Liselerden Tayyip’e mesaj var!

İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği 6. İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuşan Başbakan Erdoğan ortaöğretim kurumlarının nasıl dönüştürüleceğine dair ipuçları verdi.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve yaptığı konuşmanın ses getirdiği imam hatip liseleri mezunları derneği kurultayının sonuç bildirgesinde yer alan ve hükümetin de desteklediği talepler şu şekilde: Türbanın önündeki engeller kaldırılsın, Kuran kurslarının önündeki engeller kaldırılsın, İmam Hatip Liselerinin 'ortaokul' bölümleri yeniden açılsın, tüm okullara Temel Dini Bilgiler ve Kuran-ı Kerim seçmeli dersleri konulsun, zorunlu kesintisiz eğitim kaldırılsın, kademeli eğitime geçilsin, ÖNDER üyeleri okullara ve öğrencilere “maddi ve manevi” destek sunsun, karma eğitime son verilsin, kız ve erkekler için ayrı okullar açılsın, Farsça dili eğitimi verilsin, yurtdışında da İmam Hatip Liseleri açılsın, katsayı farkı sıfırlansın, İMHL sayısı arttırılsın.

Başbakan Erdoğan eğitimdeki gerici uygulamalara karşı çıkanları ise elitist olmakla suçlamıştı. Erdoğan, eğitimde atılacak adımlara karşı çıkacakları kapıcının oğlunun okumasını istemeyenler olarak kodlamıştı. Liseli gençler adına konuşan ve onları 'savunan' Erdoğan'a yanıt liseli gençlerden geldi. soL Haber Merkezi'ne iletilen mesajları yayınlıyoruz:

Bu ülkede doktor olabilmek için kelam, avukat olabilmek için fıkıh dersleri mi almamız gerekiyor? Her zaman savunulan imam hatip liselerinin din görevlisi yetiştirme amacıyla kurulduğu ve bu sebeple gerekli olduğu savı Erdoğan’ın yaptığı bu konuşma üzerine geçersiz kalmıştır. Yıllarca çalıştığımız sınavların soruları cemaatlere sızdırılıyorsa, dershane ücretimizi ödeyemediğimiz için annelerimiz tutuklanabiliyorsa, sınav stresiyle her gün biraz daha yıpranıyorsak, kendimizi sosyal alanda geliştirmemiz için hiçbir fırsat tanınmıyorsa, hayallerimiz test kitapları arasında yok oluyorsa gençler tüm bunların hesabını AKP’den soracaktır.
Cağaloğlu Anadolu Lisesi Öğrencileri

Elini okullarımızdan çekmeyen AKP'nin okullarımızı medreseye dönüştürmesine izin vermeyeceğiz!
Ankara Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi Öğrencileri

Yıllardır köklerini ülkemiz topraklarına salan dinci gericilik, devletin her kurumundaki hukuksuz yapılanmasının nelere cüret edebileceğini, ülkeyi ne kadar geriye götürebileceğini yaptığı kurultayda bir kere daha göstermiştir. Bu görev zaten sekiz yıldır işleyen çarkın devamının sağlanması içindir ve önümüzdeki tablo ileri demokrasicilerin ortaçağı hedefleyen olabildiğince geri bir adımıdır.
Ankara Gazi Çiftliği Lisesi Öğrencileri Öğrencileri

AKP ülkemizi karanlığa sürüklemeye devam ediyor. Önce ekmeğimizi sömürmekle, özelleştirmelerle başladılar sonra da Tayyip Erdoğan'ın saltanatını ilan edeceği bir yeni Osmanlı Devleti'ni kurmakla devam ettiler. Şimdi gençleri düşündüğü yalanlarını atarken diğer yandan liselerimizi küçük camiler haline getirerek liseli kardeşlerimizi tarikatların kucağına bırakıyorlar. Katsayı uygulamalarıyla dinci kadrolaşmanın planlarını yapıyorlar. Bizler Ahmet Buhan Liseli öğrencileri olarak karma eğitimin son bulmasına, türbanın okullara girmesine, dinci kadrolaşmanın önünü açan uygulamalara karşı çıkıyoruz.
Ahmet Buhan Lisesi Öğrencileri

İmam hatiplilerin meslek lisesi statüsünde sayılmasıyla başlayan süreçte AKP'nin imam hatiplileri ve dolaylı olarak dini hayata daha fazla entegre ettiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde artık adı bile kalmayan laikliğin ortadan kalkmasını meşrulaştıran AKP her geçen gün toplumu daha da gericileştiriyor. İmam hatip liselerini normal lise statüsüne getirerek, katsayı farkını ortadan kaldırarak İmam hatip mezunu gençleri belirli mevkilere getirmek istiyorlar. Özellikle kız- erkek ayrı eğitim görme modeli Osmanlı’daki haremlik-selamlıktan başka bir şey değildir. Okullarda Kuran eğitimi vermek istemeleri medreselerin geri gelmesinin habercisidir. Biz yurtsever Davutpaşa Lisesi öğrencileri olarak İmam Hatip’e, İmam Hatipçilere, gerici Tayyip ve çetesine karşı tüm liseli arkadaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz.'
Davutpaşa Lisesi Öğrencileri

Günümüzde gericilik eğitim alanında da kendini göstermiştir. İmam hatip liselerine gösterilen ayrıcalıklar eğitimde de eşitliğin sağlanamadığını açıkça ortaya koyuyor. Cumhuriyetin bulunduğu bir dönemde yaşamamıza rağmen ortaçağın karanlık yüzünde olduğu gibi şimdi de henüz adı konulmamış bir şekilde medreseler açmaya çalışılıyor, eğitimde birliği dışlayıp dini daha ön planda tutuyorlar. Karma eğitimden haremlik selamlık adı altında tamamen gericiliğin bir örneği olan eğitim sistemine geçmek istiyorlar. Biz liseliler olarak okullarımızda daha bilimsel içerikli dersler görmek isterken başbakanın bir şeriat talebine imza atmasını kınıyoruz. Okullarımızda artık zorunlu din derslerinin kaldırılmasını, dinin eğitime karışmamasını istiyoruz.
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Öğrencileri

