Çukurova Üniversitesi'nde 4+4+4 Paneli

Çukurova Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi öğrencilerinin girişimiyle Devrimci Eğitim Şûrası tarafından "Eğitimde Dönüşüm: Piyasacılık ve Gericilik" paneli düzenlendi.
Cuma, 06 Nisan 2012 01:58

Çukurova Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarıyla Devrimci Eğitim Şûrası "Eğitimde Dönüşüm: Piyasacılık ve Gericilik"başlıklı bir panel düzenlendi.

Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Kamuran Karaca ve Devrimci Eğitim Şûrası Danışma Kurulu Üyesi Onur Seçkin'in katıldığı panel Eğitim Dekanlığı Hasan Ali Yücel Salonu'nda yapıldı.

Panelde ilk sözü alan Kamuran Karaca, 1980'den bu yana her alanda izlenen piyasacı ve özelleştirmeci uygulamaların eğitim alanında da yanısımalarının olduğuna dikkat çekti. Özellikle Özal dönemiyle başlayan özelleştirmelerin AKP hükümetiyle hız kazandığına değinen Karaca, 2002'den önceki özel okul sayısıyla bugünkü özel okul sayısı arasında yüzde yüzden fazla artış olduğunu söyledi. Yurttaşların cebinden çıkan paralarla özel okullara kaynak aktarıldığının altını çizen Karaca genç öğretmen adaylarını AKP'nin bu piyasacı ve gerici saldırılarıyla mücadele etmeye çağırdı.

Kamuran Karaca'nın konuşmasından sonra katılımcılar 15 Nisan'daki Devrimci Eğitim Şurası'na çağrı yapan videoyu izlediler.

Video gösteriminden sonra söz alan Onur Seçkin AKP döneminde piyasacı dönüşümünden söz etti. Ömer Dinçer'in Milli Eğitim Bakan'ı olarak atanmasının bir tesadüf olmadığını söyleyen Seçkin, Dinçer'in tüccar kimliğine dikkat çekti. AKP'nin 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile rekabet gücüne sahip, dindar-kindar bir gençlik yetiştirmek için adımlar attığını 4+4+4 yasası ile de bunun dayanaklarını oluşturduğunu söyleyen Seçkin ilericilerin aydınların bu yasaya karşı durmaları ve bu yasanın işlemesinin önüne geçmek için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Panelin forum bölümünde katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı. Bir katılımcının "4+4+4"e karşı siz nasıl bir model öneriyorsunuz sorusuna Onur Seçkin eğitimdeki dönüşümlerin ülkedeki sistemden bağımsız ele alınamayacağını bu nedenle topyekün bir kurtuluşun ancak sosyalist bir Türkiye ile olabileceğini söyledi. Ana dilde eğitimle ilgili gelen bir soruya da Kamuran Karaca Eğitim-Sen'in ana dilde eğitim hakkı için yıllardır mücadele ettiğini ve uğurda bedel ödediklerini söyledi.

Yoğun ilgi nedeniyle bazı öğrencilerin dışarda kaldığı panel, moderatör Berna Akkoç'un kapanış konuşmasıyla sona erdi.

soL (Adana)