Diyanetin kadınlarla sınavı

AKP, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda dönüşüm sürecini uygulamaya soktu. Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’ndan sonra Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi Başkanı Ayşe Sucu da koltuğundan oldu.
Pazar, 26 Aralık 2010 13:48

3 Mart 1924 tarihinde “Şer'iye ve Evkaf Vekâleti” kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, “Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı” kurulur. Amaç, din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulmasıdır. 20 Nisan 1950’de yürürlüğe konan 5634 sayılı kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığı günün şartlarına göre yeniden düzenlenir. 1961 Anayasası, 154. Maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir Anayasa kurumu olarak düzenler ve genel idare içinde yer verir. “… 1/7/2010 tarihinde TBMM’ de kabul edilen 6002 sayılı yasa ile toplumumuz açısından son derece önemli görevleri yerine getiren Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısının çağın gerekleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi” sağlanır. Bu yeniden şekillenme çerçevesinde, önce Diyanet İşleri Başkanı “Sekiz yıl bir görevde kalmak için yeteri kadar uzun bir süre.” gerekçesiyle, sonra da 1996 yılında kurum bünyesinde kurulan Kadın Faaliyetleri Merkezi’nin, kurulduğu günden bu yana başında olan Başkanı hükümet tarafından görevinden alınır.

Kadın Faaliyetleri Merkezi nedir, ne yapar?
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi, Mehmet Nuri Yılmaz’ın Diyanet İşleri Başkanı olduğu dönemde kurulur. Hatırlamak gerekirse, 1992–2003 yılları arasında görevde bulunan Mehmet Nuri Yılmaz, başörtüsünün müslümanlığın olmazsa olmaz şartlarından olmadığını da vurgulayarak, “Öyle olsaydı başı açık kadınların müslümanlıkla alakası olmazdı. Bu kabul edilebilir bir şey değil” demişti. Onun başkanlığı döneminde kurulan müdürlüğün başına getirilen Ayşe Sucu da geçtiğimiz günlerde "Türban İslam’ın ön şartı değildir" görüşüyle dikkatleri üzerine çekti. Başörtüsünü Butto tarzında bağlayan, türban sorununa hükümet gibi bakmayan, medyatik kişilik (pek çok gazetede yazıları ve röportajları çıkan) Ayşe Sucu’nun pek de AKP’nin istediği bir kişilik olmadığı açık!

Kadın Faaliyetleri Merkezine dönersek kültürel, eğitimsel, sosyal faaliyetler, seminerler, konferanslar ve gençlik çalışmaları düzenleyen, bünyesinde çeşitli kurslar açan merkez, aslında internet sitesinde de açıkladıkları misyona gayet uygun hareket ediyor. İnternet sayfasında merkez misyonunu şöyle açıklanıyor “…, başta kadınlarımız olmak üzere herkese ve her kesime Türk – İslam kültürünü, dinî ve millî değerlerimizi öğretmeyi ve canlı tutmayı hedeflemiştir. Bu merkez, bir din eğitim ve hizmet kurumudur. Dinin doğru anlatılması ve doğru anlaşılması sosyo – kültürel çalışmalarla, toplumun ihtiyaçlarının sağlanması için hizmetler verilmesine çalışacaktır.”

Peki sorun nerede? Aslında tam da bu son cümlede! AKP, Ayşe Sucu’nun özellikle geçtiğimiz günlerde dile getirdiği görüşlerinin, kendi görüşlerine taban tabana zıt olduğunu fark etmiş olacak ki Sucu’yu görevden aldı.

AKP, hiçbir düşünceye yaşama şansı tanımıyor
Bunun örneklerini hemen her gün farklı alanlarda yaptıkları icraatlarda görüyoruz. Diyanet operasyonu da bu nedenle şaşılacak ya da anlaşılamayacak bir örnek değil. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Bardakoğlu’nun görevden alınmasına karşın, Kürt ve Alevi açılımına AKP’ nin istediği desteği vermemesi etkili olmuştu. Şimdi Sucu’nun görevden alınmasında da benzer bir durum söz konusu. AKP’nin özellikle kadınlar üzerinden yaptığı gericileşme politikalarının önünde engel olarak duran bir ismi tasfiye etmesi şaşılacak bir şey değil.

Süreç işliyor tepkilere rağmen değişim sürüyor
Dün soL haber portalında da yayınlanan, Kadın Faaliyetleri Merkezi Başkan Yardımcısı Vildan Karabulut yönetim adına yaptığı açıklamada, Sucu’nun görevinden alınma gerekçesi ve görevden alma yöntemi konusunda rahatsızlık duyduklarını belirtmiş. Olayın, Diyanet İşleri Başkanlığı’na Mehmet Görmez’in atanmasından hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekerken kurumun Kadın Merkezi Faaliyetleri Yönetimi’nin görevden alma işlemine tepki göstermek için Pazartesi günü toplu olarak istifalarını açıklayacakları belirtiliyor.

(soL - Kadın)