Başbakanın da imzaladığı bildirgede resmen şeri hükümler yer almaktadır. Gençliği karanlığa iten bu maddelerin altını imzalayan başbakanın ne yapmaya çalıştığı barizdir. İktidara geldiği günden beri bizler üzerinde baskı yaratmaya çalışan AKP bunu artık aleni bir şekilde yapıyor. Biz liseli öğrenciler olarak bunun karşısında durup tepkilerimizi ve isteklerimizi haykırıyoruz! Çünkü biz katsayının asıl meslek liselerine engel olduğunu, türbanın siyasi bir sembol olduğunu, ”karma eğitim istemiyoruz” derken ne demek istediklerini çok iyi biliyoruz! İşte biz bu bilinçle bu yobazlığa “YETER!” diyoruz.
Fatih Final Dergisi Dersanesi Öğrencileri

Bizler Başakşehir Lisesinden, yani AKP'nin yarattığı bir şehrin içindeki bir liseden sesleniyoruz. Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerdeki konuşmasında, imam hatip liselerinin sayısının arttırılması, zorunlu din derslerinin kredisinin artırılması, din eğitiminin anaokullarına kadar inmesinden bahsetti. Diyor ki Tayyip Erdoğan "ağaç yaşken eğilir daha küçükten yetiştirelim, geleceğin yobazlarını, faşitlerini, tarikat ve cemaat üyelerini ve daha geçen anne karnında doğmamış çocuğu postallarıyla öldüren Fetullahçı polislerini". İnsanların gündelik hayatlarının tamamen dinden ibaret olduğu, kimsenin haklardan ve emekten bahsetmediği, kapısının önünde adam öldürülse, kafasını uzatıp bakmayacak bir şehirden sesleniyoruz. Direniyoruz, kabul etmiyoruz ve mücadele ediyoruz. Bizler bütün liselileri AKP ‘ye, gericiliğe, faşizme ve yobazlara karşı mücadeleye çağırıyoruz.
Başakşehir Lisesi Öğrencileri

Öncelikle bizlere göre kişilerin inançları sadece devlet karşısında özel bir meseledir yani bizler yalnızca dinin sosyal etkileri ve onun toplumu uyuşturucu etkisine karşı bulunmaktayız. Açıktır ki anlatılan kaderci, idealist düşünce bulutu en çok emekçilerin ve geleceğin emekçileri olan bizlerin dünyalarını etkilemektedir. İnsanların duygularını sömüren bu korkunç bulut bizleri kız ve erkek kardeşlerimizden ayırarak toplumsal tabakaları birbirlerinden koparmaya, bizlere “kul olma” mantığını aşılayarak insanlığımızı ve insanlığımızdan gelen haklarımızı unutturmaya çalışmakta, bireyleri sözde “kültür” birliği ile toplumsal tekdüzeliğe zorlamakta, ilerlemenin mihenk taşı olan düşünme ve tartışma mantığını kaldırıp yerine kalıpsal inanç sistemini kısacası kitlelerin yerine sürüleri, öğrenmenin yerine kabul etmeyi getirmeye uğraşmaktadır. Son olarak şunu belirtmek isteriz ki okullarımızı ve ülkemizi esir almaya çalışan fırtınaya gözümüzün son kapanışına değin direneceğiz.
Alman Lisesi Öğrencileri

Başbakan, gene her zamanki riyakarlığıyla konuşmuştur. Kendisini her zaman ezilmiş, mağdur olmuş ancak ahlakını korumuş olarak gösteren Başbakan’ın ve onun gibilerin aslında ne kadar rüşvet yediği ortadadır. Bizler eğitim masrafları nedeniyle okuyamazken, okusak bile dershanelere, okul harçlarına, ulaşıma, okulda tekel olmasından faydalanan kantine çuvalla para dökmek zorunda kalırken, kendi çocukları torpil burslarıyla Amerika’larda okuyor, 17 yaşında şirket ortağı oluyor. Ancak Başbakan’ın belki de en iyi yaptığı şey, bu sistemin çoğunluğu düşürdüğü mağdur konumuna düşmüş gibi yapmaktır. Bunların ağzını kapamak, ikiyüzlülüğünü ortaya çıkarmakta, bizlere, gerçek mağdurlara düşer.
Galatasaray Lisesi Öğrencileri

Başbakan diyor ki "ben imam hatipte okurken, okulumuzun bahçesine elma ağaçlarının dalları sarkardı biz haramdır diye elimizi bile sürmezdik, İşte imam hatip ruhu budur" diyor. Biz de Tayyip Erdoğan'a "Armut dibine düşer" diyoruz. Tayyip Erdoğan şeriat kurallarını memleketin tüm liselerine uygulamayı düşünüyormuş. Sınav sistemleriyle, tarikatleri ve cemaatleriyle, coplarıyla, biber gazlarıyla, kanlı postallarıyla, gerici faşist örgütleriyle liselerde, paramız olursa gidebileceğimiz üniversitelerde, atölyelerde, stajlarda her yerde üzerimize geliyorlar. Yılmadık, yılmıyoruz, mücadeleye devam edeceğiz, büyüyeceğiz. Türkiye de artık polis tarafından öldürülme yaşı sıfırın altına indi. Bizler görüyoruz ve anlıyoruz.
Esenler ve Bağcılar’dan Dershane Öğrencileri

Sözde parasız olan eğitimin aidatına, karnesine verecek paramız yokken, meslek lisesi öğrencileri staj adı altında ağır şartlarda çalıştırılıyorken, düz liselerin yarınlarının ne olacağı bilinmezken, AKP toplumun, gençlerin yapısıyla oynamaya devam ediyor. Ülkemizde okul sayısından çok cami olması, Diyanet İşleri’nin hazineden birçok kurumdan daha çok pay alıyor olması yetmiyormuş gibi, sadece imam mezun eden imam hatip liselerinin sayısının artırılmak istenmesini tek bir şeyle açıklayabiliyoruz alabildiğine gerici, gözleri yaşlı akıl babalarının tam da istediği gibi işbirlikçi, teslimiyetçi bir ülke yaratmak.
Kadir Has Anadolu Lisesi Öğrencileri

Biz, Tayyip’in “Meslek Liseleri “derken 50-60 kişilik sınıflarda eğitim görmeye çalışan arkadaşlarımızdan bahsetmediğini iyi biliyoruz. Onun meslek lisesinden anladığı AKP zihniyetine bürünmüş kafaların gerici mezun ettiği imam hatip liseleri’nden başka bir şey değildir. Geleceği karartılan, ,okullarından mezun olduklarında düzenin kalifiye elemanı olarak görülüp ağır sömürü şartları altında çalışmaya zorlanacak meslek liseli arkadaşlarımızın sorunlarına hiç değinmemiştir ,çünkü onların "özgürlük" anlayışları bu kadar sığ ve yozdur.
Şenesenevler Lisesi Öğrencileri

