AKP kadın kollarından Kürt kadınlara esaret itirafı

AKP Kadın Kolları'nın, Kürt kadınlar üzerine yayınladığı rapor, adeta hükümetin ve gerici toplumsal dokunun itirafı niteliğinde.
Çarşamba, 02 Mayıs 2012 20:45

AKP Kadın Kolları, Kürt sorununu Kürt kadınlar açısından değerlendiren bir çalıştay düzenledi. Çalıştayın ardından hazırlanan raporda küçük yaşta yapılan evlilikler, berdel, aile baskısı ve aile içi şiddet gibi nedenler dolayısıyla Güneydoğulu kadınların dağa çıktıkları belirtildi.

Akşam Gazetesi’nin haberine göre, Ocak ayında Güneydoğu kadınların sorunlarıyla ilgili ilk çalıştayını düzenleyen AKP Kadın Kolları ikinci çalıştayı bugün Mersin'de gerçekleştirecek.

AKP Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit, Güneydoğu Anadolu'da kadının 'hem töre, hem de PKK' baskısı altında olduğunu belirterek, 'Burada kadın sıkışmış durumda' dedi. Akşit, düzenledikleri çalıştaylarla partisinin Güneydoğu Anadolu'daki kadın politikasını belirlemeye çalıştıklarını dile getirdi.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kadın Sorunları ve Çözüm” başlıklı raporunda yapılan bazı tespitler:
- Kadınların dağa çıkma nedenlerinin başında aile baskısı, berdel tipi evlilik, ailelerin kızlarını erken yaşta büyük adamlarla evlendirmeleri ve aile içi şiddet gelmektedir.

- Berdel, başlık parası, kadının isteği dışında evlilikler, 14-15 yaşındaki kız çocuklarını kendinden yaşça büyük erkeklerle evlendirme çok yaygındır.

- Aile içi şiddet, namus cinayetleri bölgenin gerçekleridir.

- Bölgede kadın intiharları çok yüksektir. İntiharlar, namus cinayetlerinin başka bir yönünü yansıtmaktadır. Namus cinayetlerine zaman zaman intihar süsü verilmekte ve intihar aile tarafından desteklenmektedir.

- Erken yaşta evlilik Türkiye genelinde yüzde 27 iken, bu oran Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 41'e çıkıyor.

- Halen kızlar okula gönderilmiyor. Kadınlar arasında okur-yazarlık diğer bölgelere göre çok daha düşük düzeydedir.

AKP, ailenin ön plana çıkarılmasıyla birlikte kadını aile kavramının içine hapsetmekte
Oysa bilindiği gibi, İslamcı-muhafazakâr AKP iktidarının temel problemi aşiretlerin, ataerkil toplumun kadın üzerinde yarattığı baskıyı ortadan kaldırmak, kadına yönelik şiddeti engellemek, kadının eğitime ve istihdama katılımını arttırmak değil, Kürt siyasetinin bölgedeki etki alanını kırmaktır. Yaslandığı muhafazakâr gelenek itibariyle kadının özgürleşmesinin önünü açamayacak olan AKP iktidarı, kadını aile kavramının içine hapsetmekte, ailenin öne plana çıkarılmasıyla birlikte kadınları birer vatandaş olarak II. Cumhuriyet resimine dâhil etmemekte.

AKP uyguladığı muhafazakâr-neoliberal politikalarla, 4+4+4 gerici eğitim sistemiyle, kadın politikaları yerine aile politikalarının seçilmiş olmasıyla, teşvik yasasındaki özel okullara öğrenci başına teşvik sağlama maddesiyle, devletin bakım hizmeti yükünü kadına yüklemesiyle, kadın cinayetleri artarken çıkarılan yasanın adında kadın değil, aile olması gibi uygulamalarla erkek egemen toplumsal yapıyı güçlendirerek kadın sorununu derinleştirmekte.