Aytaç Durak artık tescilli

Uzun zamandır hakkında yolsuzluk haberleri çıkan ve bu konuda soruşturmaya uğrayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak’ın yaptıkları, tescillendi. Kurul’un kararı dün Resmi Gazete'de yayınlandı.
Çarşamba, 28 Ocak 2009 10:01

soL (Adana) Metro inşaatından ASKİ'ye, ihaleleri yandaşlarına vermekten imarsız arazileri eşinin üzerine yapmaya kadar birçok konuda adı geçen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın icraatları, Etik Kurulu'nca tescilli yolsuzluk rütbesine erişti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu (KGEK), Adana'da imar izni verilmeyen yerleri eşi Fahriye Durak'ın adına geçirdikten sonra, imar planlarında yaptığı değişikliklerle buralara imar izni çıkaran Aytaç Durak'ın, "dürüstlük ve tarafsızlık" ile "çıkar çatışmasından kaçınma" ilkelerine aykırı davrandığını oybirliğiyle karar altına aldı.

Durak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "etik olmayan komplolarla etik kurullarının ve adli makamların boş yere meşgul edildiği"ni söyledi. Arsaların Yeni Adana'nın çok az bir kısmını kapsadığını söyleyen Durak, "Kaldı ki, arsa ailemin mülkiyetine geçtiği tarihlerde 30 milyon metrekarelik alan o zamanlar boş, bakir, tarıma elverişli olmayan ve çorak bölgelerdi. Bu alan bugün ise sosyal altyapı alanlarıyla, mesken alanlarıyla, ticaret alanlarıyla modern bir şehir olmuştur" diyerek kendini savundu.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Aytaç Durak'ın 5393 Sayılı Belediye Kanunu uyarınca "Belediye Başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar" hükmünü ve Belediye Kanunu'nun 27. maddesinin "Büyükşehir Belediye Meclisi başkan ve üyeleri için de geçerlidir. Kanun koyucu bu hüküm ile belediye meclis kararlarının hiçbir etki altında kalınmaksızın, objektif ve tarafsız bir şekilde alınması" hükmünü suiistimal ettiği söylendi.

Aytaç Durak'ın, eşine ait taşınmazı da kapsayan imar planı değişikliğinin görüşüldüğü toplantıya katılmaması gerekirken, aksine davranışının, yasanın yukarıda anılan hükmüne açık bir aykırılık teşkil ettiği oybirliğiyle kabul edildi. Dün Resmi Gazete'de yayınlanan kararın taraflara tebliğ edilmesinden 60 gün sonra, Aytaç Durak'a idari yargı yolu açılacak. KGEK'in oybirliğiyle almış olduğu bu karar, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini de taşıyor.