Birleşik Haziran Hareketi için Sol Cephe'den çağrı

Sol Cephe Yönetim Kurulu, bir açıklama yayınlayarak Birleşik Haziran Hareketi'ne en etkili şekilde katılma çağrısı yaptı. Birleşik Haziran Hareketi, 19 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik tesislerinde yapılan toplantının ardından, çeşitli siyasal parti, grup, çevre ve kişilerin desteğiyle ilan edilmişti.
Cumartesi, 25 Ekim 2014 23:55

Sol Cephe Yönetim Kurulu, bir açıklama yayınlayarak Birleşik Haziran Hareketi'ne en etkili şekilde katılma çağrısı yaptı.

Sol Cephe'nin yayınladığı açıklama şöyle

Sol Cephelilere ve Halkımıza Çağrı

Bilindiği gibi, 13 Eylül 2014 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz yayınladığı sonuç bildirisinde gericiliğe, faşizme ve emperyalizme karşı daha kapsayıcı ve yeni bir mücadele birliği oluşturmayı hedefleyen girişimi işaret ederek

“... Türkiye’yi bir karabasan gibi kuşatan siyasal gericiliğe karşı solun ortak mücadele olanaklarının değerlendirildiği toplantılara büyük değer ve destek”verdiğini vurgulamış ve “söz konusu toplantıları dikkatle izleyeceğini ilan” etmişti.

Süreç Sol Cephe bileşenleri olarak bizim ve Birleşik Muhalefet Hareketi katılımcılarının da katkılarıyla hızlı bir şekilde gelişerek yeni bir mücadele birliğinin kurulmasıyla sonuçlandı. Çeşitli siyasal parti, grup, çevre ve kişilerin/bireylerin 19 Ekim 2014 Pazar günü Ankara ODTÜ Vişnelik tesislerinde yaptığı üçüncü toplantıda, Birleşik Haziran Hareketi’nin kurulduğu ilan edildi.

Birleşik Haziran Hareketi, bütün bileşenlerinin mutabakatıyla mücadele programını ve işleyiş ilkelerini de belirleyerek yola çıktı. Başta ilçe ve iller olmak üzere, bütün birimlerde meclisler şeklinde örgütlenmeyi kararlaştırdı.

Bu anlamda Birleşik Haziran Hareketi, aynı amaca sahip farklı oluşumları da içeren ve daha geniş kesimleri kapsayan yeni bir cephenin adıdır. Anlaşılacağı gibi bu önemli girişim, Sol Cephe'nin ilkeleriyle de bütünüyle uyumludur.

Bu nedenle son toplantımızda aldığımız ve yukarıda işaret ettiğimiz karar ışığında, Sol Cephe Yönetim Kurulunu oluşturan bizler ülkenin dört bir yanında mücadele veren tüm Sol Cephe üyelerini Birleşik Haziran Hareketi'nin yerel meclislerinin kuruluşunda yerlerini almaya çağırıyoruz. Sol Cephe olarak oluşturduğumuz bütün birikimi ve olanaklarımızı Birleşik Haziran Hareketi’ne aktarmayı devrimci sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz.

Gericiliğe, faşizme, emperyalist boyunduruk ve bölgesel savaş tehdidine karşı bütün ilerici, aydınlanmacı, yurtsever, devrimci, sol ve sosyalist güçleri birleştirmeyi ve bir halk hareketi yaratmayı hedefleyen Birleşik Haziran Hareketi’nin yolu açıktır.

Birleşik Haziran Hareketi, cumhuriyet değerlerini yeniden üreterek laik, bağımsızlıkçı, kamucu, eşitlikçi, toplumcu bir demokrasi yolunda halkımızı harekete geçirecektir. Bu yürüyüş, kapitalizmi aşan bir sosyalizm perspektifini esas alacaktır.

Örgütlü halkı hiçbir kuvvet yenemez!

25 Ekim 2014

Sol Cephe Yönetim Kurulu