Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin 4. sayısı yayında: Bilimsel dünya görüşünün gelişimi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından dijital ortamda e-dergi olarak üç ayda bir yayımlanan Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin 2018 yılı son sayısı okurlarıyla buluştu.

Haber Merkezi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından 2018 yılı başında dijital ortamda e-dergi olarak yayımlanmaya başlanan Madde, Diyalektik ve Toplum dergisinin dördüncü sayısı okurlarıyla buluştu.  

Derginin bu sayısının sunuşunda okurlara şu müjde de verildi: “Madde, Diyalektik ve Toplum’un bu sayısı ile birinci yılımızı ve ilk cildimizi tamamlamanın kıvancını yaşıyoruz. Kabul edelim ki düzenin ideolojik mevzilerine karşı konumlanan bir akademik dergi çıkarmak hiç kolay bir iş değildi. Ayrıca iyi bir haberimiz var, Madde, Diyalektik ve Toplum’un ilk cildini basılı olarak sizlere ulaştıracağız. Başka bir deyiş ile elektronik ortamda serbestçe ulaşılan dergiye, her cilt tamamlandığında kitaplığınızın raflarından ve ulusal kütüphanelerden ulaşma şansınız olacak.”

Zengin bir içeriği olan dergide Eylül ayında yapılan BAA Yaz Okulu'nda sunulan bildiriler bir dosya olarak yer alıyor.

  • Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton: Bilimsel Dünya Görüşünün Oluşmasını Nasıl Etkilediler?
  • Darwin’in Evrim Kuramının Bilimsel Dünya Görüşünün Doğuşuna Katkısı
  • Feuerbach’tan Günümüze Militan Ateizmin Diyalektik Eleştirisi
  • Kuantum Fiziği Diyalektik Materyalizm ile Çelişir mi?
  • Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Bilim Kültürü
  • Yaşamın Başlangıcı ve Oparin

Dergide ayrıca 2018 yılı içinde 200. yaşı kutlanan Karl Marx'ın Matematik Notları'na dair bir makale de yer alıyor.

Necdet Bulut ise katledilişinin 40. yılında anılıyor.

Üretken bir bilim emekçisi olan Alâeddin Şenel ile yapılan söyleşiyi Türkçe ve İngilizce olarak da dergide bulabilirsiniz.

Madde, Diyalektik ve Toplum’un yeni sayısına http://bilimveaydinlanma.org/mdt-1-4 adresinden ulaşabilirsiniz.