Hasan Celal Güzel’e

NULL
Perşembe, 01 Ocak 2009 15:09

Bizim halkımızı yakından tanımak lazımdır. Halkımız k&oumlt&uumlmser değildir k&oumlt&uumlmserlikten de hoşlanmaz.&nbsp

Hasan Celal G&uumlzel yeni yılın ilk yazısını bu saptama &ccediler&ccedilevesinde kurmuş. Devamında da şunu s&oumlyl&uumlyor: &nbsp

Merkez-sağ iktidarlar bu ger&ccedileğin farkına varmış hem icraat yapmış hem de halkın ufkunu a&ccedilık tutmuşlardır. &nbsp

Hasan Celal G&uumlzel, ardından da Menderes&rsquoin &ldquomutlu ve m&uumlreffeh T&uumlrkiye&rdquo, Demirel&rsquoin &ldquog&oumlr&uumllmemiş kalkınma&rdquo ve &Oumlzal&rsquoın &ldquo&ccedilağ atlayan T&uumlrkiye&rdquo sloganları ile Tayyip Erdoğan&rsquoın &ldquodurmak yok yola devam&rdquo sloganları arasında bir devamlılık kuruyor. &nbsp

Bu liderler ve sloganları/vizyonları T&uumlrkiye halkını hem m&uumlreffeh kılmış hem de halkın ufkunu a&ccedilık tutmuş. Merkez-sağın 60 yıllık demagojisine bu şekilde bakabilmek i&ccedilin ancak Hasan Celal G&uumlzel gibi iri kıyım ve k&uumlf&uumlrbaz bir camera obscura olmak gerekiyor. &nbsp

İri kıyım ve k&uumlf&uumlrbaz bir camera obscura olabilmek i&ccedilin ne mi yapmak lazım? Mesela iyimser bir yazı yazacağınızı s&oumlylerken şu c&uumlmleyi kurabilmelisiniz: &nbsp

&ldquoNe Ergenekon &Ccediletesi (vurgu HCG&rsquonin), ne imza &oumlz&uumlrl&uumlleri, ne y&uumlksek yargının densizliği, ne de b&oumll&uumlc&uumllerin edepsizliği bu iyimserliği bozabilsin&hellip&rdquo &nbsp

&Oumlz&uumlrl&uumller, densizler, edepsizler ge&ccedilmeli iyimserliğinizin i&ccedilinden. &nbsp

Başka ne mi yapmanız lazım? Hasan Bey&rsquoin bir ders niteliğindeki yazısından satır satır ilerleyelim. &nbsp

Ekonomik durumun pek de i&ccedil a&ccedilıcı olmadığı, AKP&rsquonin beceriksizliği konusunda genel bir kanı yayılmışken siz mesela hemen ekonominin durumuna ilişkin sağlam bir arg&uumlman &uumlretebilmesiniz. &Oumlrneğin, 1923 yılında on yıldan uzun bir savaş d&oumlneminden &ccedilıkmış bir ekonomi ile bug&uumln&uumln ekonomik durumunu mukayese ederken şunu s&oumlyleyebilmelisiniz: &nbsp

&ldquo1923&rsquoteki harabeye d&oumlnm&uumlş, insanları a&ccedil ve sefil T&uumlrkiye&rsquoden, bug&uumln&uumln mamur, fert başına d&uumlşen geliri 10 bin dolara ulaşmış T&uumlrkiyesi&rsquone gelebilmek elbette b&uumly&uumlk bir başarıdır.&rdquo &nbsp

İşiniz alt &uumlst etmek, bozmak olunca mesela bilimsel titizlik, temel bilgiler, genel k&uumllt&uumlr falan dinlemeyip ş&oumlyle bir c&uumlmle de kurmalısınız: &nbsp

&ldquo[&hellip]bazı &oumlnemli hatalar y&uumlz&uumlnden, yarışa bizden sonra başlayanların bir&ccediloğu bizi gelip ge&ccedilmiştir.&rdquo &nbsp

Mesele kapitalist &uumlretim bi&ccediliminin &uumlretmiş olduğu bağımlılık ilişkileri değilmiş iyimser, ufuk a&ccedilan merkez-sağ h&uumlk&uumlmetlerin ekonomiyi emperyalist merkezlere bağlaması değilmiş gibi derin entelekt&uumlel birikiminizi tam gerektiği anda devreye sokup şunu diyebilmelisiniz: &nbsp

&ldquoYaptığım bir &ccedilalışmaya g&oumlre, eğer 1960&rsquodan başlayarak darbeler ve istikrarsızlıklar yaşanmamış olsaydı, T&uumlrkiye bug&uumln fert başına 30 bin dolarlık geliri ve kapasitesiyle d&uumlnyanın en fazla gelişmiş &uumllkeleri arasına girebilirdi.&rdquo &nbsp

İnsanın &ldquo15 bin dolar da benden&rdquo diyesi geliyor. Oldu mu size 45 bin dolar! &nbsp

Durmak yok yola devam. Şimdi toparlayacak olursak &uumlt&uumln bu anlatılanlardan &ccedilıkan sonu&ccedil ise şudur: &nbsp

&ldquoAK Parti İktidarı&rsquonın (Bu neden &oumlzel isim diye okuyucu kendisine sormalı mı?) 6 yıllık muhasebesi yapıldığında, antidemokratik m&uumldahalelere ve direnişe rağmen, bu d&oumlnemin her bakımdan verimli ve olumlu ge&ccediltiğini s&oumlylemek m&uumlmk&uumlnd&uumlr.&rdquo &nbsp

Biraz kopuk mu g&oumlr&uumlnd&uuml g&oumlz&uumln&uumlze? Olabilir ama her bakımdan bunları s&oumlylemek m&uumlmk&uumlnd&uumlr! &nbsp

İri kıyım ve k&uumlf&uumlrbaz bir camera obscura iseniz yapmanız gereken esas noktayı s&oumlylemeden ge&ccedilmeyelim: &nbsp

Esas yapmanız gereken havayı iyi koklarken size gelen emirleri harfiyen değil fazlasıyla yerine getirmeniz, kimi zaman da durumdan vazife &ccedilıkarmanız olmalıdır. Ekonomik kriz olmadığı konusunda telkin mi gerekiyor? O zaman yılbaşı gecesi yapacak daha iyi işiniz yoktur&hellip &nbsp

Başbakanın basın danışmanından aldığınız b&uumlltenin arasına k&uumlf&uumlrlerinizi ve entelekt&uumlel &uumlretiminizi serpiştirirseniz yılbaşı yazınız hazır olur.&nbsp&nbsp