“Teröristler artık bireysel El Kaide militanları”

Avrupa Birliği’nin polis örgütü tarafından yıllık yayınlanan 2008 “Terörizm” raporu açıklandı. İslamcı teröre kaynaklık eden ülkelere bu yıl Pakistan’ın da katıldığı görülen raporda, eylemlerin çoğunluğunun El Kaide referanslı “bireysel” eylemciler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekiliyor.
Pazartesi, 20 Nisan 2009 10:30

soL (HABER MERKEZİ) Avrupa Birliği'nin polis kuruluşu EUROPOL tarafından her yıl yayınlanan "Terörizm - Durum ve Eğilimler Raporu" (TE-SAT) 2008 yayınlandı. Avrupa'da "İslamcı terör" örgütlerine ve eylemlerine geçen yıllara göre daha fazla vurgu yapıldığı görülen raporda, "PKK'yi terör örgütü olarak niteleyip nitelememe" başlığında "ülkeye göre terör" tanımlaması yapılması dikkat çekti.

EUROPOL raporunda, Avrupa'yı tehdit eden İslamcı terör riskinin büyük ölçüde Irak ve Afganistan'daki gelişmelerden kaynaklandığı belirtiliyor. İslamcı terör örgütlerinin örgütlenmek için interneti etkili bir araç olarak kullandıkları, Avrupa ülkelerinden unsurların artan oranda terörist eylemlerin failleri haline geldiği de özel olarak vurgulanıyor.

Raporda değinilen bir nokta da, İslamcı terörle ilgili tutuklananların üçte ikisinin "bilinen" bir örgütle bağlantılarının kurulamaması. Bu durum, El Kaide'nin, bağımsız terör grupları ve bireyler için referans noktası haline gelmesiyle açıklanıyor.

"Terörde sayısal verilere güvenmemek gerekir"

Raporda verilen sayısal verilerde 2008 yılında Avrupa Birliği'nde işlenen İslamcı terör suçlarının yüzde 7 oranında düştüğü görülüyor. Avrupa genelinde İslamcı terör suçundan 187 kişinin tutuklandığı belirtilen raporda bunların en çok Fransa ve İspanya'da gerçekleştikleri açıklanıyor.

"Kimi AB ülkeleri İslamcı terörizmden kaynaklanan tehdidin azaldığını değerlendirse de İslamcı terör gruplarının bölgelerine lojistik destekle ilgili birçok rapor bulunmaktadır" denilerek İslamcı terörün tüm AB ülkelerini ilgilendiren bir sorun olduğunun altı çizilmiş oluyor.

"El Kaide Pakistan'da örgütleniyor"
Raporda, son dönemde ABD füzelerinin hedefi olan Pakistan da "teröre kaynaklık eden ülkeler" arasında anılıyor. Bu konuda "En azından El Kaide liderliğinin bir bölümü Pakistan'ın kabilelere ait bölgesinde olabilir. El Kaide buradan bazı AB devletleri dahil dışarıdan yeni gönüllüler çekmektedir. Pakistanlı Terhik-e Taliban hareketi kabile bölgelerinde tam kontrol sağlamıştır ve Kuzey Batı eyaletlerinde zemin kazanmıştır" ifadesine yer veriliyor.

"PKK konusu ülkeden ülkeye değişir"
Raporda "Etnik-milliyetçi ve Ayrılıkçı Terör" başlığı altında PKK/KONGRA-GEL'in Avrupa ülkelerindeki faaliyetlerine de her yılki gibi yer verilmiş. Örgütün şiddet eylemlerinin Avrupa ülkelerindeki Türklere dönük olduğunun altı çizilen raporda dipnot olarak verilen bilgide, örgütün eylemlerinin "terörist saldırı" olarak nitelenip nitelenemeyeceğinin ülkeden ülkeye değiştiği belirtilerek, "Şimdilik Almanya'da PKK/KONGRA-GEL tarafından girişilen saldırılar düşük öneme sahiptir. O nedenle siyasi olarak motive edildiği düşünülse bile terörist saldırı sayılmamaktadır. Avusturya PKK/KONGRA-GEL'in beş saldırısını terörist saldırı olarak bildirmiştir. TE-SAT verileri, üye devletlerin terörizm tanımlarına dayanmaktadır" deniliyor.