NHKM İzmir bahar dönemini dört yeni atölye ile karşılıyor

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bahar döneminini dört yeni atölye ile karşılıyor. Mart ayından itibaren başlayacak atölyeler 'Devrimler Çağı’nda Sanat: Fransız Devrimi’nden Avangarda', 'Film Yapım Atölyesi', 'Kara Roman Atölyesi' ve 'İngilizce Konuşma Kulübü' olacak.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 20 Şubat 2020 16:27

İzmir Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bahar dönemini dört yeni atölye ile karşılıyor.

İzmir NHKM'de Mart ayından itibaren başlayacak olan Sanat Tarihi Atölyesi'nin konusu "Devrimler Çağı’nda Sanat: Fransız Devrimi’nden Avangarda" olacak. Atölyenin yürütücülüğünü Yiğit Günay üstlenecek.

Sinema Atölyeleri kapsamında ise "Film Yapım Atölyesi" yer alıyor. Atölyenin yürütücülüğünü Ömer Can yapacak.

Edebiyat alanında ise "Kara Roman Atölyesi" düzenlenecek ve atölyeyi Suphi Varım yürütecek. Bir diğer yeni başlayacak atölye ise Şebnem Karakuş'un yürütücülüğünde "İngilizce Konuşma Kulübü" olacak.

Yeni başlayan atölyelerle ilgili ayrıntılar şöyle:

1-Sanat Tarihi Atölyesi:

Devrimler Çağı’nda Sanat: Fransız Devrimi’nden Avangarda

Giderek “dâhi sanatçıların bayrak yarışının öyküsü”ne dönüştürülen sanat tarihi anlatısının karşısında, Avrupa sanatındaki dönüşümün toplumsal kökenini ve siyasi sonuçlarını konuşacağız. Dört hafta sürecek olan atölyemize katılım için özel bir sanat tarihi bilgisi gerekmeyecektir, ancak atölye, dört haftalık yoğun bir okuma programı içerecektir.

Devrimler Çağı’nda Sanat atölyesi, NHKM’nin film yapım, fotoğraf, kara roman, tiyatro atölyeleriyle de, kimi ortak ders, panel ve uygulamalarla bütünleştirilecek, NHKM’de süregiden çalışmaların parçası haline getirilecektir.

Yürütücü Yiğit Günay
Atölye süresi 10 Mart – 31 Mart 2020

Program

1. Hafta (10 Mart Salı – 19:30 – 21:30)
Saray ve Sokak: Devrimden karşıdevrime salınan Fransa’da sanat

2. Hafta (17 Mart Salı – 19:30 – 21:30)
Ekmek ve Taş: 1848 Devrimleri’nden Paris Komünü’ne gerçekçilik

3. Hafta (24 Mart Salı – 19:30 – 21:30)
Göz ve Işık: Değişen dünya ne yansıtıyor, sanat ne kurguluyor?

4. Hafta (31 Mart Salı – 19:30 – 21:30)
Sanat ve Hayat: Sokaklar fırçaya, meydanlar palete dönüşebilir mi?

2- SİNEMA ATÖLYELERİ:

Film Yapım Atölyesi

Deneyimli sinemacı ve Pusula Film’in kurucusu, yapımcı ve yönetmen Ömer Can’ın yürüteceği, 16 hafta sürecek olan atölye, senaryo yazımından başlayarak, bir film çekimi için gerekli tüm aşamalarda eğitimi kapsayacaktır. Atölye sürecinin son ayı tüm katılımcılarla bir film üretmeye ayrılacak ve NHKM salonları bu filmin gösterimine açılacaktır.

Film Yapım Atölyesi, hem bu işe profesyonel olarak devam etmek isteyen yeni sinema emekçileri yetiştirmek, hem de dönemlik değil, sürekli bir atölye oluşturarak İzmirli genç sinemacıları teşvik etmek için, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde yer alacak gönüllü sinemacılar ekibiyle, film üretimi ve gösterimi konusunda çalışma yürütecek kalıcı birimler oluşturmayı hedeflemektedir.

Film Yapım Atölyesi, NHKM’nin fotoğraf, kara roman, tiyatro ve sanat tarihi atölyeleriyle de, kimi ortak ders, panel ve uygulamalarla bütünleştirilecek, NHKM’de süregiden çalışmaların parçası haline getirilecektir.

Yürütücü Ömer Can
Kontenjan 20 katılımcı
Atölye süresi 7 Mart – 19 Haziran 2020

Program

1. Hafta (7 Mart Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Tanışma

2. Hafta (14 Mart Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Film Çözümlemesi

3. Hafta (21 Mart Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Sinopsis ve Öykü Oluşturma

4. Hafta (28 Mart Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Sahne Oluşturma

5. Hafta (4 Nisan Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Senaryo Yazımı

6. Hafta (10 Nisan Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Film Gösterimi

7. Hafta (17 Nisan Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Sinemada Oyuncu Yönetimi ve Provalar

8. Hafta (24 Nisan Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Kamera Kullanım Teknikleri

9. Hafta (1 Mayıs)
1 Mayıs Mitingi’nde uygulama çalışması

10. Hafta (8 Mayıs Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Işık ve Ses Yönetimi

11. Hafta (15 Mayıs Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Çekim Planı Yapılması

12. Hafta (22 Mayıs Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Film Çekimi

13. Hafta (29 Mayıs Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Film Çekimi

14. Hafta (5 Haziran Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Kurgu ve Dijital Montaj Teknikleri

15. Hafta (12 Haziran Cumartesi – 14:00 – 17:00)
Kurgu ve Afiş Tasarımı

16. Hafta
Belirlenecek bir tarihte filmin galası için hazırlık

3- EDEBİYAT ATÖLYELERİ

Kara Roman Atölyesi

Atölyenin amacı, polisiye edebiyatın bir türü olan kara romanın doğumunu sağlayan tarihsel, ekonomik ve toplumsal koşulları irdelemek, kara roman yazarlarını ve yapıtlarını tarihsel koşullara göre incelemek, kara roman yazım teknikleri konusunda katılımcıları bilgilendirmektir. Bu çerçevede yabancı ve yerli yapıtlar karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Katılımcılardan kara roman tekniğine uygun kısa hikâye yazmaları istenecektir.

