Amaç gezdirmek değil seçmek

Doğudan Batıya Öğrenci Değişimi programı adı altında, Rotary, Lions derneklerine “kalifiye eleman” yetiştiriliyor. Örneğin gezi amaçlı İzmir’e gelen öğrencilerin aklında gelecek kaygıları ve İzmir üniversiteleri kalıyor.
Pazar, 22 Haziran 2008 10:50

soL (İZMİR) Doğudan Batıya Öğrenci Değişimi (DOBAT) programı ile Gaziantep'ten gelen 21 öğrenci ve bir öğretmen, Uluslararası Lions Dernekleri 118 - R Yönetim Çevresi Federasyonu tarafından gezdirilmeye başlandı.

Uluslararası Lions Dernekleri 118 - R Yönetim Çevresi Federasyonu yapılan değişim programını "kalifiye eleman açığını" gidermek amacı ile kullanıyor. DOBAT Komite Başkanları ve Lionslar hazırlanan projeyle başarılı öğrencilere Ege Bölgesi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı bölgedeki üniversitelere düzenlenecek gezilerle öğrencilerin yüksek öğrenimde tercih belirlemelerinde yol gösterici olmayı hedefliyor.

Yapılan bu yardımseverliğin görünmeyen yüzü ise sanıldığı kadar masum değil. Rotary, Lions dernekleri öğrenci değişimi işini uzun süredir yapıyor. Yoksul bölgelerden seçtikleri ve burs verdikleri öğrencileri daha sonra kendi firmalarında çalıştıran dernek üyeleri, böylece ucuz yoldan "kalifiye eleman" açıklarını gideriyor. Küçük yaşta etki altına alınmaya başlayan öğrencilerle giderilen "kalifiye eleman" açığının yanı sıra, Lions dernekleri yaptığı "yardımseverlik" ile toplum nezdinde de saygınlık kazanıyor.