Devrimci Eğitim Şurası'ndan halka çağrı

Devrimci Eğitim Şurası, yayımladığı çağrı metni ile halkı aydınlık, bilimsel ve ilerici gençler yetiştirmek için mücadele etmeye çağırdı.
Pazartesi, 16 Nisan 2012 11:10

Devrimci Eğitim Şurası, dün gerçekleştirdiği Türkiye toplantısının ardından bir çağrı metni yayımladı.

Devrimci Eğitim Şurası, halkımızı "düşünen, tartışan, insanlığın ilerici birikimini öğrenen, bilimden sanattan aydınlıktan yana gençler yetiştirmek için" mücadeleye çağırdı.

HALKIMIZA ÇAĞRI

Eğitim, herkesin temel hakkıdır. Parayla alınıp satılamaz.
Eğitim, bilimsel ve laik olmalıdır.
Eğitim, eşitliği, dayanışmayı ve paylaşımı hedeflemelidir.
Eğitim aydınlanmayı sağlamalıdır.
Ama bugün eğitim üzerinden para kazanılmaktadır, hatta para babalarının çok kazandığı bir sektör haline getirilmiştir.
Ama bugün eğitim, bilimsel değil hurafeler ve dini kurallar üzerine kurulu hale getirilmiştir.
Ama bugün eğitim, rekabeti, bencilliği öğretmektedir.
Ama bugün eğitim, evrim teorisini değil, dînî kuralları öğretmektedir.
Ama bugün eğitim aydınlık nesiller değil, dindar nesiller yaratacak hale getirilmiştir.

Veliler, öğretmenler, öğrenciler,
Sizlere çağrımızdır.

Sizi, bize gerici, piyasacı eğitimi dayatanlara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Her okulda olan veli derneklerini mücadele alanları haline getirmeyi öneriyoruz. Bu gidişten ve sistemden rahatsız olan velileri, veli dernekleri ya da platformları etrafından örgütlenmeye çağırıyoruz.

Öğretmenlere gerici müfredatı değil, ilerici, bilimden yana bir müfredat uygulamalarını öneriyoruz. Bütün öğretmenleri, ilerici sendikalarda örgütlenmeye, sendikaları ise bu gerici uygulamaya karşı aktif mücadeleye çağırıyoruz.

Öğrencilere, bilimsel, laik eğitim almak için dini kuralların müfredata girmesine, derslerde okutulmasına karşı mücadele etmelerini öneriyoruz.

Neden mi?

Dindar nesil yetiştirmenin tek bir amacı var: Boyun eğen nesil yetiştirmek. 4+4+4 eğitim sitemi ile getirilecek olan tam da budur. Düşünen, tartışan, insanlığın ilerici birikimini öğrenen, bilimden sanattan aydınlıktan yana gençler yetiştirmek için...

Gelin hep birlikte, bu mücadelenin militanları olalım.

Onların yürüttüğü militanca mücadeleye biz de mücadelemizi büyüterek yanıt verelim.

Devrimci Eğitim Şurası

(soL - Haber Merkezi)