Komünist Parti: Solda yeni cephe oluşumunu selamlıyoruz

Komünist Parti, Ankara'da bir araya gelen siyasi parti, hareket temsilcileri ve aydınların ortak açıklamayla duyurduğu birlikte mücadele etme kararını selamladığını açıkladı. KP Merkez Komite tarafından yapılan açıklamada, "Görev örgütlenmektir" denildi.

Komünist Parti, Ankara'daki ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde bir araya gelen siyasi parti, hareket temsilcileri ve aydınların "Direnmeye ve Birlikte Mücadele Etmeye Çağırıyoruz. Gericiliği ve Faşizmi Yeneceğiz" başlıklı deklarasyonla duyurduğu birlikte mücadele kararını selamladığını açıkladı.

Komünist Parti Merkez Komite imzasıyla yapılan "Solda yeni cephe oluşumunu selamlıyoruz" başlıklı açıklama şu şekilde:

Gerici diktatörlüğe, faşizm tehdidine karşı kamuculuk, yurtseverlik, aydınlanmacılık ve özgürlükçülük ilkeleri temelinde solda yeni bir cephenin oluşturulması yolunda atılan adımların parçasıyız.

Komünist Parti temsilcileri 30 Ağustos ve 21 Eylül'de Ankara'da gerçekleşen ve gerici AKP rejimine karşı bir direniş cephesi örgütlemeyi önüne koyan oluşum toplantılarına katılmış ve yayınlanan sonuç bildirisine imza atmış bulunuyorlar.

Türkiye'de islamcı faşist bir karanlığa gidiş tehlikesi ile bu karanlığın sert kayalara çarparak tuzla buz olma olasılıkları aynı madalyanın iki yüzüdür. İlerici güçlerin ilk olasılığa sabitlenmeye hakları yoktur ve tam tersine aydınlık olanakların berraklaşması, açığa çıkarılması bizim görevimizdir. Komünist Parti örgütlenen halk güçlerinin gerici seçeneğe aşılmaz bir set oluşturacağına güvenmektedir ve uzun süredir politik stratejimizi bu yaklaşım üstüne bina ettiğimiz de bilinmektedir.

Toplantılarda ortaya çıkan genel görünüm ve sonuçlar bu çerçevede umut vericidir.

Haziran Direnişi’nin en derin zaafının örgütsüzlük ve öndersizlik olduğunu hatırlamalıyız. 2013 yılında AKP diktatörlüğünü sarsan halk hareketi, bir yandan da örgütsüz yığınların kalabalıklığı ile örgütlü solun darlığı arasındaki açıyı gözler önüne sermiştir. İlerici, devrimci güçlerin, işçi sınıfının öncü partisinin görevi kalabalıkların verdiği mesajdan esinlenerek, ama mutlaka kendi örgütlü politik birikimini esas alarak bu açıyı gidermektir. Görev örgütlenmektir.

Komünist Parti ortaya çıkmakta olan oluşumu bu eksende anlamlandırmaktadır.

2013 Ekim sonunda yola çıkan ve sol kamuoyunda ciddi umutlar yaratan Sol Cephe'nin durumu bu yeni girişimin verdiği umut ve yaptığı çağrı ışığında yeniden değerlendirilmiştir. Ankara toplantılarının açtığı alanın Sol Cephe ve benzeri başka platformlardan daha geniş bir kompozisyonu barındırdığı görülmektedir. Komünist Parti bu durumu olumlu görmekte, Sol Cephe'nin birikiminin benzer ilkesel yaklaşım ve örgütlenme arayışlarının söz konusu olduğu platformlarla bütünleştirilmesinin yerinde olacağını değerlendirmektedir.

Şu an adının belirlenmesi için çalışılan yeni Cephe'nin ideolojik ve politik hattının her tür milliyetçiliği ve liberal bulaşıklığı dışlaması gerektiği açıktır. Haziran Direnişi’yle birlikte bir sol tez olmanın ötesine geçerek halkımıza mal olan kamucu, aydınlanmacı, yurtsever, özgürlükçü ilkeler temelinde bir mücadele cephesinin yaratılması ülkemizin biricik çıkış yoludur.

Komünist Parti Merkez Komite