Özel tiyatrolara devlet yardımı yapılmayacak

Bugün yürürlüğe giren ''Kültür ve Turizm Bakanlığınca yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik'' kapsamında özel tiyatrolara verilen devlet desteği kesiliyor.
Perşembe, 09 Şubat 2012 18:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, özel tiyatrolar, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin sanat, turizm ve tanıtım faaliyetlerine destek vermesini içeren madde bugün yürürlüğe giren yeni yönetmelikle değiştirildi. Buna göre bundan sonra özel tiyatrolara devlet yardımı yapılmayacak. Vakıf, dernek ve yerel yönetimler için sürecek olan yardımlar konusunda ise denetim mekanizması zayıflatılacak.

Özel tiyatro ifadeleri kaldırıldı
Anadolu Ajansı’nın haberine göre eski yönetmelikte ''Bu yönetmelik, yerel yönetimlerin, özel tiyatroların ve asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar'' şeklinde ifade edilen yönetmelikten ''özel tiyatro'' ifadesi çıkarıldı.

Aynı yönetmeliğin dördüncü maddesinde yer alan tanımlarda da değişikliğe gidilerek, ''özel tiyatro'', ''sanat sezonu'' tanımları kaldırıldı. Ayrıca ''teşekkül'' tanımındaki ''Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek, vakıf ve özel tiyatro'' ifadesi, ''Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek ve vakıf'' olarak değiştirildi.

Para dağıtımı müsteşarların tekelinde
Yönetmelikte daha önce yer alan ''Değerlendirme Komisyonları'' başlığı ''Değerlendirme Komisyonu'' olarak değiştirilirken, bu değişiklik sonrası hangi projeye ne kadar yardım yapılacağına müsteşar başkanlığında ilgili müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanından oluşan komisyon karar verecek.

Yardım denetimi askıya alınıyor
Uygulamaya konulan yeni yönetmeliğe göre, yardımın kullanılmasının izlenmesi ve denetlenmesi konusunda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre daha önce yerinden izlenen ve denetlenen etkinlikler bundan sonra etkinliği düzenleyen kurumun gönderdiği raporla sınırlı olacak.