"Alevi açılımı değil Alevilere atılmış çalım"

Alevilik Araştırma Merkezi Başkanı Ali Yıldırım, AKP’nin 3 Haziran’da düzenleyeceği Alevi Çalıştayını eleştirerek “Alevilerin taleplerini pazarlık edilecek, uzlaşılacak konular olarak görmek, topluma böyle lanse etmek Alevi açılımı değil Alevilere atılmış bir çalımdır" dedi.
Pazartesi, 01 Haziran 2009 15:53

soL (HABER MERKEZİ) Alevilik Araştırma Merkezi Başkanı Ali Yıldırım, yazılı bir açıklama yayımlayarak, AKP'nin Alevi Çalıştayını eleştirdi. Yıldırım, "Alevilerin taleplerini pazarlık edilecek, uzlaşılacak konular olarak görmek, topluma böyle lanse etmek Alevi açılımı değil Alevilere atılmış bir çalımdır. Aleviler AKP'nin arka bahçesi olmayacak, AKP'nin gölgesine teslim olmayacaklardır. Hükümet Alevilere çalım atmak yerine onların haklarını hukuklarını derhal teslim etmelidir" dedi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, AKP hükümetinin 7 yıldır devam eden iktidarı boyunca Alevi toplumunun sorunlarını çözmek bir yana Alevilere karşı hukuksuz, eşitsiz, ayrımcı uygulamalarını sürdürmekten asla geri durmadığını belirterek "AKP çevreleri Alevileri öteki olarak görmektedir. Alevilerin de diğer inanç sahipleri gibi onlarla eşit olarak hak/hukuk sahibi olmasını asla kabul etmemekte tam tersine Alevileri asimile edecek, Alevileri alevi olmaktan çıkaracak açık ve üstü kapalı faaliyetler içerisinde bulunmaktadırlar" dedi.

AKP hükümetinin 3 Haziran'da bir Alevi Çalıştayı düzenleyeceğini hatırlatan Yıldırım, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Bu çalıştay ile sözde Alevilerle diyalog içerisine girilecek, Alevilerin ne söylediği, talepleri öğrenilecektir denilmektedir. Halbuki Aleviler 20 yıldır laik demokratik bir Türkiye ortamında Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkarak "Eşit yurttaşlık hakkı" istemlerini her türlü düzlemde, resmi merciler önünde ısrarla dile getirmişlerdir, getirmektedirler. Alevilerin taleplerinin saklı, gizli, bilinmez, pazarlığa gelir bir yanı bulunmamaktadır. Aleviler kendileri için asla bir ayrıcalık istememektedirler. Tam tersine kendilerine yönelik uygulanan eşitsizliklerin haksızlıkların ayrımcılığın son bulmasını dilemekte kültür ve inançlarını tüm yurttaşlar gibi özgürce, onurluca yaşamak istemektedirler. Sözgelimi Alevilerin tamamı inanç merkezleri olarak Cemevini görmektedir. AKP iktidarı ve emrindeki Diyanet İşleri Başkanlığı ise Alevileri camiye çağırmaktadır. Bu yoksayma, ayrımcılık asla kabul edilemez. Alevilere camiye gelin demek, inançlarınızı terk edin, kimliğinizden vazgeçin anlamına gelmektedir. Bu konunun tartışılacak, çalıştaya konu olacak bir yanı sözkonusu olabilir mi!"