Atölyenin yürütücüsü Suphi Varım, ekonomi doktorudur. Yöneticilik ve öğretim üyeliğinden oluşan mesleki yaşamını 2009 yılında bıraktığından beri polisiye roman yazmaktadır. Basılan kitapları şöyledir: Thule Büyücüsü, Düello, Kâbus, Gölge, Karanlıkta İki Ceset, Dedektif Çırağı, Simirna Kızılı, Karanlığımın Kızıl Geçidi, Sokratis’in Oyunları, Sokratis Ölülerin Peşinde, Sokratis ve Cinler, Sokratis ve Siyahlı Kadın, Sokratis Ölüler Şehrinde. Karanlıkta İki Ceset romanı Yunancaya çevrilmiş ve Atina’da yayımlanmıştır. Ayrıca Yunanistan’da yayımlanan Balkanoir polisiye antolojisinde bir öyküyle yer almıştır.

Atölyenin içerik akışı, Polisiye roman kavramı; polisiye romanın genel tarihçesi ve polisiyenin ekonomipolitiği; kara roman kavramı ve kara romanın doğumu; kara romanın klasik dönemi; Batı dünyası ve Türkiye açısından modern kara roman; kara romanın ekonomipolitiği ve kara romanda ideoloji; kara roman yazım tekniği; metinlerin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Kara Roman Atölyesi, NHKM’de yürütülen film yapım, sanat tarihi ve tiyatro atölyeleriyle, kimi ortak ders, panel ve uygulamalarla bütünleştirilecek, NHKM’de süregiden kültür sanat faaliyetlerinin parçası haline getirilecektir.

Yürütücü Suphi Varım
Atölye başlangıcı 7 Mart 2020, Cumartesi
Atölye periyodu Her hafta cumartesi günleri, 16:00 – 18:00 arası
Atölye süresi 7 Mart 2020 – 28 Mart 2020

Program

1. Hafta: 07 Mart 2020, 16:00 
Tanışma, Polisiye roman kavramı, polisiye romanın genel tarihçesi ve ekonomipolitiği.
2. Hafta: 14 Mart 2020, 16:00 
Kara roman kavramı ve kara romanın doğumu, kara romanın klasik dönemi, kara romanın ekonomipolitiği ve kara romanda ideoloji.
3. Hafta: 21 Mart 2020, 16:00 
Kara roman yazım tekniği (kurgu, karakter, suç, toplumsal altyapı, ilişkiler vb)
4. Hafta: 28 Mart 2020, 16:00 
Metinlerin değerlendirilmesi

4- KONUŞMA KULÜPLERİ
İngilizce Konuşma Kulübü

Bu atölye, İngilizce konuşma pratiğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Atölyenin temel yöntemi, herkesin aktif konuşmasını sağlayarak bireysel diyaloglara ağırlık vermek ve katılımcıların kendilerini ifade edebilecekleri yeterli zamanı tanımaktır. Bu nedenle, katılımcı sayısına da bağlı olarak, İngilizce bilgisi ve konuşma seviyelerine göre gruplar oluşturulabilecektir. 

NHKM kafetaryasında sohbet ortamında sürecek dersler sırasında, her katılımcı, diğer katılımcılar ve yürütücüyle etkin iletişim içinde bulunacak, bu doğrultuda yönlendirilecektir.

Beynin konuşma yetisini İngilizce düşünecek şekilde odaklayabilmesi, cümle kurarken gramer ve kelime bazlı düşünmenin sağlanması, akıcı konuşma tekniklerinin kavranması, doğru telaffuza odaklanılması, yürütücünün katılımcılara kazandırmayı amaçladığı unsurlardandır.

Her hafta farklı bir konuşma konusu belirlenecek, alınan ortak kararla kişilerin ilgisini çekecek konular üzerinde İngilizce olarak tartışılacaktır.

İngilizce konuşurken hata yapma korkusunun aşılabilmesi için, gerekirse başlangıç düzeyine uygun diyaloglar kurmaya elverişli konular seçilecektir. Katılımcıların seviyesi ilerledikçe her hafta konuşma pratiğini ilerletmeye yönelik ödevler verilecek ve sonraki haftaya hazırlanılması sağlanacaktır.

Düzenli devam eden kişiler için, 24 haftanın sonunda İngilizce konuşma yetisinin istenen ilerlemeyi kaydetmesi hâlinde, isteğe göre, çeviri atölyeleriyle de kursun zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

Düzenli katılamayan kişiler için de, konular haftalık seçileceğinden, yürütücünün yönlendirmesiyle, grubun dışında bırakılmayacak şekilde, kişilerin seviyeleri doğrultusunda diyalog kurmaları sağlanacaktır.

Yürütücü Şebnem Karakuş
Atölye başlangıcı 3 Mart 2020, Salı -herhangi bir hafta katılmak mümkün
Atölye periyodu Her hafta salı günleri, 18:30 – 19:30 arası
Atölye süresi Düzenli katılım zorunluluğu olmayan 24 hafta

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için izmir.nhkm.org.tr adresi ziyaret edilebilir.