Sosyalist solun ne yapması gerektiği tartışıldı

EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve TKP MK üyesi Erkan Baş, İstanbul Kadıköy'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'de Sosyalist Sol Ne Yapmalı?" başlıklı panelde bir araya geldi.
Perşembe, 16 Aralık 2010 13:58

Emek Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel, Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Erkan Baş "Türkiye'de Sosyalist Sol Ne Yapmalı?" başlıklı panelde bir araya geldi.

İlk bölümde, konuşmacılar 15'er dakikalık sunumlarını yaptılar.

Levent Tüzel: AKP'nin saldırılarına karşı sosyalist sola önemli görevler düşüyor
Panelde ilk konuşmayı yapan EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel, AKP'nin 12 Eylül'e rahmet okutacak politikalar uyguladığını ancak bir yandan da ileri demokrasi söyleminin ağızlardan düşmediğini söyledi. Tüzel, "gerek kentsel dönüşüm planları, gerek emekçilere ve öğrencilere yapılanlar ileri demokrasinin ne olduğunu gösteriyor" dedi.

"AKP'nin liberallerden aldığı desteği görmek gerekiyor" diyen Levent Tüzel, Türkiye'deki değişimden CHP'nin de azade kalmadığını vurguladı.

"AKP’nin ideolojik, sosyal,sınıfsal saldırılarına karşı sosyalist sola görevler düşüyor" diyen Levet Tüzel, bu görevleri ise "bize düşen esas görev işçi sınıfının örgütlenmesi, emeğe yapılan saldırıların durdurulmasıdır. Sarı sendikacılığın durdurulmasının zamanı ise çoktan gelmiştir" ifadeleri ile tarif etti.

"Mücadelenin bir yönü sınıfın örgütlenmesi ise diğer yönü Türkiye’nin demokratikleştirilmesidir" diyen Tüzel, "Bu bağlamda Kürt sorunu ve laiklik noktasında çözüm üretmemiz gerekiyor" ifadelerine konuşmasında yer verdi.

Levent Tüzel konuşmasını, "Seçime giden süreçte buradaki sol güçlerin ve Kürt ulusal hareketi temsilcilerinin, aydınların, Alevilerin, gençlerin saflaşması gerekiyor" cümlesi ile sonlandırdı.

Alper Taş: Sosyalist bir odak inşa etmemiz gerekiyor
Konuşmasına "Yeni bir dünya ve Türkiye konjonktüründeyiz. ABD’nin hegemonyasının sarsıldığı ve sorgulandığı bir döneme giriyoruz. Avrupa’da da büyük bir mücadele dalgası var" sözleri ile başlayan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, "Yeni Türkiyenin konjonktürü Graham Fuller’in Türkiyesi. Yeni Türkiye Özal’la başladı, AKP bu süreci tamamladı" dedi.

"Bölgesel güç olma hedefine sahip bir Türkiye ile karşı karşıyayız" diyen Alper Taş, "Ordu ve Diyanet İşleri Başkanlığı buna göre yeniden yapılandırılıyor. Toplum biat eden, şükreden bir toplum haline getiriliyor" diye ekledi.

"Peki ne yapacağız?" diyen Alper Taş, yanıt olarak "Sosyalist öznelerin işçi hareketlerini, kadın, gençlik hareketlerini, tüm toplumsal hareketleri, örgütlülüğü büyütmesi gerekiyor. Bunun için sosyalist bir odak inşa etmemiz gerekiyor" ifadelerini dile getirdi.

Erkan Baş: Cepheleşmenin anlamı dirençleri birleştirmek
Konuşmasına "Dünya ve Türkiye nereye gidiyor, bu gidişe karşı biz ne istiyoruz ve istediğimizi gerçekleştirmek için hangi aracı kullanmalıyız? Bunlar tespit edilmeli" diyerek başlayan TKP MK üyesi Erkan Baş, 1923'te kurulan Cumhuriyet'in sona erdiğini belirtti.

"Bugün, adına ne denirse densin yeni bir cumhuriyet kurulmaktadır. Dönem yeniden kuruluş dönemidir" diyen Erkan Baş, bu dönemde halka karşı saldırıların yoğunlaşacağını belirtti.

"İçinde bulunduğumuz sürecin bir önceki süreçten farkı CHP’ye bakarak anlaşılabilir" diyen Erkan Baş, CHP'nin de artık 2. Cumhuriyetin CHP’si haline geldiğini vurguladı.

