İlkelerimiz

soL, solun evrensel değerlerine sahip çıkar.

soL, eşitlikçidir.

soL, emekten yanadır.

soL, anti-emperyalisttir.

soL, yurtseverdir.

soL, şovenizme ve faşizme karşıdır.

soL, bütün ülkelerin işçilerinin birliğinden yanadır.

soL, her tür sömürü ve ayrımcılığa karşıdır.

soL, aydınlanmacıdır.

soL, işbirlikçilerden, liberallerden, gericilerden, şovenistlerden hoşlanmadığını gizlemez.

soL, Küba, Venezuela, Bolivya ve diğer ilerici iktidarlarla dayanışmayı bir görev olarak üstlenir.

soL, Avrupa Birliği'ne karşı mücadele etmeden solcu olunmayacağı ilkesiyle hareket eder.

soL, Türklerin ve Kürtlerin birlikten başka çareleri olmadığını, birliğin emperyalizme karşı mücadelede pekişeceğini her fırsatta dile getirir.

soL, taraflı bir gazetedir ama gerçeklerden hareket eder.

soL taraflı bir gazetedir ama karalama, dedikodu ve hakaretten uzak durur.

soL, taraflı bir gazetedir ama işine gelmeyenlere gözünü kapatmaz.

soL, insanların özel yaşamlarıyla ilgilenmez, etik olmayan yöntemlerle elde edilmiş bilgileri yayınlamaz.

soL, her şeyi değil, ezilenler için önemli olan konuları, sermaye basınının gizlediği ya da çarpıttığı olayları gündeme getirir.

soL, soldan bakmak isteyenlerin gözü, kulağı, sesi ve kalemidir.

soL, dünyanın ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için emeğini, yüreğini, yaşamını koyanların kürsüsüdür.

soL Haber Portalı