Vakıf üniversitelerinde çalışan emekçiler haksızlıklara ve güvencesizliğe karşı bir araya geliyor

Vakıf üniversitelerinde güvencesiz çalışan emekçiler hakları için mücadele etmek üzere bir araya geldi. Patronların Ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı'nın kuruluşunu duyuran emekçiler mücadeleye çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz

Patronların Ensesindeyiz (PE) Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı, bir açıklama yayımlayarak güvencesiz çalışan vakıf üniversitesi emekçilerinin taleplerini sıraladı. 

Açıklamada, "Kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanıp çalışanların ücretine el konulmasından, üniversite yönetimlerinin çalışanlar üzerinde artan psikolojik baskısına kadar birçok haksızlık ve hukuksuzluk örneği gördük. Dahası, olağanüstü önlemler olarak devreye giren bu uygulamaları kalıcılaştırma konusunda kararlı görünüyorlar" denildi.

"Patronların Ensesindeyiz Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı’na katılın" başlıklı açıklama şöyle:

Bizler vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personel, idari personel, şirket personeli, saat ücretli öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenciler olarak bir araya geliyor, yaşadığımız haksızlıklara, emek sömürüsüne, eğitim ve bilimin kalitesizleştirilmesine karşı hep birlikte mücadele etmek üzere bir dayanışma ağı kuruyoruz.

Vakıf üniversitelerinde çalışan emekçiler haksızlıklara ve güvencesizliğe karşı dayanışmayı büyütüyor!

Pandemi ile birlikte içinde yaşadığımız düzenin emekten yana olmadığını bir kez daha gördük. Emekçilerin bugünü ve geleceği işsizlik, hak kayıpları ve güvencesizlikle tehdit edildi. Milyonlarca öğrencinin geleceğiyle oynamaktan çekinmeyenler, eğitimcileri ve eğitim kurumlarında çalışan diğer tüm emekçileri de gelecekleriyle tehdit etmeye devam ediyor.

Pandeminin yönetiminin krize dönüştüğü bu dönemde, krizi fırsata çevirmek isteyen vakıf üniversitelerinin birçok emek düşmanı uygulamasına tanık olduk. Kısa süreli çalışma ödeneğinden faydalanıp çalışanların ücretine el konulmasından, üniversite yönetimlerinin çalışanlar üzerinde artan psikolojik baskısına kadar birçok haksızlık ve hukuksuzluk örneği gördük.

Dahası, olağanüstü önlemler olarak devreye giren bu uygulamaları kalıcılaştırma konusunda kararlı görünüyorlar. Uzaktan eğitim adı altında esnek çalışmaya, daha düşük ücretlere ve daha ciddi bir güvencesizliğe boyun eğmemizi bekleyecekler. Zaten en az idari ve akademik personel ile en çok işi yaptırmaya çalışan vakıf üniversiteleri, masraftan kısmak için emekçilerini işsiz ve güvencesiz bırakmaktan çekinmeyecek. Çalıştırdığı idari ve akademik personeli eskisinden daha da sık işsizlikle tehdit etmekten, gerekçesiz uzaklaştırmaları istediği gibi kullanmaktan çekinmeyecek. Üstüne üstlük, bu çalışma koşulları altında akademik eğitimin ve bilimsel üretimin niteliğinin düşmesinin sorun dahi edilmediği piyasalaşma süreci büyük bir hızla devam edecek.

'Emek sömürüsüne karşı mücadele etmek üzere bir dayanışma ağı kuruyoruz'

Tüm bunlara rağmen vakıf üniversitesi çalışanları olarak biz, öğrencilerimizi, çalışma arkadaşlarımızı, eğitimi ve bilimsel üretimlerimizi bu piyasacı fırsatçılığa bırakmak istemiyoruz. Yapılan haksızlıklara, yaşanan emek sömürüsüne, eğitim ve bilimin kalitesizleştirilmesine karşı hep birlikte mücadele etmek üzere bir dayanışma ağı kuruyoruz. Emeğimize, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için, vakıf üniversitelerinde çalışan akademik personel, idari personel, şirket personeli, saat ücretli öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, lisansüstü öğrenciler olarak şu taleplerle bir araya geliyoruz.

  • Her emekçinin ücretinin tam ve zamanında ödenmesi,
  • Performans baskısı ve iş güvencesizliğine karşı önlem alınması,
  • Fazla ve esnek çalışmanın önünün kesilmesi, tanımsız iş yükünün sonlanması,
  • İzin haklarının gasp edilmemesi, zorunlu izin baskısının sonlanması,
  • Bilimsel faaliyetlerin baskı ya da reklam unsuru olmaktan çıkarılması,
  • Bilimsel araştırmaların keyfi veya fiilen engellenmesinin sonlanması,
  • Tüm mobbing uygulamalarının sonlanması,
  • Burslu statüsü adı altında çalıştırılmanın sonlanması,
  • Saat ücretli öğretim görevliliğinin güvenceli kadrolara dönüştürülmesi,
  • Üniversitelerin şirket, öğrencilerin müşteri olarak gösterilmesinin sonlanması.

Yaşanan haksızlıklara ve baskılara karşı tüm vakıf üniversitesi emekçilerini, dayanışma, haberleşme ve mücadele ağımızda birlikte hareket etmeye, birlikte düşünmeye çağırıyoruz.

PE Vakıf Üniversiteleri Emekçileri Dayanışma Ağı hakkında bilgi almak ve bize katılmak için:

Mail adresi: [email protected]

Telefon: +90 (541) 940 0514