Bu ülkenin gerçek sahibi solcu liselilerdir. Yobazlara gerek yoktur. Bu ülke AKP'den ve zihniyetinden kurtulmadıkça, onların yüz kızartıcı talepleri gerçekleşir, eğitim hakkımız hayal olur.
Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi

Ülke AKP eliyle şeriata emin adımlarla ilerlemekte ve bunu daha kolay yapabilmek için bahsedilen talepleri sadece liselere değil, ilkokullara, hastanelere hatta anaokullarına kadar sokmayı planlıyor. Kendilerinden olanları zenginleştirmeye devam ediyor. Ama bizler olduğumuz sürece bunların hiçbirine izin vermeyeceğiz. İmam hatipleşmeye hayır!
Eskişehir Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi

AKP iktidarı ile gericiliğin hat safhaya çıktığı Yeni Osmanlı’nın hayellerinin kurulduğu bir ortamda zaten her türlü olanaktan yararlanan imam hatipliler şimdi de Başbakan’ın katıldığı kurultayda ‘’Eğitimde şeriat taleplerimiz’’ bunlar diye ortaya çıkıyorlar.Yok türbana özgürlük, yok Kur’an kurslarının önündeki engeller kaldırılsın, yok imam hatip liselerinin sayısı arttırılsın.Eğitimde bu ‘’şeriat talepleri’’gerici kadroların daha fazla yetişmesine olanak sağlarken şeriat uygulamasının okularda ilk adımı atılmış olacak. Haklı olarak her istediğiniz önünüze sunulurken imam hatip’li olamak ayrıcalık oluyor.
Adana Orhan Çobanoğlu Lisesi Öğrencileri

8 yıldır ülkemizi yobazlığın kucağına bırakan AKP iktidarı günümüzde eğitim sistemini yavaşça ve sinsice gericiliğe sürüklemektedir. AKP, imam hatip liselilerin önünü açarak imam doktorlar, imam mühendisler, devletin bütün kadrolarında imam kamu yöneticileri yerleştirmek istediğini bu açıklamasında belli etmiştir. İslami terminolojide imam idari yetkinin elinde olduğu insandır. İşte bu olanlardan geriye iki seçeneğimiz kalıyor. Ya bu olanlara sesiz kalacağız ya da örgütlenip birleşeceğiz. Bizler olarak AKP’nin gericiliğine karşı eğitimin piyasalaşmasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.
Adana Ahmet Kurttepeli Lisesi Öğrencileri

AKP yeni bir gençlik yaratma peşinde. Tam da onlar gibi bir gençlik. Din sömürüsü yapan, insanların hakkını aramasına karşı çıkan, düşünmeyen onların istediği gibi at koştururken kendilerini izlemekten başka hiçbir şey yapmayan gençlik. ABD’den aldığı halifelik görevini yerine getirmeye yönelik faaliyetlerinde bugünün Türkiye’sinde laiklikten bilimden söz etmek imkansız bir durama gelmiştir. Bu da lise sıralarında çok net bir şekilde görülmektedir. Biyoloji derslerinde Harun Yahya’nın kitaplarının dağıtılması ve son kurultaydaki açıklamalar, “imam hatipli olmak ayrıcalıktır” diyerek iktidarı boyunca arka bahçesi haline getirdiği imam hatiplilerin devlet kadrolarına yerleştirildiğini açıkça bizce göstermiştir.
Adana Anafartalar Lisesi Öğrencileri

Verdiği eğitim düzeyiyle üniversite sınavlarında arka sıraya itilen düz liseler, sadece ucuz iş gücü gözüyle bakılan meslek liseleri ve " ülkenin geleceği " olan dini bütün imam hatip lisesi öğrencileri. . . Neredeyse bütün müslüman ülkelerin imam ihtiyacını karşılayacak kadar imam hatip lisesi varken, bunları sayısını daha da artırarak, bu okullar eliyle toplumun gericileşmesini hızlandırmaya çalışıyorlar . Müfredatları değiştirmekle başlayıp, gerici kadrolaşma ve okulların satışı ile devam ediyorlar yollarına. O yolları o kadar da açık değil. Bu ülkenin, gençlerin, cemaatler eliyle yozlaştırılmasına ,bilimden uzak eğitim sisteminin vasıtasıyla kötürümleştirilmesine dur diyecek solcu öğrencileri var!
Atilla Uras Lisesi

Türkiyede işşizlik, açlık sorunları tavan durumundayken, insanlar ekonomik anlamda yarını nasıl çıkaracaklarını düşünürken ve eğitim sistemindeki boşluklar bir kenarda dururken İmam Hatip Liseleri için atılması düşünülen bu ilerici(!) adımlar aslında eğitimi ve eğitimle birlikte ülkenin geleceğini baltalamaktan başka bir şey değildir. Büyük bir bölümünün geleceğin şeriatçıları olacak olan insanları eğiten bu yuvalarda gerçekleştirilmek istenen rüyaların yanı sıra düz liselerin kapatılması gerçeğiyle de yüz yüzeyiz. Ülkemizde düzeltilmesi, çözüm üretilmesi gereken bunca sorun varken AKP iktidarının bu karanlık düşüncelerine bizim "DUR" demesi gerekiyor.
Fatih- Final Dersanesi Öğrencileri

Genel liselerin sayısı azaltılırken İmam hatip liselerinin sayıları arttırılmaya çalışılıyor. Öğrencileri 'dershane' tuzağından kurtaracak ücretsiz etüt merkezleri yapılması planlanacağı yerde Kuran Kurslarının sayılarını arttırmayı düşünüyorlar. Branş dersleri dahi din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamında ya da bu derse referans ile geçiyor. Bir biyoloji öğretmeninin din kültürü öğretmeninden bir farkı kalmıyor. Mezun olmak için zorunlu staja yasalarca asgari ücretin üçte birinin verilmesinin kabulü dahi, meslek lisesi öğrencilerinin ucuz iş gücü olarak görüldüğünün bir göstergesidir. Bu kez daha, her seferinde olduğu gibi HAYIR! Bu kez de HAYIR’ ı örgütlememiz gerektiğini biliyoruz!
Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi Öğrencileri

