Her gün 18 yaşın altında 20 bin çocuk doğum yapıyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Dünya Nüfusunun Durumu Raporu'na göre, gelişmekte olan ülkelerde, her gün 18 yaşın altındaki 20 bin kız çocuğu doğum yapıyor.
Cuma, 01 Kasım 2013 00:40

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun her yıl yayınladığı "Dünya Nüfusunun Durumu Raporu"nun 2013 yılı verileri, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde açıklandı.

Bu yılki teması "Ergen Gebeliği" olarak belirlenen raporun sunulduğu toplantının moderatörlüğünü, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Nezih Orhon yaptı.

'Her gün 18 yaşın altındaki 20 bin kız çocuğu doğum yapıyor'
UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Zahidul Huque, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ergen gebeliğinin kız çocuklarının üzerinde ölümcül etkilere yol açtığına işaret ederek “Gelişmekte olan ülkelerde, her gün 18 yaşın altındaki 20 bin kız çocuğu doğum yapmakta ve maalesef her yıl, yaklaşık 70 bin ergen de gebelik ve doğum nedeniyle ölmektedir. Dünyanın her bölgesinde, yoksul, eğitim düzeyi düşük ve kırsal alanlarda yaşayan kız çocuklarının gebe kalma olasılığı refah düzeyi yüksek, eğitimli ve kentlerde yaşayan kız çocuklarına oranla çok daha yüksektir” ifadelerini kullandı.

"Raporumuz, daha uzun süre okula giden kız çocuklarının gebe kalma olasılığının çok daha düşük olduğunu göstermektedir." diyen Zahidul Huque, eğitimin önemli bir odak noktası olduğunu söyleyerek "Eğitim, kız çocuklarını gelecekteki iş ve geçim fırsatları için hazırlarken, onların öz güvenlerini ve statülerini arttırmakta ve yaşamlarını etkileyen kararlarda daha fazla söz hakkı vermektedir. Eğitim, aynı zamanda çocuk yaşta evlilik olasılığını azaltıp çocuk doğurma yaşını geciktirmekte, bunların sonucunda da daha sağlıklı doğumlara yol açmaktadır" dedi.

Erken yaşta evlilik yoksulluk ve sağlık riskleri doğuruyor
Erken yaşta gebelik ve doğumun, anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkilediğini anlatan Dr. Huque "Erken evlilikler ve gebelikler, kadının statüsünün düşük olduğu, kadına karşı ayırımcılığın uygulandığı az gelişmiş ülkelerde yaygın bir sorundur. Çok sayıda kız çocuğunun, erken yaşlarda evlendirilmek suretiyle öğrenim ve sağlıklı yaşama hakkı elinden alınmaktadır. Erken yaşta evlilikler ve gebeliklerin temel nedeni ve sonucu eğitimsizliktir. Bunun sonucunda kız çocukları meslek sahibi olma ve çalışma haklarından yoksun bırakılmakta, ekonomik özgürlükleri engellenmekte, yoksulluk ve sağlık riskleri ile baş başa bırakılmaktadır" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de, 25-49 yaş arası kadınların % 25’inin 18 yaşına kadar, % 5’inin de 16 yaşından önce evlendikleri belirlenmiştir" diyen Huque sözlerine şöyle son verdi: "Erken yaşta evlilik ve gebeliklerin önlenmesinde, mevcut yasal düzenlemelerin uygulamalara yansıtılması önemli olmakla birlikte özellikle yoksullukla mücadele, cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması ve toplumdaki geleneksel feodal yapının değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar da son derece önemlidir."