Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği dönem başkanlığına Fırat Arapoğlu seçildi

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği’nin (AICA - International Association of Art Critics) 26 Kasım 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 2016-2017 AICA-TR dönem başkanlığına Fırat Arapoğlu seçildi.
Haber Merkezi
Çarşamba, 14 Aralık 2016 09:28

Bilginin, anlamın, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültürlerin rolü ve işlevi üzerine kültür ve sanatın tarifini yapan, UNESCO’ya bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği (AICA), bünyesinde sanat eleştirmenleri, yazarlar, gazeteciler, müze küratörleri ve bağımsız-küratörler, akademisyenler, yayıncılar ve sanatçı-yazarlar olmak üzere oldukça çeşitli bir skalada sanat dünyasının önemli isimlerini barındırıyor.

AICA-TR bir meslek birliği olarak sadece sanatsal değil toplumsal, siyasal ve kültürel alanda bir haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizliğin ortaya çıktığı her bir olayda mağdurlarla dayanışma içerisinde olmakta, kamuoyunda destek bildirileri yayınlamakta ve fiillerin açığa çıkarılması ve gerekenlerin gerçekleştirilmesi noktasında girişimlerde bulunmakta.

Bunun dışında birlik, 2003 yılında gerçekleştirilen "Avrupa Birliği’nin Doğusunda Sanat Eleştirisi ve Küratöryel Pratikler" başlıklı bir sempozyum düzenlenmesinin yanında, 2012 yılında “1980’den Günümüze Türkiye’de Görsel Sanatlar: Tanıklıklar ve Paylaşımlar” başlıklı bir konuşma dizisi de tertipledi. Bu konuşma dizisi yakında yayın olarak yer alacak. AICA üyeleri ayrıca sanat eleştirmenlerinin emek ücretlerinin iyileştirilmesi ve daha uygun koşullarda iş üretebilmeleri adına kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.

FIRAT ARAPOĞLU KİMDİR?

Sanat Tarihçisi/eleştirmen ve küratör Fırat Arapoğlu, “Beden& Mekân” (Ebru N. Sülün ile), “Kimlikler Lütfen!”, “Halk için Halka Rağmen!”, “Boğucu Kültür (Jean Dubuffet’ye Göndermeyle)”, Öteki Bedenler (Erkan Doğanay ile) “Re-De/Jenerasyon”, “Berlin und İstanbul: Tell Me”, “Demokrasi ve Çatışma”, “Müze İçinde Bir Müze”, “Gidebileceğimiz Bir Yer Biliyorum”, “Homo Homini Lupus Ya da Yarın Unutmak”, “Mesafe ve Temas” (Murteza Fidan ile), “Kesişen Eksenler” ve “Marx 2.0” başlıklı sergilerin ve 3. Uluslararası Çanakkale Bienali’nin (Beral Madra ve Seyhan Boztepe ile) ve 3. Uluslararası Mardin Bienali’nin (Döne Otyam, Ferhat Özgür et al.) küratörlüğünü üstlendi.

Yazarın, Gençsanat, ICE, Artam, Eleştirel Kültür, İstanbul Art News, Rh+, Art Unlimited, Flash Art gibi ulusal ve uluslararası sanat dergilerinde, Birgün, Sol Gazetesi ve soL Portal’de ve sergi kataloglarında makaleleri yayınlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildiriler yazan Arapoğlu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.