İlim Yayma Vakfı tarihi okula yayılıyor!

Cevizli Tekel Fabrikası bina ve arazisinin Ahmet Davutoğlu ile ilişkili olan gerici Şehir Üniversitesi’ne tahsis edilmesi girişiminden sonra, bir kamu malı olan Halkalı Ziraat Okulu da özel Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne verilmek isteniyor.
Salı, 25 Ocak 2011 10:00

Tarihi okul ve arazisinin, kurucuları arasında Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu İlim Yayma Vakfı’nın açacağı özel Sabahattin Zaim Üniversitesi’ne verilmek istenmesine Küçükçekmece halkı tepki gösteriyor. İlk olarak Küçük Çekmece Sivil Toplum Platformu’nun çağrısı üzerine bir araya gelen meslek odaları, sendika temsilcileri, basın temsilcileri, yöre dernekleri, diğer demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler, tarihi okulun İlim Yayma Vakfı'na verilmesine karşı eylem kararı aldılar. “Ziraat Mektebi’me Dokunma!” çağrısıyla harekete geçen Küçük Çekmeceliler okul arazinin özel üniversitesi verilmesine karşı başlattıkları mücadelen yola çıkarak bu tür saldırılara karşı bir "meclis" oluşturma kararı aldılar.

Depremde kaçılacak az sayıdaki yeşil alandan biri
Küçük Çekmeceliler yaptıkları toplantılarda, okulun tarihi önemine dikkat çekerek korunmasını isterken, okula ait 357.200 m2’lik arazinin İstanbul depremi için o bölgedeki tek açık alan olduğunu ve bir toplanma merkezi olarak kullanılması gerektiğini belirttiler. Toplantılarda 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminde de halkın battaniyeleriyle burada sabahladığı da hatırlatıldı ve arazinin halk yararına kullanılması talebiyle mücadele etme kararı alındı.

images-4.jpeg

Bina ve arazisinin bir özel üniversiteye tahsis edilmesi yerine İstanbulluların yeşil alan ihtiyacı için kullanılmasını isteyen Küçük Çekmeceliler, bu taleplerini belediye meclisine iletmeye ve konuyla ilgili olarak bölge sakinlerinin bilgilendirilmesine karar verdiler.

28 Ocak Cuma günü saat 13.30'da Halkalı Ziraat Okulu önünde bir basın açıklaması yapmaya hazırlanan Ziraat odası, yöre dernekleri, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcileriyle bölge halkı, şu soruları dile getirmeye hazırlanıyor:

Olası bir İstanbul depreminde Ziraat Okulu’nun arazisi dışında sığınabileceğimiz başka bir alan kaldı mı?
Doğaya yapılacak her müdahale iki yıl önce yaşadığımız sel felaketi gibi doğal afetlere yol açmaz mı?
Bölgemizde olması sebebiyle en çok bizim faydalanmamız gereken bir alanı, bizim belediyemiz, park, spor alanı vs. ihtiyacı varken neden özel bir üniversiteye peşkeş çekiyor?
Bizler Küçükçekmeceliler olarak yaşamımızın temel ihtiyacı Oksijen kaynağımıza sahip çıkmak için buluşuyoruz.

Ziraat Mühendisleri odası dava açtı
Halkalı Ziraat Okulu'nun, İlim Yayma Vakfı'na tahsis edilmesine itiraz eden Ziraat Mühendisleri Odası, işlemi yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye taşıdı.

images-5.jpeg

Ziraat odası, tarım eğitiminde bir çınar niteliğinde olan Halkalı Ziraat Okulu’nun, vakıf üniversitesine dönüştürülerek gelecek nesillere örnek olacak tarihi kimliğinin yok edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, okulun misyonuna uygun şekilde bir müzeye çevrilerek korunmasını ve hatta tarım eğitimi için önemli bir merkez olacak şekilde değerlendirilmesinin sağlanmasını talep etti.

Dilekçede şu ayrıntılara da yer verildi:
“Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 09.11.2010 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi‘nin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Halkalı Ziraat Okulu‘nun 357.200 dekar (357.200.000 metrekare) yüzölçümüne sahip kısmını, 10 yıllığına İlim Yayma Vakfı‘na tahsis etmiştir. Yapılan protokol hükümlerine göre, Halkalı Ziraat Okulu için ilk 5 yıl aylık 20 bin TL, ikinci 5 yıl da aylık 40 bin TL kira bedeli alınacaktır. ‘Faizsiz bankacılık’ teziyle adını duyuran Prof. Dr. Sabahattin Zaim‘in adını alan Üniversitenin 2011-2012 yılında eğitime başlayacağı belirtilmektedir.

Ziraat odası, protokol hükümlerinde yer alan kira bedelinin çok düşük belirlendiğine, İstanbul‘un merkezinde, böyle geniş bir arazi için biçilen değerin çok az olduğuna da dikkat çekti.

Kurulacak üniversitede ziraatle ilgili bir bölümün bile bulunmadığı belirtilen dilekçede, söz konusu yerin SİT alanı olduğu, binaların eski eser olarak korunduğu belirtildi. Buna rağmen üniversitenin kullanımına vererek olduğu gibi korunmasının mümkün olamayacağına da dikkat çekildi.

Yeni bina inşa edilecek mi?
Okulun özel üniversiteye tahsisine karşı çıkan Ziraat Odası ile Küçük Çekmeceliler, binanın son derece geniş olan arazisi üzerinde, SİT alanı olduğu halde yeni binaların da yapılacağı konusunda da endişe duyuyorlar.

