AKP'nin sinema sektörüne ilişkin kanun teklifine tepki: Sansürden de öte yasakçılık

AKP'nin 'sinema sektörüne' ilişkin yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak. Sinema ve tiyatro sanatçısı, soL yazarı Orhan Aydın, kanun teklifinin sansürden de öte yasakçılık olduğunu belirterek, 'Sinema örgütleri, sinema yaratıcıları ve seyirciler bu teklife hayır demelidirler' diye konuştu.
Haber Merkezi
Cumartesi, 22 Aralık 2018 20:07

AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve diğer AKP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. 

KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR? 

Teklife göre proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere, ihtisas alanlarına göre sayısı dördü geçmemek üzere "destekleme kurulları" oluşturulacak. Destekleme kurulları, ilgili alan meslek birlikleri tarafından belirlenecek üç sektör temsilcisi ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim üyeleri arasından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık temsilcisi olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Bakanlık temsilcisi, kurulun başkanı olacak.

UYGUN BULUNMAYAN FİLMLER GÖSTERİME SUNULAMAYACAK

Destekleme kurulları, en az dört üyenin katılımı ile toplanacak ve dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alacak. Destekleme kurullarının kararları bakanlık onayı ile yürürlük kazanacak. Onaylanmayan kararlar, yeniden değerlendirilmek üzere destekleme kurullarına iade edilecek. Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞ FİLMLERE +18 YAŞ İBARESİ

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak "18+" yaş işaretiyle gösterilebilecek. Daha önce bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilebilecek. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak olan filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin, her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu olacak.

DEVLET VERDİĞİ DESTEĞİ GERİ ALABİLECEK

Kanun kapsamındaki bütün destekler geri ödemesiz olarak verilecek. Kanun, yönetmelik ve destek sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya desteğin haksız alındığının tespiti halinde destek tutarı, faiziyle birlikte geri alınacak.

ORHAN AYDIN: SANSÜRDEN DE ÖTE YASAKÇILIK 

Sinema ve tiyatro sanatçısı, soL yazarı Orhan Aydın, kanun teklifine tepki gösterdi. Bu teklifin sansürden de öte yasakçılık olduğunu ifade eden Orhan Aydın, şunları söyledi: "Sansürden şikayet ediyorduk. Yeni teklif doğrudan yasakçılık anlamına geliyor. 12 Mart ve 12 Eylül rejimlerinden daha beter bir yasakçılıkla karşı karşıyayız. Tüm sinema örgütlerinin, sinema yaratcılarının ve seyircilerin, bu kanun teklifine karşı ses çıkarmaları, itiraz etmeleri gerekiyor. Böyle bir kanun teklifi kabul edilemez."