Toplumun da bu doğrultuda yeniden düzenlenmekte olduğunu belirten Erkan Baş, "Soldan da kimi özneler karşı tarafa çekilmiştir" dedi.

Bu sürecin nihai hedefinin sermaye egemenliğinin daha da güçlendirilmesi ve emperyalizmle ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması olduğunu dile getiren Baş, "Ancak sürece karşı aydınların, işçilerin, gençlerin direnci vardır. Bize düşen bu dirençleri birleştirerek kuvvetli vuruşlar gerçekleştirmektir. Gericiliğe, emperyalizme, herhangi bir sermaye kesimine en ufak bir taviz vermemek bu birleşimin kırmızı çizgileri olmalıdır. Bu sürecin adı TKP tarafından cepheleşme olarak tarif edilmektedir" sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

İlknur Birol: Sosyalist solun görevi her itirazın aynı yere akmasını sağlamak
Halkevleri Genel Başkanı İlknur Birol, konuşmasına "İçinden geçtiğimiz süreç bir yandan çözme, bir yandan yeniden kurma dönemidir. Bu süreçte AKP'nin faşizan saldırıları artacaktır" sözleri ile başladı.

İlknur Birol, bu sürece karşı sosyalist solun görevlerini ise "Sosyalistlerin, devrimcilerin görevi içinde öfke taşıyan her itirazın aynı yere akmasını sağlamaktır. İşçi sınıfına mücadele etmesi için özgüven kazandırmasıdır. Ve artık solun, devrimcilerin akp politikalarını protesto etmenin yanında, aslolarak kendi gündemlerini öne çıkarması gerekiyor" sözleri ile tarif etti.

Son bölümde dinleyicilerin soruları yanıtlandı
Panelin son bölümünde konuşmacılara yazılı olarak sorular iletildi.

EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel "BDP'nin CHP, EMEP ve ÖDP ile ittifak önerisi ile TKP'nin cepheleşme önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, "Biz iki tarafın da birleşmek gibi bir isteği olduğu düşünmüyoruz. BDP bu meseleyi tartıştırmak istedi o yüzden böyle bir öneri sundu. CHP’nin de böyle bir birleşmeyi istemediği açık. Kaldı ki CHP yukarıdan ve aşağıdan değişime zorlanan sosyal demokrat bir parti. Sosyal demokrasinin tarihteki ve bugünkü anlamını bellidir. Böyle bir birleşme söz konusu olamaz" yanıtını verdi.

"Her konuda ortaklaşıyorsunuz da cepheyi örmek için daha ne bekliyorsunuz?" sorusuna ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, Türkiye'de daha önce de denenmiştir çeşitli cepheler ancak hiç birinde başarılı olunamamıştır. Önemli olan Fatsa gibi örneklerin yaratılmasıdır. Bu dört örgüt referandum sürecinde birlikte davranmıştır. Birlikte davranmaya devam etmelidir. Ancak cephe çok daha geniş bir kavramdır" yanıtını verdi.

Cepheleşme ile ilgili soruları yanıtlayan TKP MK üyesi Erkan Baş, "Bana gelen sorular cepheleşme çağrısının ayrıntılandırılmasına yönelikti. Cephe ezilenlerin, emekçilerin, ilericilerin saldırıya geçme, iktidar için mücadele etme çağrısı olarak algılanmalıdır. Seçimlerle sınırlı tutulacak bir hamle değildir. Uzun vadeli ancak acele edilmesi gereken bir süreçtir. Bu konuda sloganımız 'dün geç kalmıştık'tır. Cepheleşme için bu dört örgütün ve görüştüğümüz diğer öznelerin, sendikların, odaların vs. bir araya gelmesi değerli fakat yetersizdir. Önemli olan cephenin toplumsal ayağının örülmesidir" dedi.

İlknur Birol ise "Buradaki sol öznelerin bir araya gelip tartışabilmesi bile çok değerlidir. Geçmiş yıllara göre, son 2-3 yıldır çok daha fazla ortak adımlar atıyoruz. Kürt sorunu da daha fazla tartışılmalıdır sosyalist özneler tarafından" sözleri ile ittifak ve cepheleşme sorularını yanıtladı.

(soL - İstanbul)