2008'de solda kıpırdanma vardı

2008 yılında, farklı yaklaşımlar da mevcut olmakla beraber, solda AKP karşıtlığı egemendi. Eylemlerin doruk noktası 29 Kasım&#039da Ankara&#039da krize ve AKP&#039ye karşı yapılan ve 100 binden fazla kişinin katıldığı miting oldu.
Çarşamba, 31 Aralık 2008 10:10

soL (HABER MERKEZİ) 2008 yılı, sol a&ccedilısından &quothareketli&quot ge&ccedilti. Siyasi partiler, &oumlrg&uumltler ve sendikalar, yıl boyunca &ccedilok sayıda eylem ve miting d&uumlzenlediler. Yılın ikinci yarısında iş&ccedili grevleri, direniş ve eylemleri de g&oumlr&uumlld&uuml. Bunların doruk noktası 29 Kasım'da KESK ve DİSK'in &ccedilağrısıyla Ankara'da d&uumlzenlenen &quotKrizin Bedelini &Oumldemeyeceğiz!&quot mitingi oldu. 100 binden fazla emek&ccedilinin katıldığı miting, son yılların en b&uumly&uumlk ve coşkulu eylemiydi.

2008 yılında solun eylemlerine AKP karşıtlığı damgasını vurdu. 2 Mart'ta Kadık&oumly'de Yurtsever Cephe tarafından d&uumlzenlenen &quotAKP'yi İstemiyoruz&quot mitingiyle ivme kazanan AKP karşıtı eylemler, yılın ikinci yarısından itibaren AKP iktidarının &uumlst &uumlste yaptığı zamlara karşı protesto eylemlerine d&oumln&uumlşt&uuml. &Ccediloğunluğu Yurtsever Cephe, TKP, Halkevleri ve &OumlDP tarafından olmak &uumlzere, sol siyasi parti, &oumlrg&uumlt ve sendikalar tarafından, başta doğalgaz ve elektrik zammı olmak &uumlzere zamlara karşı eylemler, etkinlikler d&uumlzenlendi.

2008 boyunca, siyasal olaylara ilişkin solun ortak eylemlerinde artış g&oumlr&uumll&uumlrken, bazı kritik gelişmelere karşı sol &oumlrg&uumltler farklı tutum alarak ayrıştılar. Ergenekon operasyonları ve AKP hakkındaki kapatma davası sol i&ccedilerisinde farklı değerlendirmelere yol a&ccediltı. Kimi sol parti ve &oumlrg&uumltler Ergenekon operasyonunu darbe girişimlerinin ortaya &ccedilıkartılması ve &quotdemokratikleşme doğrultusunda adım atılması&quot olarak g&oumlr&uumlp desteklediler. Benzer &oumlrg&uumltler, AKP hakkındaki kapatma davasını da &quotdemokrasi sınavı&quot olarak nitelendirdiler ve kapatmaya karşı tutum alınması &ccedilağrısı yaptılar. AKP karşıtı m&uumlcadeleyi &oumlne &ccedilıkartan sol siyasi parti ve &oumlrg&uumltlenmeler ise AKP'nin halk tarafından durdurulmasına vurgu yaptı ve Ergenekon operasyonları ve davasının AKP iktidarının elini g&uuml&ccedillendiren ve halka karşı kullanılan bir silah olduğuna dikkat &ccedilektiler.

2008 boyunca solun g&uumlndeminde yer alan başlıklardan se&ccedilmeler:

Şubat ayında, bazı akademisyenler tarafından &uumlniversitelerde t&uumlrbanın serbest bırakılmasını savunan &quot&Uumlniversitede &Oumlzg&uumlrl&uumlk&quot adlı imza kampanyasına karşı, &Uumlniversite Konseyleri Derneği &oumlnc&uumll&uumlğ&uumlnde &quot&Uumllkemizi ve &uumlniversitemizi gericiliğe teslim etmiyoruz&quot başlığıyla bir imza kampanyası d&uumlzenlendi. T&uumlrkiye'nin bir&ccedilok &uumlniversitesinden &oumlğretim g&oumlrevlilerinin b&uumly&uumlk desteğini g&oumlren imza kampanyasında kısa s&uumlrede 7 bin 500'den fazla imzaya ulaşıldı.

