Susmak Yok (Kadir Serkan Selçuk)

Çarşamba, 03 Ekim 2012 11:25

Bu ülkede yaşayan insanların birçoğu için, güncel olaylar karşısında hiçbir tepkide bulunmamak, yapılan haksızlıklara karşı suskun kalmak gösterilmesi gereken en akıllıca davranıştır. Birtakım sebepler insanları buna iter. Bu şekilde davrananların içinde bulundukları toplumsal sınıfları-konumları ise oldukça çeşitlidir. Örneğin bu kişiler arasında zengin işadamları, ünlü gazeteciler bulunabildiği gibi ailesini kıt kanaat geçindirmeye çalışan yoksul insanlar da vardır.

Ekonomik sıkıntı çeken insanlarımızın böyle davranmalarına bir ölçüde hak verilebilir. Çünkü bu insanlar, düzenin yarattığı dert ve sıkıntılarını düşünmekten okumaya, sorgulamaya, toplumsal olaylarla ilgilenmeye vakit bulamayabilirler. Karınlarını dahi zor doyurabilen insanlarımızdan yapabileceklerinin fazlasını beklemek zaten akıl dışıdır. Burada asıl hata, bu kişileri yoksulluğa mahkum eden ve seçimden seçime dağıttığı sadakalarla onların oylarını alan iktidar sahiplerindedir.

Ekonomik yönden sorun yaşamayan, geleceğe dair hiçbir sıkıntısı bulunmayan kesimlerin suskunluğu ve sinmişliği ise bizi hiçbir şekilde şaşırtmamaktadır. Örneğin, gerçekleri algılayabildiği halde, sırf iktidara şirin görünmek amacıyla bu gerçekleri saklayan bir gazeteci toplumun bilinçsiz bırakılmasının en büyük sorumlusudur. Ya da düşünceleri iktidarla tamamen zıt olan ancak aynı iktidar döneminde ekonomik yönden birkaç kat büyüdüğü için her durumda siyasal görüşlerini benimsemediği bu kadrolarla işbirliği içinde bulunan işveren, gerçekleştirilen sivil darbenin en önemli dayanaklarından biri konumundadır.

Bu tür insanlar için öncelikli olan ülkenin ve toplumun çıkarları değil, yalnızca kendi çıkarları ve statülerinin korunmasıdır.

Bu çarpık duruma karşı durabilecek tek güç, Attila İlhan'ın kendine özgü deyimiyle ''dip dalgası''dır. Bilinçli Anadolu emekçileri ve aydınları, yukarıda yapılan yanlışların, hataların üzerine kararlı bir şekilde yürümeli bu hatalara imza atanları cesurca sorgulamalıdır. Toplumsal kurtuluşumuzun tek yolu budur.

([email protected])