Romney’ nin Vatandaşları (!), Obama’ nın Seçmenleri ve ABD’nin Değişmeyen Tarihi (Gülin Çavuş)

Cumartesi, 06 Ekim 2012 10:39

Amerika Birleşik Devletleri tarihine bakıldığında, bu tarihin azınlıkların mücadele tarihi olduğunu söylemek mümkün. Önce Afrikalıları köle olarak, sonra Çinlileri sözleşmeli işçi yani “coolie” olarak kullanan Amerika’yı “Özgürlükler Ülkesi” imajına büründürmek zor olmuşa benziyor. Uzun süreler mücadele veren halklar Amerika’da vatandaşlık hakkı elde edebilmek için bir çok engelle uğraşmak zorunda kaldı. 1830'lardan beri Amerika’da bulunan Çinlilerin vatandaşlık hakkı kazanmaları için 100 yıl gibi bir zamana geçmesi gerekti. 19.yüzyılda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki siyahların köleliğinin kaldırılması ve vatandaşlık hakkının tanınması gibi tartışmalar aslında basitçe siyasi ve ekonomik hegemonyalarını sürdürme isteğinden kaynaklanıyordu. Siyahların vatandaşlığını isteyen bir Cumhuriyetçi, vatandaşlık hakkı bir Asyalı için geçerli olduğunda Kongrede bunun karşısında var gücüyle duruyordu. Bu tarihi hatırlatmaları yapmamın elbette bir nedeni var. Amerika’da başkanlık seçimleri yaklaşırken azınlıklar nasıl bir siyasi rant haline geliyor bundan bahsedeceğim. Geçmişte ve aslında -halen siyahlar ve Asya kökenli Amerikalılar için geçerli olan durum uzun bir süredir Latin kökenli göçmenler için de geçerli. Azınlıklar uzun süredir yasal düzlemde vatandaş olarak görünseler de toplum içerisinde hala bir Amerikan vatandaşı olarak kabul edildiklerini söyleyemeyiz. Yaşanan son gelişmeler ise zaten toplumun bir parçası olarak kabul edilmek istenmeyen azınlıkların karşısına yasal engeller çıkarılmaya başlanmasıyla ilgili.

Amerika’da seçimler yaklaşırken oy toplama telaşına düşen Obama ve Romney yaptıkları açıklamalarla birbirlerine saldıra dursun. Bizde bu seçim oyunlarının ne derece ırkçı söylemleri doğurduğunu görelim. Amerika’da düzenlenen yeni bir yasa Latin kökenli Amerikalıların oy haklarını tehdit ediyor. Bu durumla karşı karıya kalan ve uzun süredir Amerikan vatandaşı olan Latin kökenli insanlar Amerika’nın Anglo-Sakson dominant karakterinin farkındalar ve sürekli tehdidi altındalar. Özellikle Florida’da 2,600 seçmene vatandaşlıklarını kanıtlamaları gerektiği yönünde mektuplar gönderildi ancak bu koşulda oy kullanabilecekleri söylendi. Mektup gönderilenlerin çoğunluğunu Latin kökenli vatandaşlar oluşturuyor geri kalan büyük kısmı ise Afro-Amerikan ve Asya kökenli Amerikalılar. Bu yasa uygulamasınca vatandaşlıklarını 30 gün içerisinde kanıtlayamadıkları takdirde bir çok Latin kökenli vatandaşın oy kullanma hakkı tehdit altında oluyor.

Tabi ki “en doğal” hakkın oy kullanma hakkının Latinlerin elinden alınmaya çalışılması bir tesadüf değil. Latin Amerikalı vatandaşlar 10 milyona yakın seçmen nüfusuyla özellikle bazı eyaletlerdeki çoğunluklarıyla, Florida gibi yerlerde seçimlerin sonuçlarını etkileyebilecek kadar güçlüler. Aslında bu Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki oy mücadelesinde çok büyük bir yer tutuyor. Barrack Obama’ nın Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk siyah başkanı olması emperyalizmi yanı başında hisseden bizler için inandırıcı gelmeyebilir ancak Amerika’daki azınlıklar için siyah bir başkan umut verici ve ikinci sınıf vatandaş olmaktan kurtulmanın önemli bir yolu olarak seçmenlerin değerlendirdiği bir durum. Latinlerin bir önceki seçimde Obama’ ya olan desteklerinin ne derece fazla olduğu da bilinirken bu yasayla Cumhuriyetçi Romney hem ideolojik olarak azınlıklara karşı olan nefretini gösteriyor hem de Obama’ dan çalacağı bir miktar oyla başkanlık koltuğuna bir adım daha yaklaşmak istiyor. Vatandaşlıklarını kanıtlamak için gereken evrakların yaratacağı ekonomik yük ise tartışmanın öteki boyutu. Azınlıklar Amerikan vatandaşı olmak için, Amerika’ nın bir parçası olmak için yeterince bedel ödememiş gibi seçimde vatandaşlıklarını kanıtlamak adına yüzlerce dolar para vermeleri gerekecek.

Romney seçimlerde mükerrer oy kullanması için “Florida Police Department” tan adam tutar mı bilemeyiz ancak seçimlerde bu tür siyasi oyunların hedefindekiler gereken cevabı umarız ki aynı oyunun bir diğer parçası olan Obama için oy kullanarak vermezler ve başka tür bir mücadele yolunu seçerler.