Sosyalistlerin Meclisi: 'AKP'nin patinajı gizlenemez hale gelmiştir'

Sosyalistlerin Meclisi yeni dönemin ilk Genel Kurul toplantısını cumartesi günü Ankara'da yaptı. Yeni döneme bir de kitap yayımlayarak giren Meclis, yaptığı basın açıklamasında "AKP'nin patinajı gizlenemez hale geldi" dedi.

Yeni dönemin ilk Genel Kurul toplantısını 13 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştiren Sosyalistlerin Meclisi, toplantıda yeni dönemde yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Yeni çalışma grupları oluşturmayı kararlaştıran Sosyalistlerin Meclisi, enerji, çevre, Türkiye'nin idari yapısı ve yerel yönetimler ile kadının özgürlüğü, eşitliği konularında çalışma grupları görevlendirdi. Meclis ayrıca seçim bilgi sistemindeki güvenlik açıkları, Anayasa çalışmalarını izleme ve kitlelere ulaştırma ve etkili muhalefet yöntemleri üzerine de araştırma komisyonları kurulmasını kararlaştırdı.

Toplantıda geçen dönem çalışmalarına başlayan "Neoliberal Tezler, Kitle Örgütlerinin STK’laştırılması ve Buna Karşı Mücadele Atölyelerinin" ve "İşçi Cinayetlerini Araştırma Komisyonu"nun ise en kısa zamanda çalışmalarını somutlaması kararı alındı.

İkinci yıla kitapla girdi
Sosyalistlerin Meclisi ikinci faaliyet yılına bir de kitap yayımlayarak girdi. Sosyalistlerin Meclisi üyelerinin katkısıyla hazırlanan İkinci Cumhuriyet'in Düzeni kitabı (derleyenler: E. Nalçacı ve S. Özeren) geçtiğimiz günlerde Yazılama yayınlarınca basıldı.

"AKP ne yaptığını biliyor mu?"
Yeni dönemin ilk Genel Kurul toplantısında “AKP ne yaptığını biliyor mu?” konusu ele alındı. Sırasıyla İlhan Cihaner'in AKP'nin genel siyasi gidişi, Erhan Nalçacı'nın Suriye krizi, Aydemir Güler'in Kürt sorunu ve Suat Özeren'in iktisadi dinamikler üzerine sunuş yaptıkları toplantıda, sunuşlar üyelerin aktif katkılarıyla tartışıldı ve geliştirildi. Toplantıda ayrıca Metin Çulhaoğlu tarafından 1 Ekim'de yayın hayatına başlayan günlük soL gazetesi hakkında bilgi aktarıldı, bu başlıkta da üyeler bir dizi öneri ve yapıcı eleştiri yöneltildi.

"AKP'nin patinajı önlenemez hale geldi"
Sosyalistlerin Meclisi yeni dönemin ilk Genel Kurulunun ardından "AKP'nin patinajı önlenemez hale gelmiştir" başlığını taşıyan bir basın bildirisi yayımladı. Bildiride şunlar söylendi:

Sosyalistlerin Meclisi 13 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantısında AKP iktidarını çeşitli açılardan değerlendirmiştir.

Hükümetin çeşitli başlıklarda kontrolü elinden kaçırdığı, sürekli risk aldığı ve patinaj yaptığı görülmektedir. Sosyalistlerin Meclisi Türkiye'de İkinci Cumhuriyet adı altında, yaşanan tarihsel ilerlemeyi tahrip eden, ülkemizi gericilik batağına sokan, hukuksuzluğu ve keyfiliği kural haline getiren, Türkler ve Kürtler arasındaki mesafenin trajik biçimde açılmasına neden olan, düşmanlıkları körükleyen, son dönemde Türkiye'yi haksız bir savaşın eşiğine getiren hatta fiilen içine sokan, emekçi kitlelerin yaşam düzeyini daha da düşürmeye yönelen AKP iktidarının bir an önce son bulması gerektiğine inanmaktadır. AKP iktidarındaki on yıllık gericilik döneminin son bulmasının mümkün olduğuna inanıyoruz. Sosyalistlerin Meclisi AKP'nin geriletilmesiyle Türkiye'nin otomatik olarak köklü bir kurtuluşa ulaşmayacağının bilincindedir. Bu nedenle AKP'yi geriletme çabalarına sosyalizmin bir alternatif olarak ülke gündemine sokulmasının eşlik etmesi zorunludur. Sosyalistlerin ülkemizde sol perspektifin ilkeli ve derinlikli biçimde ayakları üstüne dikilmesinin acil bir gereksinim olduğunun bilincindedir ve bu çerçevede sorumluluk hissetmektedir. Yeni dönemde faaliyetlerimizi bu doğrultuda planlayacağımızı duyururuz.

(soL-Haber Merkezi)