Alın size "solcu aydın"!

2007 genel seçimlerinde "sol"un oylarına da talip olan tartışmalı "bağımsız milletvekili adayı" Baskın Oran, 29 Mart öncesinde AKP'ciliğini sergiledi. Oran, katıldığı bir panelde, AKP'yi demokratikleşme ve özgürleşme şampiyonu ilan etti.
Cumartesi, 14 Mart 2009 09:46

soL (HABER MERKEZİ) İslamcı "think-tank" kuruluşu Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı'nın düzenlediği "22 Temmuz'dan 29 Mart'a Siyaset: AK Parti" başlıklı panele katılan Baskın Oran, AKP'nin en önemli reformunun TSK'nın alanının daraltılması ve siyasetin alanının genişletilmesi yönündeki adımlar olduğunu vurgulayarak, "CHP başta olsaydı Ergenekon'un 'E'sini, Botaş kuyularının 'B'sini göremezdik" dedi. Oran, AKP'nin Türkiye'deki siyasal sistemin gerçek bir aktörü olarak varlığını sürdürmesinde ortaklaştıkları gözlenen panelde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin 1930'lu yıllardaki 'tepeden inmeci' Kemalist modernleşmeden sonra, AB müzakere süreciyle birlikte ikinci bir modernleşme sürecine girdiği"ni söyledi. Tek parti döneminde Kemalist modernleşmeyi gerçekleştiren aktörlerin torunlarının 2000'lerin modernleşme dalgasına karşı çıktığını ifade eden Oran, Kemalist modernleşmeye direnen aktörlerin torunlarının da bugünkü modernleşme ivmesine aktörlük yaptığını vurguladı. Kemalist modernleşmenin çağın ruhuna uyumlu bir şekilde baskıcı bir karakter taşırken, bugünkü modernleşme dalgasının temel özelliğinin demokratikleşme ve özgürleşme olduğunu iddia eden Baskın Oran, dedelerin karşıtlığının farklı rollerle torunlara sirayet ettiği günümüz modernleşmesinde, tarafların motivasyonlarından birinin de sınıf ve imtiyaz kavgası olduğunu vurguladı. AKP'nin ancak Millî Görüş'le bağını koparıp uluslararası ekonomiye adapte olduktan sonra bir aktör haline geldiğini vurgulayan Oran, "RP ile AKP arasındaki fark, erkek ile kadın arasındaki farktan daha büyüktür" dedi.

Panelin bir diğer konuşmacısı Yeni Şafak gazetesi yazarı Yasin Aktay, AKP'nin en önemli katkısının, siyasal hayatın önünü açması olduğunu ileri sürerek "AKP'nin 'siyasallığı keşfi ve icra etme tarzı'nın Türkiye'de siyasetin önünü tıkayanları rahatsız ettiği"ni vurguladığı konuşmasında, "yıllardır Türkiye'de devlet ayrı, millet ayrıdır. Dilerim AKP, devleti hepimizin üzerinde ceberrut bir şey olmaktan çıkarıp hepimizin dahil olduğu bir ortaklığa dönüştürür" sözlerine yer verdi.