6. İmam Hatip Kurultayı’nda İmam hatip liselerine derneklerden maddi ve manevi destek istemişler? Daha Soner, annesi dershanesi parasını ödeyemedi diye cezaevine girdikten sonra intihar eden Soner aklımızdayken! Maddi destek Deniz Feneri’nden gelirken, manevi destek de tüm devlet kadrolarına imam hatip lisesi mezunlarının atanması ile sağlanacaktır bizce. Okulda aydınlanma ve ilericilikten yana en ufak bir etkinlik, kulüp çalışması yasaklanırken, Kutlu Doğum Haftası’na zorunlu olarak öğrenciler taşınabiliyor ve bu okul idaresi tarafından gayet doğal bir biçimde savunulabiliyor. Ve bu yüzden sadece geleceğin değil, bugünün de sesi, umudu olan bizlere, liselerimize, eğitimimize saldırısına karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz!
Hacı Hatice Bayraktar Lisesi Öğrencileri

Sekiz yıllık iktidarı boyunca "özgürlük" adı altında gericiliği legalleştirme çabası içinde olan ve şu günlerde meyvesini toplayan AKP zihniyetine "Dur!" demenin vakti geldi de geçiyor. Meslek liselerini ucuz işi gücü kaynağı olarak görürken, imam hatip mezunlarıyla bizi yönetmek isteyen, türbanı ilkokula kadar indirmeyi amaçlayan, karma eğitim sistemini sindiremeyen bu gerici iktidarı ve okullarını istemiyoruz. Görülen o ki katsayıları kaldırarak imam hatip tayfasını kadrolarına yerleştirmelerine geçit vereceğimiz düşüncesindeler. Bir kez daha yanıldıklarını göstermenin tam zamanı. İlerici liseliler olarak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.
Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Öğrencileri

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 6. İmam Hatip Kurultayı, Türkiye'nin gidişatının bir göstergesi. Kuşkusuz ki dinin, insanın kendisi ile inancı doğrultusunda oluşması gerekir. Ön plana çıkan başlıklara baktığımızda gördüğümüz şey, bu insanların, başka insanların inanç haklarına aldırış etmeden belli bir mezhebe yönelik din eğitimini dayatmalarıdır. Böyle bir duruma, hiç bir şekilde bir devrimci sessiz kalamaz. Çünkü bir devrimci için din ve inanç meseleleri, insanın iç dünyasında yaşaması gereken bir şeydir.
Erkut Soyak Anadolu Lisesi Öğrencileri

Karma eğitime son verilsin, kız ve erkekler için ayrı okullar açılsın, Hiçbir öğrenci kılık kıyafet nedeniyle öğrenim hakkından mahrum edilmemeli, başörtüsü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
Tüm bunlar, başbakanın bahsettiği kadronun sekiz yıldır yaptıklarının ve yapmaya çalıştıklarının özeti ortaya çıkmaktadır. Okullardaki sorunların 'kılık kıyafet' düzeyine indirgenmesi, asıl sorunların maskelenmesi ve halkın, halkın geleceği olan gençlerin sistematik olarak dinci gericiliğin ellerine teslim edilmesi, AKP iktidarının önceliklerindendir. İmam hatip liselerinden mezun bir nesille, kılık kıyafet düzeyine indirgenmiş “eğitim sorunları”yla Türkiye, 'idare edilmesi' daha kolay bir ülke haline gelmektedir. AKP iktidarının yarattığı yeni bürokrasinin İmam Hatip-Harvard işbirliğiyle ortaya çıktığını başbakanın kendi ağzından duyuyoruz.
Haydarpaşa Anadolu Lisesi Öğrencileri

Toplantının ana başlıklarından biri olan, kız ve erkeklerin ayrı okullarda okutulması konusu gericilik değil de nedir? Cumhuriyet’in, özelinde laikliğin, içini boşaltmak için çevrilen bu entrikalar, rejimi değiştirmek için ve Türkiye’deki ortamı tamamen İran modeline dönüştürmek için kurgulanmış bir planın neticesidir. Bir ülkedeki düzeni ve rejimi değiştirmenin en kolay yolu, ülkenin topraklarında yaşayan toplumu kültürel ve eğitim asimilasyonuna uğratmaktan geçer. Son sekiz yıldır ise AKP hükümeti eğitim alanında izlediği politikalarla bu amacını, imam hatiplilerin önünü açmaya çalışarak, net bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan halkımızın bundan sonraki seçimlerde son derece dikkatli oy kullanması gerektiği kanaatindeyiz. Unutmayın eğitim bizim en temel hakkımızdır. Nitelikli, ücretsiz, bilimsel eğitim hakkımızı kazanacağız.
Üsküdar Lisesi Öğrencileri

İmam Hatip Kurultayı'nda konuşma yapan Tayyip Erdoğan, hiç utanmadan sıkıntı çeken gençlerin imam hatipli öğrenciler olduğunu söyledi.Daha geçtiğimiz aylarda, annesi dershane parasını ödeyemediği için hapse atılan ve dayanamayıp kendini öldüren Soner arkadaşımızı nasıl unutabiliriz. Bildiride "Herkese kendi dinini asli kaynaklarından öğrenme hakkı sağlanmalıdır." Bu söylem bizim okulumuzda geçerli değildir, olacağını da sanmıyoruz. Alevi arkadaşlarımız dini kimliklerini söylediklerinde aşağılayıcı bir tutumla karşı karşıya kalabiliyor, hatta sınıftan çıkarılma durumuna getiriliyorlar. Aynı şekilde ateist arkadaşlarımız öğretmenlere karşı bırakın cevap vermeyi, ağızlarını açamayacak duruma getiriliyorlar. Bizler yılmayacağız.
Çengelköy Lisesi Öğrencileri

Ülkemizi karanlığa götüren, faşizme teslim eden AKP’ye ve onun işbirlikçiliğini yapan imam hatip liselerine yurtsever, aydın, ilerici bilimden ve emekten yana liseliler olarak tavrımızı koyuyoruz. AKP yandaşlığı ve din istismarı yapan imam hatip liselerini istemiyoruz. Bizler imam hatip liselilerinin neyi örttüğünün sorgulanmasını istiyoruz. Memleketimizi sahipleniyoruz. Bu memleket bizimdir, yobaz, liboş, amerikan uşağı AKP’ye ve onun işbirlikçilerine bırakmayacağız!
Eskişehir Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi

İmam hatipliler her yerde olmalı ki başbakan ve yandaşları dini kullanarak halkı sömürüyor. AKP at koşturmalı ki, bizler daha da eziyet çekmeli, yozlaşmalı. Her gün ileri gitmeyi hayal ederken, daha da kötüye gitmeli yok olmalıyız.
Eskişehir Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi Öğrencileri

