Nâzım Hikmet Akademisi yeni dönemine başladı

Nâzım Hikmet Akademisi 2012-2013 yeni eğitim öğretim dönemine dün akşam yapılan açılış dersi ile başladı. Açılış konuşmasını Çağrı Kınıkoğlu'nun yaptığı gecede, "Marx toplumu nasıl açıklar? Marksizme bir giriş” başlıklı açılış dersini Metin Çulhaoğlu verdi,

2012-2013 yeni eğitim öğretim dönemine bugün başlayan Nâzım Hikmet Akademisi'nin açılışı dün akşam yapıldı. Açılış konuşmasını Sinema Bölümü Öğretim Üyelerinden Çağrı Kınıkoğlu’nun yaptığı gecede, ilk dersi Metin Çulhaoğlu verdi.

Özellikle AKP iktidarıyla birlikte popüler otoriter bir yönetim anlayışıyla gericiliğin ve piyasacılığın dayatıldığı ülkede bir mücadele ve müdahale aracı olan Nâzım Hikmet Akademisi’nin önemine değinen Kınıkoğlu, insanlığın birikimine sahip olarak bu birikimi ilerletmenin, topluma taşımanın ve toplumu dönüştürmenin gerekliliğinin altını çizdi.

Nâzım Hikmet Akademisi’ni “herhangi” bir eğitim-öğretim kurumu değil, gericiliği ve piyasacılığı durdurmak için alternatif bir eğitim, düşün ve üretim merkezi olarak tarif eden Kınıkoğlu, sözlerini “Bilimin sanattan ayrılamayacağını düşünen ve bilimi ve sanatı bir yandan bir eleştiri silahı bir yandan da bilimsel kuramı ilerletip birleştirmenin bir aracı olarak gören Nâzım Hikmet Akademisi’nin yeni dönemi kutlu olsun” diyerek tamamladı.

Açılış konuşmasının ardından Metin Çulhaoğlu, “Marx toplumu nasıl açıklar? Marksizme bir giriş” başlıklı açılış dersini verdi. Marksizmi yedi ayrı başlıkta tanımlayan Çulhaoğlu, marksizmin aydınlanma, kapitalist sömürü mekanizması, yabancılaşma, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve devlet ile ilişkisi bağlamında değerlendirdi.

Aydınlanmanın skolastik düşüncenin eleştirisine dayandığını vurgulayan Çulhaoğlu, her ne kadar aydınlanma düşüncesinin ürünü olsa da marksizmin, diyalektik materyalizm anlayışı ile aydınlanma düşüncesini ve burjuva devrimlerini aştığını ifade etti. Toplumsal formasyonu çözümlemede marksizmin önemli bir araç olduğunu belirten Çulhaoğlu, yapı-üst yapı kavramlarına atıfla yapının üst yapıyı birebir tekabüliyet ilişkisiyle belirlemediğinin ülkeden ülkeye değişen özelliklerle kimi zaman başka üst yapı kurumları dolayımıyla belirlediğinin altını çizdi.

Kapitalist sömürü mekanizmasını ve sermaye birikim sürecinin nesnel yasalarını ortaya koyması nedeniyle marksizmin güncelliğini koruduğunu vurgulayan Çulhaoğlu, sözlerini Marksizmin yabancılama, ideoloji, devlet, sınıflar ve sınıf mücadelesi ile ilişkisini kurarak bitirdi.

(soL- Haber Merkezi)