2 Mart'ta Kadık&oumly Meydanı'nda T&uumlrkiye Kom&uumlnist Partisi (TKP), Emperyalizme Karşı Yurtsever Cephe (YC), &Uumlniversite Konseyleri Derneği (&UumlKD), Yurtsever Cephe İş&ccedili Birliği, Barış Derneği ve Nazım Hikmet K&uumllt&uumlr Merkezi-Sanat Cephesi'nin &ccedilağrısıyla &quotAKP'yi İstemiyoruz Mitingi&quot d&uumlzenlendi. Mitinge 20 binden fazla kişi katıldı.

1 Mayıs'ta sendika, siyasi parti ve &oumlrg&uumltlerin ortak kararı emek&ccedililerin birlik ve m&uumlcadele g&uumln&uumln&uuml Taksim'de kutlamaktı. AKP h&uumlk&uumlmetinin Taksim Meydanı'nı emek&ccedililere kapama kararlılığına ve İstanbul sokaklarında fiili bir &quotsıkıy&oumlnetim&quot uygulamasına, her yeri gaza boğmasına rağmen, emek&ccedililer 1 Mayıs'ta sokaklardaydı ve Taksim'de bir eylem ger&ccedilekleştirildi.

Tuzla'daki tersanelerde 100'&uuml aşkın iş&ccedilinin &oumllmesi nedeniyle DİSK'e bağlı Limter-İş Sendikası 15 Haziran'da tersanelerde grev kararı aldı. &Ccedilok sayıda aydın ve akademisyen ortak bir deklarasyon yayınlayarak tersane iş&ccedililerinin grevine katılacaklarını a&ccedilıkladılar.

Yurtsever Cephe İş&ccedili Birliği, 15-16 Haziran'ın yıld&oumln&uumlm&uumlnde Tuzla tersanelerindeki &oumll&uumlmleri protesto emek i&ccedilin 15 Haziran'da Kartal Meydanı'nda binlerce kişinin ve yoğun olarak tersane iş&ccedililerinin katıldığı &quotB&uumly&uumlk İş&ccedili Mitingi&quotni d&uumlzenledi.

15-16 Haziran b&uumly&uumlk iş&ccedili kalkışmasının yıld&oumln&uumlm&uuml dolayısıyla KESK ve DİSK tarafından etkinlikler d&uumlzenlendi.

2 Temmuz Sivas katliamının yıld&oumln&uumlm&uumlnde başta İstanbul Kadık&oumly olmak &uumlzere pek &ccedilok ilde miting ve y&uumlr&uumly&uumlşler d&uumlzenlendi.

Anayasa Mahkemesi'nde Temmuz ayında sonu&ccedillanan AKP hakkındaki kapatma davası kimi sol kesimlerce &quotdemokrasi sınavı&quot olarak değerlendirilirken, TKP, Halkevleri ve bazı &OumlDP'liler tarafından kapatma davasından &quotkapatılmayarak&quot &ccedilıkan AKP'nin daha da g&uuml&ccedillendiği ve AKP'yi emek&ccedililerin durduracağı y&oumln&uumlnde a&ccedilıklamalar yapıldı. TKP kapatma davasının sonu&ccedillanmasının ardından &quothalkımızın AKP ile davası s&uumlrmektedir&quot başlıklı bir a&ccedilıklama yaptı.

3-5 Temmuz tarihleri arasında T&uumlrkiye'nin pek &ccedilok lise ve &uumlniversitesinden gen&ccediller İstanbul Mehmet Akif Ersoy Piknik Alanı'nda &quotAmerikancılığa, Karanlığa ve Piyasacılığa Karşı Gen&ccedillik Kampı&quotnda buluştu ve &uuml&ccedil g&uumln boyunca &ccedileşitli etkinlikler d&uumlzenlediler.

AKP iktidarının &oumlnc&uumll&uumlğ&uumlnde y&uumlr&uumlt&uumllen Ergenekon operasyonu, solda farklı tutumlara yol a&ccediltı. Bazı sol parti ve &oumlrg&uumltler Ergenekon operasyonunu darbe girişimleri ve kontrgerillaya karşı olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve destekledi. Bazı &oumlrg&uumltler ise Ergenekon operasyonunun misyonunun AKP iktidarını pekiştirmeyi ama&ccedilladığına ve ger&ccedilek tehlikenin yaşanmakta olan ABD darbesi olduğuna dikkat &ccedilektiler. Yurtsever Cephe 6 Temmuz'da Beyoğlu'nda ABD darbesine ve AKP'ye karşı bir eylem ger&ccedilekleştirdi.