Yaşamın her alanında olan emekçileri, yoksulları, işçileri düşünmeden insanları din olgusuyla kandıran, ülkenin geleceğini gericilikte gören AKP ve onun imam hatip liselerine karşı yurtsever,aydın,bilimin doğrultusunda ilerleyen liseliler ve emekçi halk olarak memleketimizi AKP’nin karanlığına bırakmayacağız!
Eskişehir Türk Telekom Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi Öğrencileri

İmam hatiplileri öven açıklamalarıyla bu ülkenin başına gelen en büyük felaket olduğunu AKP bize bir kez daha göstermiştir. Şeriatçılıktan gericilikten beslenen AKP liselerimize göz dikmiştir. İmam hatipleri övmesi iktidarının gelecekteki yıllarını garantilemek içindir. Türkiye Osmanlıya döndürülürken imam hatiplere ihtiyaç vardır. Okullarda AKP’li hocalara, gericilere ihtiyaç vardır. Başbakan bunun peşindedir ama unuttuğu bir şey şudur ki emekçilerin yanında saf tutan aydınlık bir ülke için mücadele eden bizler bu oyunu bozmak için okullarımızda mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.
Adana Piri Reis Anadolu Lisesi Öğrencileri

AKP gericiliği ülkede günden güne yayılmaya devam ediyor. Teslim alamadıkları liselere saldırıyorlar. Geleceğin emekçilerini kendi karanlık saflarına çekmek için büyük bir çaba içindeler. Biz solcu liseliler buna izin vermeyecegiz. AKP yobazlığına dur diyeceğiz!
Ankara Anadolu Lisesi Öğrencileri

Tayyip yaptığı konuşmada açık bir şekilde kendi hanedanlığını kurmaya çalıştığını ifade etmiştir. Tayyip hanedanlığına izin vermeyeceğiz, bunlara karşı çıkmak bizim elimizde, AKP gericiliğine hep birlikte karşı çıkmalıyız.
TOKİ Anadolu Lisesi Öğrencileri

Başbakan Tayyip Erdoğan yine iş başında! İmam hatip liselerinin önünü açarak, nitelikli eğitim isteyen öğrencilerin önünü kapatıyorlar. Madem gelişmekten, yenilikten bahsediliyor, peki neden imam hatip liselerinin sorunları ele alınmakta, diğer liselerin sorunları göz önünde bulundurulmamaktadır? Bir yerde Anadolu’da ki yoksul öğrencilerden bahsediyor, peki eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yapılan zamlara ne demeli? 6. İmam Hatip Kurultayı’nda, yapılan açıklamalar neyin ne olduğunu çok iyi ortaya koyuyor zaten. Ülkemiz AKP gibi bir partinin elindeyken, bu tür gerici yeniliklere şaşırmamak gerekir. Biz AKP gericiliğine karşı olan ilerici liseliler olarak, bu yapılan gericilik faaliyetlerine hiç bir şekilde izin vermeyeceğiz. Gericiliğe dur diyoruz!
Henza Akın Çolakoğlu Lisesi

Adım adım gericileştiriyorlar. Tayip Erdoğan’ın arkasındaki yazı aslında bize çok şey anlatıyor koskocaman harflerle "İMAM HATİPLİLER” yazıyor. İmam hatip liseleri neden var? Sünni mezhebine, din görevlisi yani "imam" yetiştirmek için değil mi? Peki neden imam olamayan kızlar da bu okullara gönderiliyor, neden "imam olmak" için bu okula giden insanların bir anda tek hedefi üniversite oluyor? Ya da amaç üniversiteleri imam hatiplilerle doldurmak olmasın sakın? AKP kendisini devam ettirecek, sağlamlaştıracak geleceğini şimdiden kuruyor. Kızlar 13 yaşından itibaren hurafelerle eğitiliyor, bu kızlar büyüyüp bir anne oldukları zaman çocuklarını eğitim aldıkları gibi yetiştiriyorlar. Erkekler ise çoktan herhangi bir cemaatin bir parçası olmuş oluyorlar. Her şey önceden düşünülmüş, planlanmış. Bize sadece "nereye gidiyoruz biz?" demek kalıyor.
Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi

Başbakan Erdoğan’ın sözünü ettiği yeniliklerin daha fazla gericilik yaydığına tanık oluyoruz. Başbakan, zorunlu din derslerinin kaldırılmasına dönük, yoğunluğu alevi olan yurttaşların taleplerini bırakın karşılamayı, aksine katıldığı 6. İmam Hatipliler Kurultayı sonuç bildirgesinde de gördüğümüz gibi din derslerinin 2 saate çıkarılmasını, Kur'an-ı Kerim’in seçmeli ders olarak okutulmasının, erkeklerin ve kızların farklı okullarda okutulması gibi gerici faaliyetlerin gerçekleşmesine olanak tanıyor. Fakat biz ilerici liseliler olarak Başbakan’ın uzun süredir gerçekleştirmek istediği gerici faaliyetlere karşı, tek bir yumruk halinde karşı çıkacağız ve bu gibi gerici faaliyetlerin önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız.
Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi

Başbakan ve cemaat şimdi de karma eğitime son verip, ayrı ayrı kız ve erkek okullarının açılmasını istemekte. Bunlarda yetmiyor, yurtdışında da imam hatiplerin açılmasını, dünyaya yayılmayı istiyorlar. “Her şey normal, çok iyi gidiyoruz, Türkiye’yi geliştirdik” gibi sözlerle safsatalarına devam ediyorlar. Meslek liselerinde yapmaya çalıştıkları yeniliklerle, bu okulları kendilerine ucuz iş gücü üretecek okullar haline getirmeye çalışıyorlar. Dertleri imam hatip mezunu imamları, devletin kadrolarına yerleştirerek ülkemizin gericileşmesinde önemli bir yol kat etmek. Aydınlıktan yana olan biz liselileri durduramayacaklar.
Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi

Ülkemizde imam hatip liselerinin çoğaltılması ve onlar için daha iyi koşullar hazırlanması yöneticilerin temel zihiniyetine bağlıdır. Eğer devletin vatandaşlarına göre hareket ettiğini varsayarsak tarikat kesimi çoğunlukta olduğu için onlara yönelik çalışmaların daha çok olduğunu düşünüyoruz. Bu da devletin laik ve tarafsız bir şekilde karar verememesinden kaynaklanıyor.
Ankara Kemal Mumcu Anadolu Lisesi Öğrencileri

Unutulsun istiyorlar özgürlüğü, yumrukları, umutları. Bilmiyorlar ki susmayacak çığlıklar şeriata... Birgün biliyoruz ki, bütün insanlar orada olacak, direndiğimiz nereyse orada.
Ankara Aktepe Lisesi Öğrencileri

