parti yeni bir atılımın eşiğinde

Türkiye Komünist Partisi 11. Kongresi, 9-10 Haziran'da Ankara'da yapılan Türkiye Konferansı'yla sona erdi. 600'den fazla delegenin katıldığı konferansta önemli kararlar alındı ve partinin yönetici kurulları belirlendi. Alınan kararlar arasında günlük gazete soL'un yayımlanması da bulunuyor.
Pazartesi, 11 Haziran 2012 12:13

TKP’nin iki ay kadar önce başlayan 11. Kongre sürecinin önemli bir aşaması olan Türkiye Konferansı 9-10 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Tüm TKP örgütlerinden 600’den fazla delegenin katılımı ile gerçekleşen Konferans’ta önemli kararlar alındı, yönetici kurullar belirlendi.

2011 Haziran’ında yapılan genel seçimlerde AKP’nin sandık başarısı ve elde ettiği dönüştürücü güç ile AKP karşısında muhalif kesimler yılgınlığa düşmüşler, İkinci Cumhuriyet’in inşası toplumun dinselleştirilmesi, piyasalaştırılması, bir emek cehenneminin yaratılması ve ABD’nin dış politikasına tam angajmanla hızlanmıştı. Bu koşullarda sosyalist bir Cumhuriyet hedefi ile mücadele eden TKP, 11. Kongre Türkiye Konferansı ile toplumsal koşulların değiştiğini, AKP’nin bir yandan İkinci Cumhuriyet’i kurar ve pekiştirirken bir yandan da açıklar vermeye başladığını, çürüme ve çözülme belirtileri gösterdiğini, AKP’nin geriletilebileceğini saptadı. Bu geriletilebilmenin düzen içi muhalefetin etkisiz olduğu hatta meşrulaştırıcı bir rol üstlendiği koşullarda, ancak işçi sınıfının öncü partisi olan TKP’nin yapacağı atılıma bağlı olduğunun altı çizildi.

Yeni bir atılım için örgütsel hazırlık
TKP’nin siyasi ve örgütsel bir atılım yapmasının olanaklı ve zorunlu olduğunu saptayan Konferans, bu atılımın toplumsal zemini olan işçi sınıfı, emekçi kadınlar, gençlik, aleviler gibi toplumsal kesimler içinde yürütülecek çalışmayı ayrıntılandırdı, kararlar aldı. Tarif edilen atılım döneminin TKP örgütlerinin örgütlenme tarzını değiştirerek içinde çalıştıkları toplumsal kesimlere derinlemesine nüfuz edebilecekleri bir yerelleşme hedefi kondu. TKP’nin önümüzdeki 6 ay içinde Türkiye’nin bir çok yerinde çok sayıda ilçede örgütünü kurması kararı alındı. Yerelleşme, büyüme ve yaygınlaşma kararları ile uyumlu olarak soL isimli bir günlük gazetenin önümüzdeki sonbaharda yayına hazırlanması için Merkez Komitesi görevlendirildi.

Günlük gazete soL için görev başına!
11. Kongre Türkiye Konferansı tarafından son haline getirilen açıklamada günlük soL ile ilgili kararda, "içinde bulunduğumuz dönemi AKP hükümetinin ve onun İkinci Cumhuriyet rejiminin geriletileceği, işçi sınıfı başta olmak üzere geniş kesimlerin yaygın biçimde alternatif arayışı içinde olacağı bir dönem olarak belirlemektedir. Bu süreç partimiz tarafından en güçlü, en işlevli araçlarla karşılanmak durumundadır. Bu araçların önde gelenlerinden biri de Türkiye'de devrimci mücadelelere yeni bir soluk getirecek, partimizi ve devrimci hattını kitlelere bugüne kadar olduğundan daha büyük bir canlılıkla taşıyacak olan günlük gazete olacaktır" denildi.

Suriye'de savaşa geçit yok!
Ayrıca Konferans Suriye’ye yönelik emperyalist saldırıyı kınamaktan, tüm devrimci tutuklularla dayanışmanın ilanına kadar karar önerilerini görüşerek son halini verdi. Suriye'ye yönelik emperyalist saldırganlığı kınayan "Savaşa geçit yok" başlıklı kararda şunlar söylendi:

"TKP 11. Kongresi AKP hükümetinin ve uluslararası emperyalist gericiliğin Suriye halkına yönelik savaş tehditlerini, yalan kampanyasını ve kanlı provokasyonlarını lanetler.

Suriye'de yaşananların halkın baskıcı rejime isyanı olarak nitelendirilmesi bütünüyle yanlış ve asılsızdır. Suriye bütün bölgemizin emperyalizmin çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirilme girişimlerinin bir parçası olarak hedef tahtasına yerleştirilmiştir. Bu gerçeğin geniş emekçi kitlelere ulaştırılması, savaşa karşı barış ve kardeşlikten yana bir barikat kurulması, savaş yanlısı AKP iktidarının yalnızlaştırılması partinin öncelikli ve acil görevlerinden biridir.

