Maltepe'de 'Cumhuriyet biterken solun görevleri' tartışıldı

TKP Merkez Komite üyesi Aydemir Güler'in katılımıyla, Maltepe Nazım Kültür Evi'nde güncel gelişmeler ışığında Türkiye Cumhuriyeti'ne verilen yeni şekil ve "Cumhuriyet biterken" solun görevleri tartışıldı.
Cumartesi, 25 Aralık 2010 14:51

Her ay Maltepe Nazım Kültür Evi'nde düzenlenen Memleket Tartışmaları kapsamında, TKP Merkez Komite üyesi Aydemir Güler "Türkiye Cumhuriyeti biterken Solun görevleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

"İlerlemeyi komünistler temsil eder"
Aydemir Güler sunumuna tarihsel ilerlemenin önemini vurgulayarak başladı: "Tarih ilerliyor... Dün de, bugün de... Ve ilerlemeye devam edecek. Tarihsel anlamda ilerlemeyi komünistler temsil eder, bu nedenle tarihteki ilerlemenin tümüne bakıp beğenmemezlik edemezler. Komünistler bugün verdiği mücadelede güçlü olmak için geçmişe bakarlar. Türkiye’deki ilerleme Fransız işçi sınıfının verdiği mücadele ya da Yunanistan’daki gibi faşizme ve işgale karşı mücadele gibi bir tarihe dayanmıyor. Ancak biz de bu açıdan 'kağıt üzerinde kalan' bir geçmişe sahip değiliz."

Bağımsızlık ve laikliğin burjuva sınıfının bugün 'demagojik' olarak kullandığı kavramlar olduğunu belirten Güler, aslında bu kavramların birer erdem olduğunu vurguladı.

Güler, söz konusu kavramlarla ilgili olarak "biz geleceği onların üzerine bina etmeliyiz" vurgusunu yaptıktan sonra, "Bir, bir buçuk sene sonra, gericilik yaşamın her alanına girecek ve toplumun tüm kesimini saracak, ilköğretim okulları kamunun ve toplumsal yaşamın tümünü belirleyecek ve yasalar çerçevesine alınacak" dedi. Güler, 2010 yılında Türkiye'nin ortaçağ karanlığına itilmek istendiğini söyledi.

"Türkiye artık cephe ülkesidir"
Aydemir Güler ikinci önemli nokta olarak bağımsızlık konusuna işaret etti. Son NATO zirvesini örnek vererek "Türkiye hiçbir zaman, NATO’nun cephe ülkesi olmamıştı. İleri karakolu olmuştu, ama cephe ülkesi olmamıştı. Son NATO zirvesi ile birlikte, füze kalkanı projesiyle artık cephe ülkesi olmuştur, cephe ülkesinde bağımsızlıktan söz edilemez. Cephe ülkesinde tüm ipler emperyalistlerin elindedir" dedi. Güler, Sovyetler Birliği'nin varlığı koşullarında cephe ülkesinin Orta Avrupa'da Federal Almanya olduğunu ancak cephenin artık Türkiye'ye kaydığını söyledi.

Aydemir Güler konuşmasında, sosyal devlet ve kamuculuk başlıklarına da değindi. Geçmişte, fakir birinin, çocuğunun devlet güvencesinde okuma şansının olduğunu ya da herhangi bir yurttaşın hastalandığında devlet güvencesi bulabildiğini söyleyen Güler, bugün ise bu güvencelerden söz edilemeyeceğini belirtti.

Zekat ve sadakanın sosyal devletin işlevlerinin yerine geçirildiğini vurgulayan Güler "Türkiye bütün olarak sağa kaymıyor. Yeni bir Türkiye kuruluyor ve yeni kurulan Türkiye'de halkın artık hakkını aramak için başvuracağı bir yargı yok. Üniversteler hakim sınıfın önemli aygıtlarından biridir ama aynı zamanda emekçi sınıfın ve aydınlanmanın önemli bir mücadele alanıdır. Ama son operasyonlar üniversitelerin üzerinden silindir gibi geçmiştir. Yeni düzenin bir parçası haline gelmişlerdir" dedi.

"Aydınlanma ve bağımsızlık sosyalizmde"
Sunumunda CHP nin durumuna da değinen Güler, bu partinin yeni kurulan Türkiye'de konumlandığını ve yeni rejime göre hareket etmeye başladığını belirtti. 2003 yılında Irak işgaliyle ilgili çıkan toplumsal muhalefete bakan CHP ile bugünkü CHP arasındaki farka işaret eden Güler, bu tabloda bir şey değişmez diyen kesimler olabileceğini ancak sosyalistlerin ve devrimcilerin görevinin teslim olmak olmadığını söyledi:

"Şimdi bağımsızlık, aydınlanmacılık ancak sosyalizmde var olabilir, biten kapitalizmdir. Artık kapitalizm koşullarında bağımsızlıkta, aydınlanmacılıkta umut aramak mümkün değildir. Bize, 'Eski rejimi mi istiyorsunuz' derlerse 'Biz mazoşist değiliz bize işkence eden darbeler yapan bir rejimin taraftarı olamayız', 'Aydınlanma mı, bağımsızlık mı? Bunlar ancak sosyalizmde olur' yanıtını vermeliyiz."

Aydemir Güler böyle bir tabloda sol siyasi hareketlerin tek başına yapabilecek bir şeyi olmadığı için, bu tablodan rahatsız olan tüm toplumsal kesimleri harekete geçirecek bir cepheleşme çağrısı yaptıklarını belirtti.

Toplantı dinleyicilerin soru ve katkılarıyla sona erdi. Aydemir Güler, bir ÖDP üyesinin "TKP, Cepheleşme çağrısına muhatap siyasi öznelerin verdiği cevaptan bağımsız olarak ne yapacak" şeklindeki sorusunu, yerelliklerdeki Cepheleşme toplantılarına işaret ederek ve 26 Aralık Pazar günü Kartal-Maltepe toplantısının bilgisini vererek yanıtladı.

Oldukça yoğun ilginin olduğu gözlenen sunumda, salon dışına da görüntülü yayın yapıldı.
(soL-İstanbul)