Liselerde cemaatçi öğrencilere gösterilen hoşgörü kimsenin gözünden kaçmıyor ancak AKP hükümeti unutmamalı ki liselerde devrimci öğrenciler olduğu sürece onların islamcı hayalleri bir hayal olmanın ötesine geçemeyecek.
Ankara Alparslan Lisesi Öğrencileri

Okullarımız cami değildir. Ülkemizi daha ileriye daha güzel günlere götürecek olan dinden, tabulardan, günah ve yasak düşüncesinden arındırılmış özgürlükçü bir eğitim sistemidir. Bunu yapacak olan ve bizi kısıtlamalarına, kalıplara sokmaya çalışmalarına izin vermeyecek olanlar bizleriz. Engelli çocukların eğitim gördüğü bir okulda beden eğitimi dersi yerine din kültürü dersi koyan bir kafa yapısından laik bir eğitim bekleyemeyiz. Gelecekte çocuklarımızın, kardeşlerimizin en başta da şu anda AKP'den en fazla mağdur olan biz liselilerin bu düzene karşı çıkması gerekiyor.
Batıkent Anadolu Lisesi

Bilimsel ve parasız eğitim talebine duyarsız kalan, zorunlu din derslerinin kaldırılması için en ufak bir adım bile atmayan, bugünümüzü ve yarınımızı cemaatlerin eline bırakan Recep Tayyip Erdoğan meslek lisesi olduğunu iddia edilen ve önündeki katsayı engelini kaldırılan imam hatip liselilerin kurultayında şeriat talebinin altına imza attı. Bu AKP'nin toplumu karanlığa hapsetme uğraşının liselerdeki karşılığıdır. Tarihin her döneminde gericiler mevcuttur ama insanlık hiç bir zaman boyun eğmemiştir. Liselilerde boyun eğmez, eğmeyecek. Biz Nuri Cıngıllıoğlu lisesindeki ilerici ve solcu öğrenciler arkadaşlarımız ile birlikte AKP'yi lisemizden ve ülkelerinden def edeceğiz.
Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi Öğrencileri

Türbanın liseler hatta ilkokullar için konuşulmaya başlandı. Kur'an kursları bugünün Türkiye’sinde dinci-gerici hareketlerin ve cemaatlerin barınma yuvası iken katsayı konusunda AKP hükümetinin tavrı gerekli kadrolara kendilerinin dediğini yapacak olan insanları yerleştirmek için oynadığı bir oyundur. Binlerce genci önce imam hatip liselerine yönlendirip, cemaat dershanelerinde özel olarak eğitirler ve bu dershanelerdeki öğrencileri ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirip kullanırlar. AKP hükümetinin eğitim sistemini getirmek istediği nokta budur. Bu durumla başa çıkmanın yolu ise onlardan daha çok çalışmak…
Çağrıbey Anadolu Lisesi Öğrencileri

AKP iktidarı okullarda haremlik selamlık uygulanmasıyla yakında bu zihniyetle çocuk yaşta evlenmenin önünü dahi açacaktır. Madem ki asla harama el uzatmıyorsunuz, neden Türkiye en zengin sekizinci ülke değilken, siz en zengin sekizinci başbakan oluyorsunuz? Asla “caiz” olmayan bir şey yapmıyorsunuz da neden arkanızda on yedi tane dava dosyası var? Neden şimdi okulları haremlik selamlık olarak ayırarak bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyorsunuz? Peki ya nedendir bütün okullara din dersi koyma isteğiniz? İlerici lisesiler bu ülkeyi mahvetmenize asla izin vermeyecektir.
Üsküdar Cumhuriyet Lisesi Öğrencileri

Başbakan’ın daha gerici bir eğitim sistemi oluşturma çabası açıkçası bizleri pek şaşırtmadı. Bir ülkeyi gericileştirirken liseleri es geçmesi beklenemezdi elbette. Gündemimizi çarpıtıyorlar, bizim sorunumuz gelecek sorunudur. Kültür ve sanat derslerimizi tam olarak göremememiz yetmezmiş gibi gördüğümüz bir kaç kültür ve sanat dersimizi de kaldırıp bunların yerine din dersi koymalarını istemiyoruz. Gençliğini geleceksiz bırakmış bir ülkede biz liseliler harekete geçmeli ve geleceğimizi yok etmelerine izin vermemeliyiz.
Mithatpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencileri

Öncelikle şunu ele almamız gerekir imam hatip liseleri meslek lisesi mi? Biz meslek liseliler bunun böyle olmadığını çok iyi biliyoruz. AKP imam hatip liselerini katsayı sorununda kurtarmak için meslek liselerini bahane olarak kullanılıyor. Cemaat yuvaları olan imam hatip liselerinden mezun olanların devlet kademelerinde kolayca iş buldukları biliniyor. Ama meslek liselerinden mezun olan öğrenciler işsiz kalıyorlar. Başbakan bunlara rağmen kendisine yakışan bir şekilde ağlamaya devam ediyor! Biz ilerici, devrimci öğrenciler olarak AKP’yi de imam hatip liselerini de istemiyoruz.
Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri

Bilimdışı, hurafelerle dolu, ezbere dayalı bir eğitimin yanında '' zorunlu din dersleri'' , ''karma eğitimin kalkması '' gibi söylemler gerici AKP hükümeti tarafından gerçekleştirilmek istenen hedeflerin başında gelmektedir. İmam hatip liseli öğrencilerin taşralı, köylü, zenci gibi ötekileştirmelerle soyutlandığını, buradaki öğrencilerin harçlık alamadan, bir dilim ekmekle bütün gün ayakta durmaya çalışan kişiler olarak nitelendiriyor. Genç kardeşlerimizin yeri okullar olması gerekirken tarım, imalat sanayi ve hizmet sektöründe çalışmakla yükümlüler. Türbanlıların üniversite kapısından içeri girmemesi eşitsizlik olarak tabir edilirken, şu an üniversiteye giren türbanlıların mezun olacağı yıl eşitsizlik konusu hükümet tarafından yine gündeme getirildiğinde , eşitsizlik mağduru olarak türbanlılar değil , türbanlı ya da türbansız yandaş olmayan bireyler olacak...
Suadiye Lisesi Öğrencileri

