Dr. Hikmet Kıvılcımlı anılıyor

Vedat Türkali’nin girişimiyle Türkiye devrimci hareketinin en önemli isimlerinden olan Dr. Hikmet Kıvılcımlı, İstanbul’da önce mezarı başında, sonra da bir salon toplantısıyla anılacak.
Perşembe, 17 Eylül 2009 20:11

Vedat Türkali’nin girişimi ve çok sayıda sol parti ve grubun desteğiyle Dr. Hikmet Kıvılcımlı, 11 Ekim günü önce mezarı başında, daha sonra da Su Tiyatrosu’nda düzenlenecek bir kapalı salon toplantısıyla anılacak.

Vedat Türkali, “tüm acıları göze alarak, en ileri, en özgün düşünce ürünlerini yaratma uğraşından hiç ödün vermeyen, her ülke için onur anıtı sayılacak bir yüce kişi” olarak nitelediği Hikmet Kıvılcımlı’nın bugün de layık olduğu ölçüde değerlendirilemediğini belirttiği bir çağrı metni kaleme aldı.

Türkali, çağrısında “Ülkemizi, bu ilgisizlik ayıbından kurtarma yükümlülüğü, yalnız emekçi sınıf ideolojisini savunanların değil, ülkemiz sanat, kültür, düşün alanında yer alma savındaki herkesi bağlayıcı olmak gerekir. Bu yükümlülüğü yerine getirmenin ülkemiz için kaçınılmaz görev olduğuna inanmış tüm kişi ve kurumların, önce 11 Ekim ‘09’da gömütü başındaki anmayı ve ardından yapılacak bir salon toplantısını elbirliği ile örgütleyebilmek için kurulacak bir girişim komitesine katılarak, anmanın gerçekleştirilmesine ve gelenekselleştirilmesine katkı yapmalarını diliyorum” sözlerine yer vermişti.

Çağrının ardından çeşitli sol örgütlerden şu açıklama yapıldı:

Vedat Türkali’nin yukarıdaki çağrısı üzerine, aşağıda imzası olan biz partiler ve gruplar toplanarak, Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın anmasını ve sonrasında yapılacak salon toplantısını birlikte düzenleme kararı aldık. Yapacağımız anmanın Türkiye Sosyalist Hareketi tarihine mal olmuş bütün değerlerin ortakça anılmasının bir adımı olmasını da umarak, eşitlikten, özgürlükten ve kardeşlikten yana tüm kişi ve kuruluşları, yapılacak etkinliklere katılmaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Mezarbaşı anması: Topkapı mezarlığı saat 13.

Salon toplantısı: Su Tiyatrosu (Eski TÖS ve TÖB-DER salonu) Aksaray, saat 14.30-17.30

DÜZENLEME KURULU
Sosyal İnsan Yayınları
Sosyalist Dayanışma Platformu
Toplumsal Özgürlük Platformu
14 Mayıs Platformu
Demokratik Toplum Partisi
Emekçi Hareket Partisi
Halkevleri
İşçi Kardeşliği Partisi
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
Özgürlükçü Sol Hareket
Sosyalist Demokrasi Kollektifi
Sosyalist Demokrasi Partisi
Sosyalist Emek Hareketi
Sosyalist Parti
Türkiye Komünist Partisi
Türkiye Gerçeği