Dikkat, denizde hayalet var!

Deniz canlıları ve ekosistem açısından büyük zararlara yol açan hayalet ağ sorunu, Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği’ni harekete geçirdi.
Pazar, 17 Mart 2013 11:02

Gökova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde de büyük oranda rastlanan soruna çözüm bulmak amacıyla geliştirilen “Hayalet Ağ Avcıları” projesi ile bölgede balıkçılığa kapatılan altı alanın etkin ve sürdürülebilir korunması, hayalet ağların ekosistem üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

Denizde hayalet avlayacaklar
Kazayla ya da bilerek deniz dibinde bırakılan av araçlarını tanımlamak için kullanılılan 'hayalet ağlar'ın, denizel ekosistemler üzerinde aşırı avcılığın verdiği zararın yanında azımsanmayacak bir baskıya sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS desteğinde gerçekleştirilen “Hayalet Ağ Avcıları Projesi” ile ekosistem üzerinde büyük baskı yaratan hayalet ağların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Gökova Körfezi hayalet ağlardan temizlenecek
Gökova Yelken Kulübü ve Akdeniz Koruma Derneği ortaklığında yürütülecek projeyle, Gökova Körfezi’nde deniz dibine bırakılmış ve pasif olarak avlanmaya devam eden av araçları temizlenecek.

Projeye Mart ayında başlandı
GEF Küçük Destek Programı'nın yanısıra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi"tarafından da desteklenen girişim Mart ayı başında uygulamaya konuldu.

Denizde bırakılan ağlar avlanmayı sürdürüyor
Projeyle ilgili yapılan açıklamada, birçok bilimsel çalışmanın, deniz dibinde bırakılan av araçlarının çoğunun doğada çözünmemekle birlikte pasif olarak avlanmaya devam ettiğini gösterdiği kaydedilerek, bunun, kullanılan av aracının malzemesine, bulunduğu derinliğe, dip coğrafi yapıya ve hidrodinamik etkenlere göre 2-8 yıl boyunca devam ettiği vurgulandı.

Balıkçılar bilgilendirilecek
Balıkçılığa kapatılan alanların ekosistem restorasyonu sürecinde olumsuz etki yaratan hayalet ağların temizleneceği projeyle, balıkçıların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin yanısıra sürdürülebilir koruma için iletişim ve veri ağı kurulması da hedefleniyor.

Yusuf Yavuz