AKP’nin Taksim Projesi’ne karşı Taksim Dayanışması kuruldu

AKP’nin Taksim’i insansızlaştırma ve rant projesine karşı sendikalar, odalar, siyasi partiler, çevre örgütleri ve dernekler Taksim Dayanışması’nı kurdu. Taksim Dayanışması bugün ilan ettiği deklarasyonla kurulurken, Taksim Meydanı’nı koruma kararlılığı vurgulandı.

Taksim’de 1 Mayıs’ı imkansız hale getirecek, Gezi Parkı’nı yok ederek yerine Topçu Kışlasını dikecek rant projesine karşı, birçok kurumun desteğiyle Taksim Dayanışması kuruldu.

“Gezi Parkı sit alanı olmasına rağmen yok edilmek isteniyor”
AKP’nin Taksim’i dönüştürme projesine karşı aralarında, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, DİSK, KESK, İstanbul Tabip Odası, TKP, ÖDP, BDP, Halkevleri, Taksim Platformu, NHKM ve çok sayıda derneğin bulunduğu Taksim Dayanışması kuruldu.

Etkinlikte ilk olara söz alan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Mücella Yapıcı, Taksim Meydanı’nın Maksem, Taksim Cumhuriyet Anıtı, AKM ve Gezi Parkı ile bir bütün olduğunu ve yapılacak projenin bu tarihi yok edeceğini söyledi.

Gezi Parkı’nın şehir sit alanı ve koruma kararı olmasına rağmen yok edilmek istendiğini belirten Yapıcı, projenin Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla çok kısa sürede geçirildiğini ifade etti.

“Taksim’de 1 Mayıs’larda büyük ölümler olabilir”
Taksim’in yeni haliyle çıkılması imkânsız bir alan haline dönüştürüleceğini vurgulayan Yapıcı, yeni haliyle çıkılsa dahi en ufak panik halinde büyük ölümler gerçekleşebilir. 77’de Kazancı Yokuşu’nda sıkışıp hayatını kaybedenler hatırlanmalı. Meydana yapılmak istenen yeni düzenleme sonucunda en ufak panikte birçok insan hayatını kaybedebilir” diye konuştu.

“İlan edilen kimliksizleştirme projesidir”
Taksim Dayanışması ortak deklarasyonunu okuyan Şehir Plancıları Odası'ndan Akif Burak Atlar, “Çağdaş ve demokratik ülkelerde kabul edilemez karar mekanizmaları Taksim Projesi ile karşımıza çıktı. Proje ilk olarak Başbakan tarafından açıklandı ve kamuoyunda yayalaştırma projesi olarak duyuruldu ve işleyiş şekli itibariyle evrensel şehircilik planları tamamen göz ardı edildi” diye konuştu.

İlan edilenin betonlaştırma, insansızlaştırma ve kimliksizleştirme projesi olduğunu belirten Atlar, betonlar ve duvarla Taksim’in çevreleneceğini dile getirdi. Projenin acil olarak durdurulmasını isteyen Atlar, Taksim’in meydanının cumhuriyet tarihi açısından önemine değinerek, emek meydanı olan Taksim’e sahip çıktıklarını söyledi.

“AKP bu meydandan yayılan hayatı sonlandırmak istiyor”
Atlar’ın ardından Taksim Dayanışması bileşenlerinden olan DİSK adına söz alan Önder Atay,1 Mayıs Alanı’nın yok edilme sürecine karşı bir araya geldiklerini söyledi.

AKP’nin ülkede kendi rejimini tesis ederken uygulamaya koymak istediği Taksim Projesinin iki nedeni olduğuna değinen Atay şöyle konuştu: “İlk neden AKP’nin genlerine kadar işlemiş rant, diğeri de temel neden motivasyonu oluşturan, bu meydandan yayılan hayatı sonlandırmaktır.”

“Bu mekanda tarih, suyun, eşitlik ve özgürlük idealinin taksim edilmesiyle oluşmuştur” diyen Atay, AKP’nin, işçi sınıfının bu meydanda halkla buluştuğunda bütün ülkeye yayılan umudu ve kendi geleceğini kurabileceği düşüncesini de yok etmek istediğini ifade etti.

“Bu değişimi yapmak isteyenleri durdurmalıyız”
Dayanışmanın bileşenlerinden olan Türkiye Komünist Partisi adına söz alan Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil yaptığı konuşmada, Taksim Projesinin durdurulmasının, ülkedeki birçok olumsuz süreci de durdurabileceğini dile getirdi.

Bu yüzden bu konuda verilecek mücadeleye çok önem verdiklerini vurgulayan Kuzulugil şunları dile getirdi: “Türkiye’de bugün herkes değişim istiyor. Biz de devrimci bir parti olarak değişim istiyoruz. Ancak bazıları değişimden, hafızasızlaştırmayı, silmeyi ve imhayı anlıyor. Taksim’in Meydanı’na bir hortlak gibi olmayan bir kışlayı dikmeyi anlıyor. 1 Mayıs görüntülerini sıfırlamayı anlıyor. Gerçekten bu ülkede değişim istiyorsak bu değişimi yapmak isteyenleri durdurmalıyız. Biz de bu konuda TKP olarak üzerimize düşeni yapağız.

Katılımcı Kurumlar
Taksim Projesine karşı çıkarak, Taksim Dayanışması bileşenleri arasına katılan kurumlar şöyle İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Bk. Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği, DİSK, İstanbul Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Kültür Sanat Sendikası, Sendikal Güçbirliği Platformu, Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu, Emekliler Yaşlılar Hareketi, İstanbul Halkevi, İstanbul Kültür Forumu, İstanbul SOS Girişimi, Kamusal Sanat Laboratuvarı, Karadeniz İsyandadır Platformu, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması, Lambda İstanbul, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Özerk Sanat Konseyi, Sanatçılar Girişimi, Sulukule Platformu, Taksim Platformu, Toplumcu Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meclisi, Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu, Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, Asmalı Mescit Derneği, Ayaspaşa Derneği, Bedrettin Derneği, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği, Cihangir Güzelleştirme Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Denge Ekolojik Yaşam Derneği, Galata Derneği, Gazhane Çevre Gönüllüleri, Gülsuyu Gülensu Yaşam ve Dayanışma Merkezi Derneği, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Karadeniz Çevre ve Kültür Derneği, Kızıldere Derneği, LGBTT Dayanışma Derneği, Sosyal Haklar Derneği, Tokatlılar Derneği, Tozkoparan Derneği, Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği Beşiktaş Şubesi, TÜKODER İstanbul Şubesi, Tüm Restoratörler ve Konservatörler Derneği, Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi, Validebağ Gönüllüleri Derneği, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Halkın Sesi Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeşiller Partisi ve İşçi Partisi

(soL – İstanbul)