AKP’nin demokrasi anlayışı ile biz sosyalistlerin demokrasi anlayışı arasında büyük uçurumlar var. Özgürlük kavramının içi boşaltılıyor ve bununla da kalmayıp bizlerin özgürlüğüne de el uzatılıyor. Belli ki lisedeyken hâline pek içerlemiş olan Başbakan , o yıllardan itibaren ileriki hayatında ezenlerden ve sömürenlerden olacağına dair kendince bir takım hırslar edinmiş. Nitekim çocuklarının imam hatip lisesi’nden mezun olur olmaz gemiciklere boğulması bu durumun birer kanıtı olarak dikkatleri çekiyor.İşte burada söz , biz sosyalist gençlere düşüyor.Mücadeleye dört koldan sarılmak ve aydınlanıp , aydınlatmak öncelikli hedeflerimiz hâline geliyor.
İntaş Lisesi Öğrencileri

En başta söylenmelidir ki imam hatip liseleri sadece ''sözde'' meslek lisesidir. Çünkü tamamıyla siyasi, ideolojik bir kuruma haline gelmiştir. Sayın Başbakanımız diyor ki bütün çocuklarım imam hatipte okudular ve başımı öne eğmediler hamdolsun. Askerlik bile yapmayıp gemiciklerle gezmek elbette başı öne eğmez. Bizim okuduğumuz Veteriner Sağlık Teknisyenliği bölümünde Veteriner Fakülteleri alan dışı sayılıp, bir de üstüne puanımız kırılırken imam hatip liselerinde İlahiyat Fakültesi’nin alan içi sayılması ne kadar doğrudur? Dokuz bin kişiye bir üniversite düşerken bu sayıyı dört bine indirdik diyor. Üniversite puanları git gide yükselirken, bununla doğru orantılı olarak harçlarda yükseliyor, parası olan okuyor, parası olmayanlarada yandaş olmadıkları için burs verilmiyor. Gerçekten de sekiz senede çok yol kat etmişiz...
Selimiye Tarım Meslek Lisesi öğrencileri

Tayyip Sultan’ın yeni bombası yine biz liseli öğrencilere geldi. İmam hatip liselerinin önünü açmak için yapılanlar, YGS-LYS olarak değiştirilen eski adıyla ÖSS’nin kat sayılarının düşürülmesiyle kalmadı şimdi de yapılan açıklamalarla bu yapılan haksızlıklar git gide meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Tayyip Erdoğan konuşmasında sürekli eğitime verilen önemden bahsederken neden sadece bu önemin imam hatip liselerini kapsadığından, neden bu ülkede ki meslek liseleri, anadolu liseleri, fen liseleri, düz liselerde ki önemi üzerinde durmuyor? Bu ülkede ki eğitim sadece parası ve cemaati olanın sefasını sürdüğü diğer öğrencilerin dershane borçları yüzünden intihar ettiği, okul aidatını yatıramadı diye müdür tarafından diğer öğrenciler önünde rezil edildiği bir sistem midir? Biz liseli öğrencilerin oluşturacağı direnç, imam hatip liselerinin takım elbiselerin altındaki takunyaları üretmesini önleyecektir.
Kadıköy Lisesi Öğrencileri

İmam hatip liselerinde gelinen noktaya Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi olarak şaşırıyoruz. AKP yönetiminde biz öğrencilerin yaşamı kolaylaşmamış aksine harçlar, ulaşım, işsizlik problemleriyle birlikte zorlaşmıştır. Bunun yanı sıra sadece imam hatip gençlerinin "Anadolulu yoksul gençleri" temsil ettiğini ifade eden Tayyip Erdoğan diğer Anadolulu gençlerimizi bir kenara atarak araya bir fark koymuştur. Biz gençler tam tersine eşit, özgür ve parasız eğitim isteğimizi tekrar dile getiriyoruz. Üç ileri iki geri gitmektense, hep ileri doğru sağlam adımlarla koşmayı tercih ediyoruz. Biz geleceğin aydınları padişahlık sistemini reddediyoruz. Kahrolsun Pahdişahlık!
Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrencileri

Türbanın önündeki engellerin kaldırılmasından, okullardaki karma eğitime son verilmesinden söz ediyorlar. Etrafta özgürlük diye dolaşan AKP’nin bugün “örtünme özgürlüğü” diye söz ettiği şey aslında kadına yapılan çirkin bir dayatmadır. Okula türbanla gitmek meşru iken etekle gitmek gayrimeşru durumdadır. Bunun yanında bir de karma eğitime son verilsin diyorlar. Gelişmiş ülke uzmanları karma okulların sakıncalı olduğunu söylüyorlarmış ve karma eğitimde ısrar etmememizi buyuruyorlarmış. Bizler kız lisesi öğrencileri olarak bizlerin, kadınlarımızın toplumdan tecrit edilmesini istemiyoruz. AKP’nin liseleri gericileştirmesine izin vermeyeceğiz. Ne AKP’yi ne de kadrolarını yetiştirdiği imam hatipleri istemiyoruz!
Erenköy Kız Lisesi Öğrencileri

Başbakan eğitimde imam hatiplere ayrıcalık yaparak bizleri aşağılamıştır. İmam hatiplerin aşağılandığından bahsederken aslında bizleri aşağılamıştır. İmam hatiplerin haklarından bahsederken bizleri görmezden gelmiştir. Ben karma eğitimin kaldırılıp yerine haremlik-selamlık sınıflarda okumak istemiyorum. Bana reva görülen bu anlayışı ve bunu yapmak isteyen AKP'nin eğitim sistemini reddediyorum. Bir haksızlık ve eşitsizlik varsa o da emekçi çocuklarına yapılmıştır. Tüm liseli arkadaşlarım için rahatsızlık duyuyorum ve Başbakanın açıklamasını kabul etmiyorum.
Özel Sezin Lisesi

Başbakanın açıklamasını kabul etmiyoruz. Ülkenin gericileşmesinde en önemli kaynak olan imam-hatip liseleri, bugün eğitimin gericileşmesinde de başrol oynamıştır. Tayyip'in buyruğu aslında imam hatiplilerin önünde herhangi bir engel bırakmayacağız anlamına gelmiştir. Bu eşitsizlik emekçi çocuklarını hiçe saymak olacaktır ve bu görüşe karşı durmak liseliler olarak en öncelikli sorumluluğumuzdur.
Zafer Dershanesi Öğrencileri