TKP 11. Kongresi emperyalizmin daha önce Irak başta olmak üzere çeşitli ülkelerde gerçekleştirildiği gibi açık bir dış müdahale yerine bölge içi bir savaşı yeğlediğini ve bugün bu planın yürürlüğe sokulduğunu saptamaktadır. Bölge içi bir savaşın Sunni – Şii bölünmesi üstüne bina edileceği, Türkiye ve Suriye Aleviliğinin de bu saflaşmada Şiiliğin yanına iteleceği kestirilebilir. Mezhep temelli bölücülüğün karşısına bütün halkların anti-emperyalist birliğiyle çıkılmalıdır.

TKP Türkiye ve bölge halklarını bu girişimlerin karşısında kardeş Suriye halkıyla dayanışmaya çağırır."

Kadınlar İkinci Cumhuriyete karşı direnişe!
TKP 11. Kongresi Türkiye Konferansı'nın karara bağladığı bir diğer başlık da "kürtaj yasağı" tartışmalarıyla ilgili oldu. "Kadınlar İkinci Cumhuriyete Karşı Direnişe" başlığını taşıyan kararda, "TKP 11. Kongresi AKP hükümetinin kadınları boyun eğdirme ve toplumu dinselleştirme operasyonunun bir parçası olan kürtaj yasağı girişimini şiddetle protesto eder. Kürtaj hakkı, modern tarih boyunca hep işçi sınıfının mücadeleleriyle paralel biçimde harekete geçmiş ve kazanımlar elde etmiş olan kadınların bedenleri hakkında kendilerinin karar vermeleriyle ilgili bir haklarıdır. Dünyada ve Türkiye'de mücadelelerle elde edilen bu hakkın gericiler tarafından gaspı asla mümkün olmayacaktır" denildi.

Yunanistan Komünist Partisi'ne ve Küba'ya selam!
TKP 11. Kongresi Türkiye Konferansı sonrasında yapılan bir diğer açıklama da Yunanistan hakkındaydı. "Yaşasın sosyalizm, yaşasın KKE" başlıklı kararda, "Bugün Yunanistan'da yaşanan mücadeleler, krizin faturasının emekçilere ödettirilmesinin yanıtsız kalmayacağının en önemli örneğini oluşturmaktadır. Bu yanıtın tüm dünya halklarına güçlü bir mesaj olarak taşınmasını sağlayan temel faktör kardeş KKE'nin önderliğinde verilen mücadeleler ve KKE'nin sosyalist iktidarı hedefleyen devrimci hattı olmuştur. TKP, yine aynı hattın geleceğinin açık olduğuna yürekten inanmaktadır" denildi ve Yunanistan Komünist Partisi'ne bu hafta sonu yapılacak seçimlerde başarılar dilendi.

TKP 11. Kongresi Küba halkına da "Kongremiz devrimin tarihsel önderi yoldaş Fidel Castro ve Küba'nın emperyalizme ve kapitalizme boyun eğmeye mahkum olduğunu zannedenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratan yoldaş Raul Castro'nun şahsında Küba halkına dayanışmasını iletmektedir" sözleriyle dayanışma mesajını iletti.

TKP grev yasağına karşı THY çalışanlarının yanında
Bir başka karar ise grev yasağı ile direnişleri kırılmak istenen emekçilere yönelikti. Özellikle THY çalışanlarına seslenen kararda, "TKP 11. Kongresi, AKP'nin, havacılık işkoluna grev yasağı getirmeyi amaçlayan ve direnen emekçileri işten atmaya yeltenen sermaye yanlısı gerici saldırısını şiddetle protesto eder ve havacılık çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu bir kez daha ilan eder" denildi.

Konferansta alınan kararlar içinde yeni kurulan ve delegelerini Konferansa gönderen Federal Almanya Örgütü’nün çalışmalarıyla ilgili bir karar önerisi, eğitimde 4+4+4 düzenlemesine karşı bir karar önerisi, Türkiye topraklarının ve doğal kaynaklarının sermayenin talanına açılmasına karşı bir karar önerisi ve sağlıkta dönüşüm ve Genel Sağlık Sigortası'na karşı bir karar önerisi de onaylandı. Konferansın üzerinde çalıştığı Siyasi Rapor, “Dinselleşme ve Komünistler” adlı belge ve bütün Konferans kararlarının son halinin önümüzdeki Cuma günü dağıtıma girecek Komünist gazetesinde yer alacağı duyuruldu.

Konferans delegeleri iki gün süren yoğun çalışmayı yönetici kurulların saptanmasıyla tamamladı.

(soL-Haber Merkezi)