‘Başbakan haklı ideolojik bakıyoruz’

Başbakan Erdoğan’ın meslek örgütlerine yönelik “her şeye ideolojik bakıyorlar” sözlerine cevap veren “Yurtsever Mimar ve Plancılar” başbakanın haklı olduğunu, her şeye emekten yana ideolojiyle baktıklarını açıkladılar.

soL (HABER MERKEZİ) AKP'nin Kızılcahamam'da düzenlediği 13. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda meslek örgütlerine yönelik "belediyeler bir de onlarla uğraşıyor. Her şeye ideolojik yaklaşıyorlar" sözlerine "Yurtsever Mimar ve Plancılar"dan cevap geldi.

Erdoğan'ın "ideolojik bakıyorlar" tespitinin haklı olduğunu belirten "Yurtsever Mimar ve Plancılar" meselenin emperyalizmin ve sermaye sınıfının çıkarlarına hizmet eden piyasa ideolojisi ile kamunun, halkın çıkarlarına hizmet eden emekten, aydınlanmadan yana ideoloji arasında olduğunu ifade etti.

AKP' nin yerel yönetim anlayışı ve uygulamalarını belirleyen programın piyasa ideolojisi olduğunun belirtildiği açıklamada,"Kentlerin bütünsel planlarla biçimlenmesi, toplu taşıma yatırım yapılması, elektrik, su, doğalgaz, barınma, ulaşım gibi temel hakların kaliteli ve ücretsiz sağlanması, meydan, park, yeşil alanların yok edilmek yerine çoğaltılması ve insanlara açılması, doğal-tarihi ve kültürel varlıkların korunması. hizmet üretiminde taşeronlaşmaya son verilmesi, her türlü etkinlik ve uygulamada kamu yararının gözetilmesi, bilim ve sanatın kent dokusu ve estetiğinde önemli bir öğe olmasını savunan anlayış ise AKP' nin piyasacı anlayışının yerine, kamucu, kalkınmacı, aydınlanmacı, emekten ve halktan yana ideolojiyi koyar" denildi.

"Yurtsever Mimar ve Plancılar" çalışmalarını bilimin ve tekniğin ışığında yapan, on yıllardır ülkenin yurtsever, ilerici, kamucu mühendis-mimar ve plancılarının devrimci birikimini temsil eden TMMOB ve bağlı meslek odalarının R. Tayip Erdoğan'ı rahatsız etmesinin doğal olduğunu belirterek bu birikime sonuna kadar sahip çıkacaklarını, piyasacı, gerici saldırılara karşı mücadelesinde dostları ile dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini ifade ettiler.