21 Haziran'da Barış Meclisi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Emek&ccedili Hareket Partisi, DTP, DSİP, Gen&ccedil Siviller, Irk&ccedilılığa ve Milliyet&ccedililiğe DurDe Girişimi, K&uumlresel Eylem Grubu, Mazlum - Der, SDP, Sosyalist Parti Girişimi, Siyasal Ufuk Derneği gibi parti ve &oumlrg&uumltlerin destek verdiği Darbeye Karşı 70 Milyon Adım Platformu tarafından İstiklal Caddesi'nde AKP'ye kapatma davasında destek vermeyi de ama&ccedillayan bir y&uumlr&uumly&uumlş yaptı.

Platforma katılmayan sol &oumlrg&uumltler, &OumlDP, EMEP, TKP, Halkevleri, DİSK B&oumllge temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Devrimci 78'liler Federasyonu ve TMMOB Ankara Şubeleri ise Temmuz ayında Ankara'da bir araya gelerek &quotEmperyalizm, darbeler ve gericiliğe karşı s&oumlz&uumlm&uumlz var&quot başlıklı bir forum d&uumlzenlediler.

G&uumlrcistan ve Rusya arasında yaşanan savaşın ardından NATO gemilerinin Karadeniz'e &ccedilıkmak i&ccedilin Boğazlar'dan ge&ccedilmesine karşı eylemler d&uumlzenlendi. TKP ve Yurtsever Cephe gemilerin ge&ccedilişini Dolmabah&ccedile'de protesto etti. Halkevleri de Ankara ve İstanbul'da yaptığı eylemlerle NATO gemilerinin Boğazlar'dan ge&ccedilişine karşı eylemler yaptı.

Kamu emek&ccedililerinin toplu g&oumlr&uumlşmeleri sırasında h&uumlk&uumlmetin tutumu ve Başbakan Erdoğan'ın KESK'i hedef alan s&oumlzlerine karşı KESK Ankara ve pek &ccedilok ilde kitlesel eylemler ger&ccedilekleştirdi. DİSK de a&ccedilıklamaları ile KESK'e destek verdi.

12 Eyl&uumll darbesinin 28. yıld&oumln&uumlm&uuml dolayısıyla 13 Eyl&uumll'de DİSK'in &ccedilağrısıyla İzmir'de &quotEmek ve Demokrasi&quot mitingi d&uumlzenlendi. Temel sloganı &quotAKP elini emeğimden, ekmeğimden &ccedilek&quot olan mitinge T&uumlrk-İş, KESK ve TMMOB'la birlikte EMEP, Halkevleri, &OumlDP, SDP, TKP destek verdi. Darbeye karşı Kadık&oumly'de de &quot12 Eyl&uumll'den Ergenekon'a, kontrgerilla dağıtılsın, darbeciler yargılansın!&quot sloganıyla bir miting d&uumlzenlendi.

İstanbul Ankara ve İzmir'de TKP'nin 88. kuruluş yılı &quotmemleketi liboşa, yobaza, yankiye bırakmayız&quot sloganı ile kutlandı.

AKP h&uumlk&uumlmetinin sağlık ve emeklilik haklarını ortadan kaldırarak bu alanları piyasaya a&ccedilan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası'na karşı Herkese Sağlık G&uumlvenli Gelecek Platformu tarafından bir dizi eylem ger&ccedilekleştirildi.

Almanya'da ortaya &ccedilıkan Deniz Feneri Derneği yolsuzlukları sonrasında T&uumlrkiye'deki Deniz Feneri Derneği ve AKP iktidarını hedef alan eylemler ger&ccedilekleştirildi. &OumlDP Ke&ccedili&oumlren İl&ccedile binasına asılan &quotDeniz Feneri Dişli &Ccedilıktı, Durmadan &Ccedilalanlardan Hesap Soracağız&quot yazılı pankart polis saldırısına uğradı. Halkevleri AKP h&uumlk&uumlmetine soyguncuları kollamayı bırakma &ccedilağrısı yapmak &uumlzere Meclis &oumln&uumlnde ve Ankara metrosunda Deniz Feneri standı &oumln&uumlnde eylemler yapıldı.

Ekim ayında &Oumlzelleştirme Karşıtı Platform, &oumlzelleştirmelere karşı imza kampanyası başlattı.

İ&ccedilişleri Bakanlığı AKP'ye karşı yoğun olarak m&uumlcadele veren Halkevleri'nin &quotkamuya yararlı dernek&quot stat&uumls&uumln&uumln kaldırılması y&oumln&uumlnde rapor hazırladı.