İlim Yayma Vakfı’nın öncülü olan İlim Yayma Cemiyeti 1951 yılında kuruldu. Demokrat Parti hükümeti ile yakın ilişkiler geliştiren cemiyet, kısa süre içinde imam-hatip okulları ve yurtlar açmaya başladı. 1953 yılında “kamu yararına faaliyet gösteren” dernek statüsüne kavuştu.

Cemiyet 1972 yılında İlim Yayma Vakfı’nı kurarak faaliyet alanını yüksek lisans ve doktora eğitimine doğru genişletti. Gerici vakfın kurucuları arasında Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kurulan üniversitenin adını taşıyan Sabahattin Zaim’in yanı sıra Nevzat Yalçıntaş, Muammer Güler, Kadir Topbaş, Ahmet Davutoğlu, Kemal Unakıtan, Korkut Özal, Numan Kurtulmuş da bulunuyor.

Ülker grubunun da destek verdiği yakıf, yükseköğretim öğrencilerine burs veriyor ve öğrenci yurtları açıyor. Bu yurtlardan biri de İstanbul’daki İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal yurdu. Yurdun tanıtımında “Felsefesi, millî ve mânevî değerlerine bağlı seçkin bireyler yetiştirmek olan yurdumuz bu konuda elini ziyadesi ile taşın altına sokmaktadır” denilerek, pazartesi konferansları ile öğrencilerin düne ve gündeme dair her şeyden haberdar edilmeye çalışıldığı, ayrıca, salı günleri tefsir sohbetleri yapıldığı belirtiliyor. Bunlar dışında yurdun “Seyahat Yâ Resulullah!” diyen Evliya Çelebi gibi gezmeyi amaçlayan bir gezi kulübü bulunduğu, Arapça ve ebru kursları açtığı da yurtla ilgili olarak verilen bilgiler arasında.

Üniversiteye adı verilen Sabahattin Zaim de vakıf kurucuları arasında yer alıyordu. Zaim, Abdullah Gül'ün hocası, onun siyasi hayatının mimarı olarak biliniyor. Yeşil sermayenin gelişmesine fikren ve fiilen katkıda bulunan Zaim, İslamcı anti-komünizmin de önemli isimlerinden biriydi.

Üniversetinin kullanmak istediği okul binasının ancak bir lise büyüklüğünde olduğu, birkaç fakülteyle eğitim yapmak isteyen özel üniversitenin ek bina talebini, SİT alanı üzerinde yeni binalar inşa ederek karşılamaya çalışacağına dikkat çekiliyor. Üniversiteyi kuran İlim Yayma Vakfı'nın kurucu kadrosunda Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş'ın bulunması, Vakfın ileride kanun değişikliğine gitmek istediğinde zorlanmayacağını da gösteriyor.

Halkalı Ziraat Mektebi’nin tarihi
Bu eğitim kurumu, 1847’de açılan ve Osmanlıların ilk mesleki ve teknik öğretim kurumu Ziraat Talimhanesinin devamı olarak, tarım alanında idadi sonrası öğretim vermek üzere kuruldu.

Kuruluşundan bir süre sonra kapanmak zorunda kalan Talimhane’yi yeniden açma girişimleri 1884 yılında meyvesini verdi. Halkalı’daki Hurşid Paşa Çiftliği satın alındıktan sonra okul yapıları 1889 yılında tamamlandı. Okul, Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi adıyla 1892’de öğretime başladı. Baytar Mektebi 1895’te buradan ayrılarak Kadırga’ya taşındı. 1914’e değin her yıl 20-30 dolayında mezun veren dört yıllık Halkalı Ziraat Mektebinde ayrıca ormancılık da okutuluyordu. II. Meşrutiyetin ilanından sonra, okulu başarıyla bitirenler arasından seçilenler uzmanlık öğrenimi için Avrupa ülkelerine gönderildi. Okul I. Dünya Savaşı sırasında uzun süre öğretimini durdurdu. Ama kıtlık ve tarımsal ürün yetersizliği büyük boyutlara ulaşınca savaşın sonuna doğru yeniden açıldı. 1919’da bir kez daha kapanan okul bundan sonra düzenli öğretime ancak 1930’da başlayabildi. 1933’te Ankara’da Ziraat Fakültesinin açılması üzerine Ziraat Meslek Lisesine dönüştürüldü.

2001-2002 öğrenim yılından itibaren peyzaj ağırlıklı öğretim yapması uygun görülerek, Zirai Üretim İşletmesi ve Peyzaj Meslek Lisesi adıyla eğitime devam eden okul, 2005 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatıldı ve yerine Halkalı Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

Mezunları arasında Mehmet Âkif Ersoy da var
Okulun tarihi önemi kadar yetiştirdiği ünlü isimler de dikkat çekiyor. Bunlar arasında, şair Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye’de çay ziraatini başlatan kişi olarak bilinen Zihni Derin, tarım bakanları Tahsin Coşkan, Nihat İyriboz, Reşat Muhlis Erkmen, devlet bakanlığı yapan Ali Rıza Erten, yine devlet bakanlığı ve milli eğitim bakanlığı yapan Şevket Raşit Hatipoğlu, içişleri bakanlığı yapan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve Reşat Muhlis Erkmen ile yazar Hikmet Birand yer alıyor.

(soL-Haber Merkezi)