Vakit'in Marx merakı

HaberVaktim internet sitesi, AKP karşıtlarının hepsinin statükocu ve Ergenekoncu olduğunu iddia etti ve Marx'tan alıntı yaparak "içimizdeki Fransızları" eleştirdi.
Salı, 24 Mart 2009 09:30

soL (HABER MERKEZİ) HaberVaktim internet sitesi, AKP karşıtlarına saldırmak için Marx'ı kullanmaktan çekinmedi. Tüm AKP karşıtlarının Ergenekoncu olduğunu iddia eden HaberVakti, Marx'tan yaptığı alıntıyı "Marx bu sözü Ergenekoncular için mi söyledi?" başlığıyla duyurdu.

Editör imzalı yazı, "Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan 29 Mart seçimlerini ele alan Editör, halk iradesini çete ve mafyayla ortadan kaldırmak isteyen darbeci-Ergenekonculara, Karl Marx'ın Napolyon'un darbesinden sonra söylediği sözleri hatırlattı" spotuyla tanıtıldı.

"İçimizdeki Fransızlar"
Müşahitlerin başörtüsü ile görev yapamayacak olmasını eleştiren "Editör", "Makul çoğunluğun gönlünü kazanmada hezimet üstüne hezimet yaşayan kesimler, yani artık rahatlıkla 'azınlık' diyebileceğimiz ideolojik ve mezhepsel yönleri ağır basan bir kesimin sergilediği tutum ve davranışların ne denli hukuk tanımaz ve aşırılık içeren boyutlara ulaştığına hep birlikte tanıklık ediyoruz" dedi.

Bu çabanın "367 vakası"nın ardından bir tekrar niteliğinde olduğunu iddia eden Editör, "Şimdi de 367 garabetinden ders çıkarmayanlar 29 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandık müşahitleri için başörtüsü yasağını icat ettiler" dedi ve bu durumu Marx'tan yaptığı bir alıntıyla eleştirmeye çalıştı. Karl Marx'ın, Napoleon Bonaparte'ın Fransa'da yönetime ikici kez el koyuşunu "Tarih tekerrür eder ama ilk seferinde trajedi, ikincisinde komedi olarak..." diye yorumladığını iddia eden HaberVaktim, "İşte içimizdeki Fransızlar da milletin değerlerinden bihaber, garabet üstüne garabet üretiyorlar" dedi.

Marx niçin demiş?
Marx'ın "Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i" çalışmasında Hegel'e gönderme yaparak kullandığı sözleri biraz değiştirerek alıntılayan HaberVaktim sitesi, bu sözlerin "Napoleon Bonaparte'ın Fransa'da yönetime bir kez daha el koyuşunu" eleştirmek için kaleme alındığını iddia etti. Oysa söz konusu olan Napoleon Bonapart'ın ikinci kez iktidara gelmesi değildi. Marks'ın bahsettiği, Napoleon I'in yeğeni olan Napoleon Bonaparte'ın iktidara gelmesinin Napoleon I'in iktidarını anımsattığı ve bu durumun "kaba güldürü" olduğuydu.