28 Eyl&uumll'de Y&uumlr&uumly&uumlş dergisi dağıtırken g&oumlzaltına alındıktan sonra Metris Cezaevi'ne konulan, karakolda ve cezaevinde g&oumlrd&uumlğ&uuml işkenceler sonucu yaşamını yitiren Engin Ceber, 12 Ekim'de binlerce kişinin katıldığı t&oumlrenle toprağa verildi.

Halkevleri tarafından AKP'nin &quothalk d&uumlşmanı&quot politikalarına karşı &quotAKP'yi Aklamıyoruz, Haklıyoruz&quot başlıklı imza kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 2 Kasım'da Ankara'da bir miting d&uumlzenlendi.

Ortadoğu Teknik &Uumlniversitesi'nin devrimci ge&ccedilmişinin en bilinen simgesi olan stadyumdaki &quotDEVRİM&quot yazısı ODT&Uuml'l&uuml &oumlğrenciler tarafından yeniden boyandı.

80 sonrası &uumlniversiteler d&oumln&uumlk piyasalaştırma ve gericileştirme operasyonunun aracı olan Y&OumlK &oumlğrenciler tarafından protesto edildi.

9 Kasım'da Alevi Bektaşi Federasyonu &oumlnc&uumll&uumlğ&uumlnde Ankara'da T&uumlrkiye'nin d&oumlrt bir yanından on binlerce kişinin katılımıyla &quotEşit Yurttaşlık Mitingi&quot d&uumlzenlendi.

29 Kasım'da 100 binden fazla emek&ccedili DİSK ve KESK'in &ccedilağrısı &quotKrizin Bedelini &Oumldemeyeceğiz!&quot dedi ve Ankara'yı sarstı.

Yurtsever Cepheli Emek&ccedili Kadınlar bir kız &ccedilocuğuna cinsel ististmarla su&ccedillanan H&uumlseyin &Uumlzmez'in tahliye kararının geri alınması i&ccedilin 35 bin imza topladı.

Yurtsever Cephe &Oumlğrenci Birliği'nin &ccedilağrısıyla T&uumlrkiye'nin bir &ccedilok &uumlniversitesinde zamlara karşı boykot yapıldı. Dersler İstanbul'daki kimi &uumlniversitelerde t&uumlm &oumlğrencilerin katılımıyla tamamen durdu

Iraklı gazeteci Muntazar el Zeydi ABD Başkanı Bush'a ayakkabılarını fırlattı, T&uumlrkiye'de ABD ve İsrail'i protesto eylemlerinde konsolosluklara ayakkabı atıldı.

Doğalgaz ve elektrik başta olmak &uumlzere AKP h&uumlk&uumlmeti tarafından yapılan zamlara karşı &ccedilok sayıda eylem ger&ccedilekleştirildi. T&uumlrkiye'nin &ccedileşitli illerinde yapılan eylemlerde &quotAKP'nin ampul&uuml&quot ve &quotAKP balonları&quot patlatıldı.

DTP (Demokratik Toplum Partisi), &OumlDP (&Oumlzg&uumlrl&uumlk ve Dayanışma Partisi), EMEP (Emek Partisi), TKP (T&uumlrkiye Kom&uumlnist Partisi), SDP (Sosyalist Demokrasi Partisi), EHP (Emek&ccedili Hareket Partisi), DSİP (Devrimci Sosyalist İş&ccedili Partisi), Sosyalist Parti, Yeşiller Partisi, DİP Girişimi (Devrimci İş&ccedili Partisi Girişimi), Halkevleri, ESP (Ezilenlerin Sosyalist Platformu), DHP (Demokratik Haklar Federasyonu), SODAP (Sosyalist Dayanışma Platformu), SEH (Sosyalist Emek Hareketi), T&OumlP (Toplumsal &Oumlzg&uumlrl&uumlk Platformu), Anti-Kapitalist, Teori ve Politika, Kaldıra&ccedil, HKM (Halk K&uumllt&uumlr Merkezleri), T&uumlrkiye Ger&ccedileği, K&oumlz, Proletaryanın Kurtuluşu, 78'liler Girişimi tarafından, 29 Mart se&ccedilimlerinde ortak hareket edilmesi ve yerelliklerde ortak adayların desteklenmesi doğrultusunda ortak bir a&ccedilıklama yapıldı.