İzmir’de soldan ortak ses: “HAYIR!”

12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan referanduma ilişkin olarak İzmir’de sol parti ve örgütler tarafından düzenlenen panelden ortak bir ses çıktı: HAYIR!
Cuma, 20 Ağustos 2010 13:50

Halkevleri, EMEP, Sosyalist Parti, ÖDP ve TKP İzmir il örgütleri dün ortak bir panel düzenleyerek “AKP Anayasası’na Hayır” dediler. İzmir Fuarı İsmet İnönü Salonunda gerçekleştirilen panel SES İzmir Şube Başkanı Ergun Demir’in konuşması ile başladı. AKP’nin 12 Eylül Anayasası’nı değiştirmek gibi bir niyetinin olmadığını ancak onu kendi istekleri doğrultusunda yenilemek istediğini belirten Demir, bu noktada sol partilerin ortak olarak “Hayır” demesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Ergun Demir’in konuşması sonrasında sözü TKP Siyasi Büro Üyesi Mehmet Kuzulugil aldı. AKP’nin referandumda oylamak istediği maddeleri saklamaya çalıştığını belirten Kuzulugil, bunu yaparken toplumsal ağırlığı olmayan liberallerin AKP tarafından kullanıldığını ancak başlıca örgütlü yapıların bu oyunu bozmayı başardığını söyledi. Kuzulugil konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Son tahlilde AKP’nin anayasada yapmakta olduğu değişiklikler işçi sınıfını daha da yoksullaştırmak amacını taşımaktadır ve bu anayasa emperyalizmin talepleri doğrultusunda yeniden inşa edilmek istenmektedir. Bu anayasa referandumunun sekteye uğratılması mümkündür. Sosyalistler burada vuran taraf olmak zorundadır. Sosyalistler burada inisiyatif almak zorundadır.”

Mehmet Kuzulugil’den sonra sözü alan Sosyalist Parti MYK Danışmanı Mahir Sayın, ortak bir doğrultuda buluşan sol partilerin referandumdan sonra da bu birlikteliği sürekli kılmak için çalışmaları gerektiğine değindi. Sayın konuşmasının sonunda AKP’nin hazırladığı paketin 12 Eylül’le hesaplaşma, askerin vesayetini kırmak gibi amaçları olduğunun bir yalandan ibaret olduğunu belirtti.

EMEP adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Varlı, 12 Eylül askeri darbesinin sermaye sınıflarının bir projesi olduğuna değindi. 1961 Anayasası sonrası ülkemizde sosyalizm rüzgarının esmeye başlamasının ardından 12 Eylül’ün bunu bastırmak amacıyla yapıldığını belirten Varlı sözlerini “Kürt sorununda çözüm için adım atmayan anayasanın demokrasi getireceği doğru değildir. AKP 12 Eylül’ün ürünü olduğunu saklamaktadır” diyerek sonlandırdı.

Abdullah Varlı’nın ardından söz alan Birgün Gazetesi yazarı Oğuzhan Müftüoğlu AKP’nin hesaplaşma söyleminin gerçeği yansıtmadığını, AKP’nin anayasa değişikliğine karşı çıkanları darbeci, Ergenekoncu diye adlandırdığını belirtti. Müftüoğlu “AKP yargıyı kendi kontrolüne almak istemektedir. Diğer değişiklikler teferruattır. 12 Eylül Anayasası’nın kimi maddeleri yeniden restore edilmekte ve önümüze konmaktadır. Solun kendi iddialarından vazgeçmiş kimi kesimleri de değişikliğe destek vermektedir” dedi.

Halkevleri adına söz alan İlknur Birol, AKP’nin devleti tamamıyla tahakküm altına almak istediğini, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yoksul kesimleri ezmeyi amaçladığını belirtti. Birol konuşmasına şöyle devam etti: “AKP bu dönüşümü sağlamak istemektedir. Solcuların, sosyalistlerin bunlara karşı direnme hakkı vardır. Bu kavgada kimi solcularda sermayenin yanında yer almaktadır. Bunlarla hesaplaşılmalıdır. Hayır oyumuz AKP’ye karşı direnmektir. Bu devrimci bir görevdir.”

(soL – İzmir)