Ötekileştiriyorum (Doğuhan Koçak)

Salı, 30 Haziran 2009 12:55

Meraklısı değilim. "Ötekileştirme kötüdür ." Tamam. Devamında ne var?...Bu kavramı duydukça, dillendirenleri dinledikçe ötekileştiresim geliyor. Kişisel bir hırstan da değil siyaseten bunu yapma ihtiyacı hissediyorum. Kavramı siyasal olarak kullanmanın sınırları var belki bugün ötekileştirmeden en çok yakınan liberaller, islamcılar sevmedikleri ideolojileri , jakobenizmi, laisizmi, elitizmi dışlıyor, anlaşma zemini aramıyorsa siyaseten bu kavramı kullanmak zordur.
Sosyolojinin alanına giren çoğu kavram gibi bu kavram da liberal-islamcı bloğun bir silahı haline gelmiş.bunun sebeplerine girmeyeceğim ama bunun solun şu anki ölçeği ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Neyse...

Libarellerin düşünce hayatına dair soL'da çok şey söylendi. Bir an için samimi olduklarını düşünsek ve empati yapsak gördüğümüz Türkiye sınıfların,sömürünün olmadığı, dinin toplumsal yaşamdaki yerinin ciddi boyutlara ulaşmadığı, hemen yanı başında Ortadoğu bataklığı değil aşılmaz okyanusun olduğu bir ülke olarak görünürdü herhalde. "Steril mi steril bir ülke"...

Samimisi var mıdır bilinmez ama varsa da bunun hiç bir önemi yok çünkü atı alan Üsküdar'ı geçti...Metin Çulhaoğlu, liberallerin Marksizm'i indirgemeci bulup, demokrasi diye diye "toplum mühendisliğine" soyunduklarından bahsetmişti.* Bu güzel ve mizahi tespit bana liberal-islamcı bloğun iktidarını sağlama almak için nitelik olarak değil ama nicelik olarak "müdaheleci","zorlamacı ",militan ve jakoben bir tarzları olduğunu düşündürtüyor. AKP'nin topyekün kabinesini değiştirmesi de teknik olarak söylediğim özellikleri destekliyor olsa gerek. Ahmet Altan'ın telefonların dinlenmesini desteklediğini söylemesini başka nasıl açıklarız. Davalarının(!) önündeki engeller her yolla kaldırılabilir!

Çelişkiymiş ne gam! Çelişki batan bankaların kamulaştırılmasında var çelişki özelliştirmeler arttığı halde devletin küçülmemsinde, büyüyüp savaş makineleri haline gelmesinde var.

Solda bunları görmek istemeyenler, madem AKP' yi demokrat buluyorlar bari AKP nin iktidar perspektifinden bişeyler kapsınlar! Lenin okuma niyetiniz de yok madem, hem Lenin diktatör!...

Mesut Odman iyi ve kötü kavramlarını değerlendirirken çağın durumuna bakmak gerekliliğinden bahsetmiş.** Steril olsa ülkemiz tamam ötekileştirme kötüdür hatta insanların giyimine kuşamına karışıp türbanla kampüse girip girmeyeceğine de karışmak kötüdür ama ülke "steril" değil, rezillik diz boyu, dinci gericilik almış başını gitmiş, Türkiye "ılımlı" savaşlara hazırlanırken, "türbanla Che tişörtünü aynı kefeye koyup ayrımcılıktan, özgürlükten, ötekileştirmekten bahsetmenin kime yararı var? Sola mı? Yoksa "hiçbir ölçü ve ölçüt gözetmeden çıkarını yürütüp götürenler"** e, somutlayacak olursak liberallere, gericilere mi?

Hayri Kozanoğlu ÖDP'nin türban konusundaki tavrı için soL derisine verdiği röportajda: "...,ÖDP bunu birazda burjuva liberallerin zaman zaman etkisinde kalarak bunun devlet tarafından yapılacak düzenleme boyutunu, devletten, sistemden talep boyutunu öne çıkarttı. Halbuki bir taraftan hukuki talepleri ifade ederken öteki tarafta günlük hayatta laikliğin aktif bir savunusunu yapma, sosyalizmin beslendiği aydınlanma değerlerini öne çıkarma, bilimden ya da insanın doğal iyiliğinden, aktif bir laiklikten yana kendi perspektifini koyma konusunda oldukça eksik kaldı"*** (Röportaj Ufuk Uras'ın partideki son haftalarını yaşarken yapılmış) Söylediklerine katılmamak mümkün değil. Hatta eksik bırakılan noktanın neresi olduğunun tam bir tespitini içeriyor bu cevap. Sol ilerici değerlerin aktif svunusunu vermek, gericiliğe ise öteki möteki demeden savaş açmak zorundadır. Zaten Hüsamettin Cindoruk'un "Bu iktidardakiler bizim açtığımız imam hatiplerde yetişti" dediği bir ülkede dinin geldiği nokta için kim gelenek, kültür, mazlum, baskılanmış, ötekileştirilmiş vs. diyebilir.
Gericiliği tabiki ötekileştiririp baskı altına almak, bireyin dışına çıkmamasını sağlamak gerekir. Yoksa töre cinayetlerinin hesabını kim verir? Bağnazlığın heabını kim verir? Yağmur duasının hesabını kim verir? Büyücülüğü, cahilliği, Hüseyin Üzmez'leri ne yaparız o zaman? Bu ülke bizi taşımayacak Çulhaoğlu'nun deyimiyle biz bu ülkeyi taşıyacağız!

Din baskılanmışmış, Fransız tipi laiklik uygulanmışmış, Obama-Erdoğan şimdi baskı altındakini, "özü", bize uygun olanı açığa çıkarıyormuş. Tepeden inenleri kovuyormuş...Bizim buraları daha iyi sömürebilmek için bize bunu reva görüyorlar da ondan...

Kemal Okuyan "12 Eylül'le hesaplaşabilmek için örnek olsun asker Kenan kadar sivil Turgut'dan da nefret edebilmek gerekiyor."**** AKP 12 Eylül'ü generallere indirger, solun bir kısmı bu haliyle destek olur ve Evren yargılanadabilir. AKP hedefine nasıl olsa yürüyor. ABD'nin istedikleri de yerine geldiğine göre, Evren'in ipi neden çekilmesin?

Demokrat olmayan(!) sol bir an once büyümezse Evren'in yargılanması da AKP' nin hanesine yazar! Sol biraz daha "sıkışır".

Doğuhan Koçak

*http://haber.sol.org.tr/yazarlar/15478.html
**http://haber.sol.org.tr/yazarlar/ahlak_cokerken.html
***soL sayı 270,sayfa 12
****http://haber.sol.org.tr/yazarlar/15662.html