Tayyip Erdoğan’ın kafasını en fazla kurcalayan soru “gençliği ne yapmalı”dır. Referandum sonuçlarında üniversite mezunları arasındaki “Hayır!” oranının %90’lara varması hepimizin bildiği bir şeyin ispatıydı. “Okuyan insan sorgular, sorgulamaya başlayan hesap sorar”. Başbakan’ın asıl korkusu budur. Gençliğin örgütsel mücadeleye atılmada özellikle liselerde bir kıvılcım oluşturduğu bu süreçte toplanan kurultayın “türban liselere girsin, karma eğitim bitsin vb.” gibi istekleri gençliği teslim almak içindir. 1940’larda faşizmin yükselmesine insanlar göz yumdu, aynı insanlık onu tarihin çöplüğüne yolladı. Bugün de AKP’yi buraya getirenler onu götürecek dinamizmi oluşturmaktadır.
Süleyman Demirel Lisesi

12 Eylül çocuğu AKP'nin son marifeti, gerici ideolojinin korkusunu ispatlar. Ama gericiler karşılarında solcu gençlerin olduğunu unutuyorlar. Şimdi sıra bizde, onlara kendimizi hatırlatalım, bizden korkmaları gerektiğini gösterelim.
Yüce Koleji Öğrencileri

Bizi test kitaplarına boğanlar bundan faydalanıp her istediklerini yapabileceklerini sanıyorlar. Aklımızı henüz teslim alamadınız, özgürlüğümüzü hiç alamazsınız. Liseleri teslim almaya çalışanlar karşılarında solcu liselileri bulacaktır.
Ankara Atatürk Lisesi

Yıllardır derslerle, sınavlarla, paralı eğitimle uğraşıyoruz.Bunların gericiliği ile de uğraşırız,mücadele ederiz!
Aklımız ve yüreğimiz buna yeter! Karanlığa izin vermeyeceğiz.
Eskişehir Fatih Fen Lisesi

Bu ülkenin sadece imam hatiplileri mi özgür olacak? Özgürlüğü solcu öğrenciler de hak ediyor.
Eskişehir Olgunlaşma Kız Meslek Lisesi

Biz solcu liseliler olarak bu düşünceye ve karara sonuna kadar karşıyız! Çünkü bu kararla gericileşme süreci dahada hızlanacaktır. Ülkemiz AKP hükümetinin amaçları doğrultusunda sömürülmeye devam edecektir. Bizler bu amacın her şekilde önüne geçeceğiz.
Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Öğrencileri

Ülkemizi karanlığa hapsetmeye uğraşan AKP bunu, katıldığı kurultayda bir kez daha gösterdi. Başbakan’ın imam hatiplileri öven açıklamaları bunun en büyük göstergesi olmuştur. Ülkemizi ABD’ye pazarlayan iktidar dincilikle saltanatlıkla beslenmektedir. Ve bunu sahibinin gücüne güvenerek alenen yapmaktadır. Gericiliğin türbanın okullarımıza sokmaya çalışan zihniyet, özgürlük yaftası yapıştırarak bunu bizlerin önüne sunuyor. İlk adımını okullarda gördük. AKP’nin raydan çıktını görüyoruz. Sınav sorularını cemaatçilere verip bununla övünen AKP’ye karşı mücadele etmeye kararlıyız.
Adana Emine Nabi Melemencioğlu Lisesi Öğrencileri

Bizler ülkemizin nereye gittiğinin farkındayız. Geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan imam hatiplilere yönelik açıklamalarında bulundu. Türkiye’yi Yeni Osmanlıcılık projesiyle yeni bir misyon yüklemek isteyen AKP iktidarının imam hatiplilere yaptığı yatırımı anlattı. Bizlere, imam hatiplere yönelik kat sayı düşürme politikasından sonra 2013 yılında düz liselerin kaldırılmasını, anadolu lisesini kazanamayan gençlerin ucuz emek gücü olarak meslek liselerine mahkum olmasını ya da imam hatip liselerine tutsak edilmesini sunuyor. Gençlerin düşünme özgürlüğünü okuldaki disiplin cezalarıyla bastırmaya çalışan AKP’li müdürler gericilik örgütlenmesi yapmaya kalkışan öğretmenler ülkemizi karanlığa sürüklemek istemektedirler. ama bizler öğrenciler olarak ülkemizdeki bu yağmayı durmak mücadele etmeye devam edeceğiz.
Adana Hacı Hatice Turgut Lisesi Öğrencileri

Günümüz siyasetinde bugün AKP dini siyasi bir amaç olarak görmektedir. Bunun en büyük göstergesi de üniversitelerde ki özgürlük adı adında türban serbestliğidir. Üniversitelerimize türbanı kabul ettiren AKP hükümeti ve yandaşları liselere el atmaktadır. Ülkemizi karanlığa sürükleyen AKP hükümetinin imam hatipleri öven açıklamaları liseleri gericileştirip medrese yapmaya çalışmasıdır. Burada bizim yapmamız geren AKP hükümetinin liseleri medreseye çevirme çabasını kursaklarında bırakmak liselerdeki örgütlü mücadelemizi daha sağlam bir şekilde yapmak ve liselileri bu konuda daha çok bilgilendirmek ve mücadeleye katmaktır.
Adana Mehmet Öz Öncel Anadolu Lisesi Öğrencileri

AKP’ ye teslim olmayan gençlik mücadeleyi büyütmekte ve toplumsallaşmanın yollarını aramakta. Payımıza düşen çok büyük bir rüya ama gerçek bir rüya. Sosyalist Türkiye için gençlik cephesiyle AKP’nin varlığını zayıflatmak için arayışımız sürüyor. Bu arayışla bizler okullarımızı AKP’nin teslim almasına izin vermeyeceğiz. İmam hatipleri öven zihniyeti okullarımızdan atmak bizim en büyük görevimizdir.
Adana Enver Kurttepe Anadolu Lisesi Öğrencileri

AKP’nin dinci gericiliği bir bayrak haline getirmesini liselerde de görülüyoruz. Öğretmenlerin edebiyat, bilim yerine Fetullah Gülen’i anlattığı bir dönemdeyiz liselerimizde. Bugünün Türkiyesi okyanus ötesinden ve Washington’dan yönetilmektedir. Gericilik ön plana çıkmış ilerici değerler tamamen yok edilmiş bir gelecek bizi beklemektedir. Sınav soruların cemaatçilere veren zihniyet bugün liselerde iyice artmıştır. Peki AKP bu cüreti nerden alıyor? ABD’ nin Ortadoğu projesinde Türkiye’ye düşen rol bunun en büyük gerekçesidir. Bizler okullarımızda piyasacılığa gericiliğe karşı mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Ve buna karşı aydınlığı savunacak sosyalizme giden yolda liselilerin üzerine düşen görevlerini yerine getirmeye gayret edeceğiz.
Adana Toki Anadolu Lisesi Öğrencileri

(soL - Haber Merkezi)