Katliamı mahkeme de durduramıyor

Türkiye tarihinin en büyük doğa katliamı “Karadeniz Sahil Yolu Projesi” mahkeme kararlarına rağmen devam ediyor.
Çarşamba, 17 Eylül 2008 10:33

soL (HABER MERKEZİ) Sarp sınır kapısından Samsun Gerze'ye kadar deniz doldurularak yapılan, dünyanın en güzel ve en uzun sahillerinden olan Karadeniz sahilini katleden "Karadeniz Sahil Yolu Projesi"nin yapımı, aleyhinde verilen mahkeme kararlarına rağmen durmuyor. Samsun İdare Mahkemesi tarafından geçen yıl iptal edilen Güzelçay - Sinop 1. Kısım Projesi, Karayolları Genel Müdürlüğünün küçük rötuşlarıyla devam ediyor.

Karadeniz Sahil Yolu Güzelçay - Sinop 1. Kısım Projesi'ne çevrecilerin yaptığı itirazı değerlendiren Samsun İdare Mahkemesi, geçen yıl, "Deniz geçkisinin, kara geçkisine oranla iki kat daha pahalı olduğu ve bu yönüyle kamuya mali külfet getireceği" gerekçesiyle projeyi iptal etmişti.

Mahkeme, yolla ilgili kararında, "Dolgu planları onaylanmadan projeye başlandığı, bu yönüyle devlet yollarının projelendirme ve yapım sürecinde uyulması zorunlu temel kriterlere uyulmadığı, davaya konu 28 kilometrelik kısmının kara yönünde projelendirme olanağı olduğu halde bu hususun değerlendirilmediği, projenin kıyı ve imar mevzuatına uygun olarak hazırlanmadığı anlaşılmış olup dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunamadığına" hükmetmişti.

Karayollarının uyanıklığı, Bakanlığın imzası
Kararın ardından Karayolları, plan üzerinde küçük bir değişiklik yaparak sanki yeni bir planmış gibi yine deniz dolgusuyla geçen bir yol projesini, belediye yerine Bayındırlık İl Müdürlüğü'ne göndererek bakanlığa sundu. Bakanlık, Şubat 2008'de, mahkemenin kararına rağmen Gerze Belediye sınırları dışında kalan 13 kilometrelik kısmına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım Ve Uygulama Dolgu Alanı İmar Planı'nı onayladı. Plan, askıya asılmak üzere Temmuz 2008'de Dikmen Kaymakamlığı'na gönderildi.

Çevrecilerin avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu, onaylanan plana itiraz etti. Yolu yapan müteahhit firma Cengiz İnşaat ise imar planı henüz askıdayken, Çayönü mevkiinde deniz dolgusu yapmaya başladı. Yasa, askıya yapılan itirazlar sonuçlandırılmadan inşaat izni vermezken, deniz dolgusuyla yol yapan Cengiz İnşaat, yüzlerce kamyonu seferber etti.